سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس 3 – مقدّمه ای بر نکات مهمّ صرف و نحو3

روش خواندن «ال» و اسم پس از آن

«ال» که در ابتدای بسياری از اسم­های عربی می ­آيد از همزه و لام تشکيل شده است ولی «الف و لام» خوانده می­ شود. الف و لام در اوّل اسمهای شناخته شده يا «معرفه» می­ آيد. مانند: اَلْحَمْدُ. همزه «ال» «همزه وصل» است. هرگاه اسمی که با «همزه وصل» شروع می­ شود در اوّل جمله قرار گيرد، آن همزه تلفّظ می­ شود. ولی اگر آن اسم در وسط جمله قرار گيرد «همزه وصل» تلفَظ نمی­ شود و حرف بعد از آن به حرکت حرف آخر کلمه قبل از همزه می­ چسبد. مانند: «بُعْدُ ٱلْهِمَمِ» که از دو کلمه «بُعْدُ» و «الْهِمَمِ» تشکيل شده است. همزه «ال» تلفّظ نمی­ شود و چون لام «ال» ساکن است برای خوانده شدن به حرکت «ضمّه –ُ » حرف آخر «بُعْدُ» می­ چسبد و «بُعْدُلْهِمَمِ » تلفّظ می­ شود. غالباً بر روی همزه وصل يک صاد کوچک قرار داده می­ شود: « ٱ ».

لام « ال » هرگاه قبل از برخی از حروف عربی قرار گيرد خوانده نمی­ شود، اين حروف، حروف شمسی ناميده می­ شوند. و عبارتند از:

« تاء ، ثاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سين ، شين ، صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ، لام ، نون .»

حروف شمسی هرگاه پس از «ال» بيايند مشدّد می­ گردند يعنی دو بار تلفّظ می­ شوند بار اوّل ساکن و بار ديگر با حرکت قبلی خود. مانند: السَّلام که «اَسْسَلام تلفّظ می­ شود» و «السَّماء که «اَسْسَماء تلفّظ می­ شود. هر يک از اين کلمات در وسط جمله قرار گيرند بدون «الف و لام» تلفّظ می­ شوند، در حاليکه «الف و لام» آنها نوشته می­ شود. مانند: «عَلَيْهِ‏ ٱلسَّلاٰمُ که عَلَيْهِ­ سْسَلامُ تلفّظ می­ شود.» و «خَلْقِ ٱلسَّماءِ که خَلْقِ­ سْسَماءِ تلفّظ می­ شود.»

ديگر حروف الفبا «حروف قمری» نام دارند و هرگاه اوّل اسمی قرار گيرند که بر سر آن «ال» است تغييری نمی­ کنند. حروف قمری عبارتند از:

« همزه ، باء ، جيم ، حاء ، خاء ، عين ، غين ، فاء ، قاف ، کاف ، ميم ، هاء ، واو ، ياء .»

لام «ال» قبل از حروف قمری تلفّظ می­ شود. مانند: الاَرْض، الْمُجْتَهِدون، الْفِطَن.

 تنوين

در آخر بسياری از اسمهای نامعيّن= نکره در عربی «تنوين» می­ آيد. «تنوين» و «ال» هرگز با هم در يک کلمه نمی­ آيند. به عبارت ديگر يک اسم در عربی يا «ال» مي­ گيرد يا تنوين.

« تنوين» نون ساکنی است که در آخر اسم می­ آيد، خوانده می­ شود، ولی نوشته نمی­ شود. تنوين سه نوع است: «تنوين نصب اً كه خوانده مي­ شود: اَنْ » ، «تنوين رفع -ٌ كه خوانده مي­ شود: اُنْ» و «تنوين جرّ -ٍ كه خوانده مي­ شود: اِنٍْ» . مانند: اِبْتِداءً ، حَدًّ ، صِفَةٍ ،

«حرف» کلمه­ ای است که بر معنای مستقلّی دلالت ندارد. مانند: فَ، مِنْ، عَلَي، فِي.

«فعل» کلمه­ ای است که بر معنای مستقلّی دلالت دارد و به يکی از زمان­های « گذشته= ماضی»، «حال و آينده = مضارع» و «امر» دلالت دارد. مانند: فَطَرَ = آفريد، نَشَرَ= پراكنده كرد، يَذْكُرُ= بيان مي­ كند ، لَا يَبْلُغُ = نمي­ رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من