سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس اوّل – بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

صرف:

در كلمه (اِسْم) إبدال صورت گرفته است، اصل آن «سَمَوٌ از ريشه سَمَا يَسْمُو سُمُوَّا و سَمَاءً = بالا رفت» است، حرف علّه واو كه لام­ الفعل كلمه است حذف شده و به جاي آن همزه وصل آمده است. و «واو بودن» لام­ الفعل اصل اين كلمه به دليل جمع آن به أسماء و أسامي است، همچنين مصغّر آن كه سُمَيّ است. و اصل در اين كلمات أسماو و أسامِو و سُمَوْي است، و در آنها إعلال به قلب صورت گرفته است، يعني واو به همزه يا ياء تبديل شده است. (الجدول في إعراب القرآن، ج‏1، ص21) برخي معتقدند كه اين كلمه « از ريشه وَسَمَ يَسِمُ وَسْماً و سِمَةً = نشان كرد، داغ كرد، علامت و نشاني گذاشت تا با آن شناخته شود» است.(اعراب القرآن الكريم، محيي­الدّين الدّرويش، ص:23) در كتاب التّحقيق في كلمات القرآن الكريم آمده است كه «اسم» از واژه «شما» آرامي گرفته و عربي شده است. همچنين كلمات ديگري چون «سماء» كه از «شميا» و «اسماء» كه از «شميت» آرامي گرفته شده و عربي شده­ اند. اصل معناي اين مادّه شيء مرتفع است كه بالاي چيز ديگر است. (التحقيق في كلمات القرآن الكريم‏، حسن‏ مصطفوي،1360) همزه وصل «اِسْم» در «بِسْمِ اللَّهِ…» ابتداي سوره­ هاي قرآن كريم به دليل استعمال زياد حذف شده است. در صورتي كه فعل «اَبْدَءُ» يا مشابه آن در جمله آورده شود همزه وصل حذف شده ظاهر مي­ شود. مانند: «اِقْرَأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ = بخوان به نام پروردگارت كه آفريد»

اصل كلمه (اَللَّه) «الالاه» بوده است. (الجدول في إعراب القرآن، ج‏1، ص21) همزه اِلاه پس از آمدن ال تعريف بر سر آن حذف و «اَللاه» شده است و لام ال به دليل داخل شدن بر لام اله كه از حروف شمسي است ناخوانا شده لام اله مشدّد شده «اَللّاه» مي­شود. الف بعد از لام نيز به دليل استعمال زياد حذف شده است. همزه كلمه «اَللَّه» همزه وصل است. در صورت آمدن لفظ جلاله «اَللَّه» پس از لام جرّ همزه و لام ناخوانا حذف و «لِلّهِ» نوشته مي­ شود. همزه «اَللَّه» در هنگام ندا به صورت قطع خوانده شده و «يا اَللَّه» گفته مي­شود. كلمه «اَللَّه» اسم عَلَم براي معبود يگانه و بي­ شريك است. در صفحه 23 كتاب اعراب القرآن الكريم آمده است كه كلمه «اَللَّه» ممكن است مشتق باشد و اصل آن «اِلاه بر وزن فِعال = معبود، از ريشه اَلِهَ يَألَهُ = پرستيد» يا «لاه از ريشه لاهَ يَليِهُ = پنهان و مخفي شد» است. همچنين ممكن است غير مشتق باشد. وي از قول شريف رضي شاعر، جامع نهج­ البلاغه، مي­ آورد كه: مردمان عاقل درباره ذات باريتعالي و صفات او، به دليل پوشيدگيش با نورهاي بزرگي و جلال، سرگشته وپريشانند. همچنين درباره لفظ جلاله «اَللَّه» حيرانند، گويي شعاعهايي از آن نورها به آن تابيده و چشم بينندگان انديشمند خسته و حيران شده است، از اينرو اختلاف نظر دارند كه: آيا لفظ جلاله «اَللَّه» سرياني است يا عربي؟ اسم است يا صفت؟ مشتقّ است و اگر مشتقّ است از چه اشتقاق يافته؟ و اصل آن چيست؟ يا غير مشتقّ است؟ عَلَم است يا غير عَلَم؟

كلمه (اَلرَّحْمَن) اسم مشتق و صيغه مبالغه است بر وزن «فَعْلان» از فعل «رَحِمَ يَرْحَمُ = مهرباني كرد، بخشيد، آمرزيد». (الجدول في إعراب القرآن، ج‏1، ص: 22) از نامهاي خداوند متعال است كه غالباً صفت لفظ جلاله «اَللَّه» است. مانند: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ». گاهي هم صفت نيست. مانند: آيه «الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي» (آيه 5 سوره طه) كه «الرَّحْمنُ» در آن مرفوع است بنا بر خبر بودن براي مبتداي محذوف كه تقدير آن [هُوَ] است.

كلمه (اَلرَّحِيم) اسم مشتق و صيغه مبالغه بر وزن «فَعِيل» از فعل «رَحِمَ يَرْحَمُ = مهرباني كرد، بخشيد، آمرزيد» است. يا صفت مشبهه است شبيه به اسم فاعل از همان وزن و همان فعل. (الجدول في إعراب القرآن، ج‏1، ص: 22) از نامهاي خداوند متعال است.

إعراب:

(بِسْمِ) جار و مجرور متعلق به خبر محذوف براي مبتداي محذوف تقدير آن: «اِبْتِدائي يَكُونُ بِسْمِ…= شروع من به نام خداوند مي­ باشد» يا « اِبْتِدائي كائِنٌ بِسْمِ…= شروع من به نام خداوند بوده است». مي­توان جمله را فعليّه دانست در اين صورت جار و مجرور متعلّق به فعل محذوف خواهد بود كه تقدير آن «اَبْدَءُ بِسْمِ … = به نام خداوند شروع مي­ كنم» است. توضيح آنكه جار و مجرور يك شبه جمله است. شبه جمله جمله­ اي است كه متعلَّق آن حذف شده است. اگر جار و مجرور را متعلّق به فعل محذوف بدانيم، جمله فعليّه خواهد بود و اگر آن را متعلّق به شبه فعل محذوف بدانيم جمله اسميّه است. در جمله اوّل و دوّم جمله « بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » يك جمله اسميّه دانسته شده است كه مبتداي آن محذوف است. تقدير اين مبتداي محذوف «اِبْتِدائِي = شروع من» است. در جمله اوّل خبر يك جمله فعليه فرض شده است و متعلَّق جار و مجرور يك فعل است. در جمله دوّم خبر يك جمله اسميّه فرض شده است و متعلَّق جار و مجرور يك اسم مشتق (شبه فعل) است. در جمله سوّم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ» يك جمله فعليّه دانسته شده است و با فرض فعل محذوف [اَبْدَءُ] جمله كامل مي­ شود. (الجدول في إعراب القرآن، ج‏1، ص: 21)

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من