سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

نکات مهم صرف ارائه شده

 

فهرست مطالب به ترتيب موضوعات علم صرف در کتاب نهج البلاغه آموزشی جلد 1و2

 اسم و شکل حروف يا الفبای عربی…………………………………………………. 1/5

چگونگی ساختن کلمه از حروف الفبا …………………………………………….. 1/6

مصوّت­هاي كشيده و كوتاه ……………………………………………………………………. 1/6

انواع كلمه …………………………………………………………………………………………………….. 1/7

روش خواندن «ال» و اسم پس از آن …………………………………………. 1/7

تنوين ………………………………………………………………………………………………………………. 1/8

تعريف صرف و نحو………………………………………………………………………………… 1/9

كلمات مُعرَب و مَبني …………………………………………………………………………… 1/9

     كلمات معرب (اعراب تقديري)…………………………………………… 1/27

         اعراب تقديری (اسم مقصور) ………………………………………. 1/39

كلمات مجرّد و مزيدٌ فيه ………………………………………………………………… 1/10

تشخيص فعل مجرّد از مزيدً فيه …………………………………………………. 1/10

وزن كلمه­ هاي عربي …………………………………………………………………….. 1/11

اقسام كلمه از نظر حروف اصلي …………………………………………… 1/12

     تخفيف همزه در كلمه­ هاي مهموز …………………………………. 1/95

     شرايط ادغام ……………………………………………………………………………. 1/95

     قواعد ده­گانه اعلال ……………………………………………………………. 1/96

اقسام فعل

وزن فعل­هاي ماضي و مضارع از ثلاثي مجرد ……………… 1/11

فعل ماضی (مفرد مذکّر غائب) ……………………………………………. 1/53

فعل ماضی (مفرد مؤنّث غائب) …………………………………………… 1/53

فعل ماضي (جمع مذكّر غايب) …………………………………………….. 1/92

فعل مضارع ………………………………………………………………………………….. 1/18

فعل مضارع (مفرد مؤنّث غائب) ………………………………………. 1/53

فعل مضارع (متکلّم وحده) …………………………………………………… 2/8

فعل مضارع (متکلّم مع­ الغير) …………………………………………… 2/10

فعل مضارع مجزوم …………………………………………………………………. 1/78

     علامت جزم در فعل مضارع مجزوم ……………………. 1/78

فعل امر ……………………………………………………………………………………… 1/77

فعل نفي …………………………………………………………………………………….. 1/19

فعل جحد (حرف جزم «لَمْ» بر سر فعل مضارع) …1/95

فعل لازم و متعدّي ………………………………………………………….. 1/20

فعل مجهول …………………………………………………………………………….. 1/98

     نايب فاعل ………………………………………………………………………. 1/98

فعل ثلاثي مزيدٌفيه …………………………………………………………. 1/19

     فعل ثلاثي مزيدٌفيه (باب افعال) …………………………. 1/19

     فعل ثلاثي مزيدٌفيه (باب تفعيل)…………………………. 1/20

     فعل ثلاثي مزيدٌفيه (باب افتعال) …………………….. 1/23

         قواعد باب افتعال ……………………………………………. 1/91

     فعل ثلاثی مزيدٌ فِيه (باب تَفَعُّل) ……………………. 1/39

     فعل ثلاثی مزيدٌ فِيه (باب اِسْتِفْعال) ……………. 1/39

     فعل ثلاثی مزيدٌ فِيه (باب مُفَاعَلَة) ……………….1/40

     فعل ثلاثی مزيدٌ فيه (باب تَفاعُل) ………………. 1/49

     فعل ثلاثی مزيدٌ فيه (باب اِنْفِعَال) ………………. 1/56

فعل رباعی ……………………………………………………………………… 2/11

فعل رباعی مزيدٌفيه …………………………………………………… 2/11

     فعل رباعی مزيدٌفيه (باب تَفَعْلُل) ……………… 2/12

اقسام اسم

اقسام هفتگانه اسم (معرب و مبني) …………………. 1/14

اقسام هفتگانه اسم (معرفه و نكره) ……………….. 1/15

     اسم­هاي معرفه (معرفه به ال) …………………….. 1/15

     اسم­هاي معرفه (موصول اسمي) …………………. 1/17

          موصول اسمي خاص (الّذي) ……………. 1/17

          موصول مشترک (مَنْ) ………………………….. 2/8

          موصول مشترک (مَا) …………………………. 1/67

          موصول اسمي (جواز حذف ضمير عائد) …… 1/109

              موصول حرفي يا حروف مصدري ……… 1/107

اسم­هاي معرفه (ضمير) ………………………………………. 1/25

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی هُ) …………. 1/26

     ضمائر (ضمير منفصل رفعی هُوَ) ……………………. 1/54

     ضمائر (ضمير منفصل رفعی هِیَ) …………………. 1/54

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی هَا) …….. 1/55

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی هُنَّ) …… 1/55

     ضمائر ( ضمير متّصل نصبی يا جرّی كَ ) … 1/80

     ضمائر (ضمير متّصل نصبی يا جرّی نَا) …… 2/11

اسم­هاي معرفه (عَلَم) ……………………………………. 1/76

اسم­هاي معرفه (اسم اشاره) ……………………… 1/99

     اسم اشاره نزديک (هذِهِ) …………………………….. 2/12

     اسم اشاره دور (ذَلِكَ) …………………………………. 1/99

اقسام هفتگانه اسم (مصدر) ………………….. 1/15

     اقسام مصدر …………………………………………. 1/52

اقسام هفتگانه اسم (مذكّر و مؤنّث) … 1/21

اقسام هفتگانه اسم (مفرد، مثنّي، جمع).. 1/21

     جمع مذکّر سالم (کلمات بی­ قاعده) …………… 1/68

     اسم جمع ……………………………………………………… 1/109

اقسام هفتگانه اسم (جامد و مشتق) ……………… 1/22

     مشتقّات (اسم فاعل) ……………………………….. 1/22

     مشتقّات (اسم مفعول) ……………………………. 1/28

     مشتقّات (اسم مفعول) …………………………… 1/50

     مشتقّات (اسم مکان و اسم زمان) ………. 1/51

     مشتقّات (صفت مشبّهه) ……………………… 1/51

     مشتقّات (صيغه مبالغه) ………………………. 1/51

     مشتقّات (اسم تفضيل) ……………………….. 1/51

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من