نمایش 1–12 از 23 نتیجه

تجلّی قرآن در ادبیات فارسی

80.000 تومان
کتاب تجلّی قرآن در ادبیات فارسی نوشته خانم زینت بصراوی است. در این کتاب ابیات پنج شاعر بزرگ: سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، مولوی، سعدی، حافظ که يا واژه ای از قرآن کريم يا مفهومی از قرآن کريم را به طور واضح در خود دارند، برگزيده شده و بنا بر سی جزء قرآن کريم به طور مرتّب در کتاب آورده شده است. تمام صفحات اين کتاب مزيّن به تذهیب است که خواهر نویسنده خانم نجمه بصراوی آن را طراحی کرده و کشیده است.

جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ایثارگری

120.000 تومان
کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ایثارگری نوشته آقای دکتر سیّد مهدی آقاپور است. در این کتاب ایمان و مقاومت رزمندگان در دفاع مقدّس که نمایشی از آثار اعمال صالح انسان مسلمان است به نمایش گذاشته شده است. این کتاب مدّتها متن آموزشی درسی با همین نام در دانشگاه بوده است.

جدول اعراب الفاظ خطبه 19

35.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 19 پیش از این در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. حضرت علی علیه السلام در خطبه 19 اشعث بن قیس را نکوهش نموده و دو اصل مهم اجتماعی را بیان فرموده است. 1- خويشاوندان فرد خائن و بی وفا، با او دشمن و خواهان مرگ او هستند.  2- ببگانگان، به فردِ خائن و بی وفا به خویشانِ خود، اعتماد نخواهند کرد.

جدول اعراب الفاظ خطبه 20

15.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 20 پیش از این در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. حضرت علی علیه السلام در خطبه 20 مردم را از غفلت درباره مرگ و روز جزا و حسابرسی اعمال می ترساند و به همگان سفارش می کند تا به هدایتهای قرآن کریم و معصومین علیهم السلام توجّه نموده، پیش از فرارسیدن اجل به ایمان و اعمال صالح روی آورند.

جدول اعراب الفاظ خطبه 22

35.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 22 پيش از اين در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. حضرت علی علیه السّلام در خطبه 22 جنگ طلبی اصحاب جمل را نکوهش کرده، دلایل آنان را برای بیعت شکنی مردود دانسته و آمادگی خود را برای رويارويی با جنگ طلبان اعلام فرموده است.

جدول اعراب الفاظ خطبه 23

70.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 23 پیش از این در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. در این خطبه حضرت علی علیه السلام ثروتمندان را تشویق به یاری خویشاوندان فقیر می کند تا در زمان گرفتاری از یاری آنان برخوردار شوند.

جدول اعراب الفاظ خطبه 24

10.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 24 پیش از این در جلد دوم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» تحقیق و تألیف فرشته (زهرا) بصراوی ارائه شده است.

جدول اعراب الفاظ خطبه 25

60.000 تومان
معجم اعراب الفاظ نهج البلاغه يکی از پروژه های پژوهشی مؤسّسه مکتب الزّهراء س است. به دلیل علاقه و نیاز کاربران محترم، جدول اعراب الفاظ هر خطبه، پس از نهایی شدن در سايت فروشگاه ارائه می شود.جدول اعراب الفاظ خطبه 25 پیش از اين در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. 

جلد اوّل کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

160.000 تومان
کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی نتيجه یک کار پژوهشی است و در دو جلد به چاپ رسیده است. جلد اوّل کتاب شامل کلّیّات فرهنگ، تعریف و ویژگیهای فرهنگ اسلامی، عقاید و باورها در فرهنگ اسلامی و شاخصهای وجود یا توسعه فرهنگ اسلامی در جامعه است.

جلد دوّم کتاب نهج البلاغه آموزشی

60.000 تومان
کتاب نهج البلاغه آموزشی يک دوره سه جلدی نوشته خانم فرشته (زهرا) بصراوی است. اين کتاب شامل نکات صرفی و نحوی، جدول اعراب الفاظ ، ترجمه و معنی فارسی الفاظ نهج البلاغه است. جلد دوّم اين کتاب به خطبه یک نهج البلاغه اختصاص دارد. اين کتاب مدّتها متن آموزشی درسی با همین عنوان در مؤسّسه پژوهشی قرآن و حدیث مکتب الزّهراء سلام الله علیها بوده است. دانش آموختگان این درسها که بر اعراب و ترجمه خطبه ها تسلّط می یابند برای همکاری با پروژه های پژوهشی مؤسّسه دعوت به همکاری می شوند.

جلد سوّم کتاب نهج البلاغه آموزشی

60.000 تومان
کتاب نهج البلاغه آموزشی يک دوره سه جلدی نوشته خانم فرشته (زهرا) بصراوی است. اين کتاب شامل نکات صرفی و نحوی، جدول اعراب الفاظ ، ترجمه و معنی فارسی الفاظ نهج البلاغه است. جلد سوّم اين کتاب به خطبه های 2-15 نهج البلاغه اختصاص دارد. اين کتاب مدّتها متن آموزشی درسی با همین عنوان در مؤسّسه پژوهشی قرآن و حدیث مکتب الزّهراء سلام الله علیها بوده است. دانش آموختگان این درسها که بر اعراب و ترجمه خطبه ها تسلّط می یابند برای همکاری با پروژه های پژوهشی مؤسّسه دعوت به همکاری می شوند.