سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس دوّم

 

 • درس دوّم: تجزيه بِسْمِ و شناخت حرف جرّ « بِ »
 • اوّلين ترکيب اين جمله عبارت است از :
 • بِسْمِ که از دو کلمه تشکيل شده است.
 • —            1- بِ               2- سْمِ = اِسْمِ
 • کلمه « بِ » از دو قسمت تشکيل شده است.
 • « ب » که يکی از حروف الفبای عربی است و اسم آن « باء » است. و
 • « » که کسره نام دارد و يک حرکت يا صدا است.
 • حرف ب صامت است يعنی حرکت ندارد و به کمک کسره دارای حرکت شده است. به کسره و صداهای ديگر مصوّت هم گفته می شود.
 • حرفی که دارای کسره است « مکسور » ناميده مي شود.
 • باء مکسور « بِ » ديگر حرف الفبا نيست و يک کلمه است.
 • کوچکترين کلمه از يک حرف الفبا و يک حرکت تشکيل مي شود.
 • —            کلمه « بِ » اسم و فعل نيست بلکه يک حرف است.
 • —            حرفها کلماتی هستند که معنی مستقلی ندارند.
 • —            به کلماتی که مانند حرف « بِ » کلمه بعد از خود را مجرور می کنند، «حرف جرّ يا جارّ » گفته می شود.
 • حروف جرّ مانند ديگر حرفها معنی مستقلی ندارند و به يک فعل تعلّق می گيرند تا معنی فعل را کامل کنند.
 • حروفی که مانند حرف جرّ « بِ » اسمهای بعد از خود را مجرور می کنند هفده حرف هستند که در بيت زير جمع شده اند:
 • —            باء و تاء و لام و کاف و واو و مُنذ و مُذ ، خلا
 • —                          رُبَّ ، حاشا ، مِن ، عدا ، فی ، عن ، علی ، حتی ، اِلی
 • —            از کلمات بالا حروف باء ، لام ، کاف ، مِن ، فی ، عَن ، علی ، اِلی بيشتر به کار می روند.
 • —            اين کلمات با توجّه به فعلی که بدان تعلّق می گيرند معنی می شوند.
 • —            معنی حرف جرّ « بِ » در آيه « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ» با توجّه به معنی فعل حذف شده آن « شروع می کنم » « با ، به » است.

 

 

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من