سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

نمونه حلّ تمرين درس سوّم، مفاهيم قرآن کريم

درس سوّم

انواع کلمه

کلمات جدول پيشين را بر حسب حرف، اسم و فعل بودن مرتّب کنيد. خانه های خالی را با ديگر کلمات قرآن کريم پُر کنيد.

انواع حرف

انواع اسم

انواع فعل

کلمه

نوع حرف

معنی

کلمه

نوع اسم

معنی

کلمه

نوع فعل

معنی

بـِ

حرف جرّ

به، با

اِسْم

اسم معرفه

نام

نَعْبُدُ

فعل مضارع

می پرستيم

لـِ

حرف جرّ

برای

اللَّه

اسم عَلَم

خداوند

نَسْتَعِينُ

فعل مضارع

ياری می جوييم

وَ

حرف عطف

و

الرَّحْمَن

اسم مشتق

بخشنده

اِهْدِ

فعل امر

هدايت کن

عَلَي

حرف جرّ

بر

الرَّحِيم

اسم مشتق

مهربان

اَنْعَمْتَ

فعل ماضی

نعمت دادی

لَا

حرف نفی

نه

اَلْحَمْد

اسم، مصدر

ستايش

يُؤْمِنُونَ

فعل مضارع

ايمان می آورند

فِي

حرف جرّ

در

رَبّ

اسم معرفه

پروردگار

يُقِيمُونَ

فعل مضارع

بر پای می دارند

مِنْ

حرف جرّ

از

الْعَالَمِينَ

اسم جمع

جهانيان

رَزَقْنَا

فعل ماضی

روزی داديم

إِلَي

حرف جرّ

به، به سوی

مَالِك

اسم فاعل

صاحب

يُنفِقُونَ

فعل مضارع

انفاق می کنند

اَ

حرف تسويه

آيا، چه

يَوْم

اسم معرفه

روز

اُنزِلَ

فعل مجهول

نازل شد

اَمْ

حرف تسويه

يا، چه

الدِّين

اسم معرفه

دين، جزا

يُوقِنُونَ

فعل مضارع

يقين می آورند

لَمْ

حرف جازم

نه

إِيَّاكَ

اسم، ضمير

تو را

كَفَرُوا

فعل ماضی

کفر ورزيدند

مَا

حرف نفی

نه

نَا

اسم، ضمير

ما

اَنذَرْتَ

فعل ماضی

ترساندی

إِلَّا

حرف استثنی

جُز، مگر

الصِّرَاط

اسم، جامد

راه

لَمْ تُنذِرْ

فعل جحد

نترساندی

فـَ

حرف عطف

پس

الْمُسْتَقِيم

اسم فاعل

راست

لَا يُؤْمِنُونَ

فعل نفی

ايمان نمی آورند

اَلا

حرف تنبيه

آگاه باش

اَلَّذِينَ

اسم، موصول

کسی که

خَتَمَ

فعل ماضی

مُهر زد

كَ

حرف جرّ

مانند

هِمْ= هُمْ

اسم، ضمير

آنان

يَقُولُ

فعل ماضی

می گويد

اَوْ

حرف عطف

يا

الْمَغْضُوب

اسم مفعول

غضب شده

ٰامَنَّا

فعل ماضی

ايمان آورديم

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من