سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

مثنوی قرآنی، برداشتی از آيات 1-20 سوره بقره 2

 

خداوند هدايت كننده دلهاي بيدار است

هر يك از جانها كه بيند مي­ رسد            جُز تو را هرگز نبيند مي­ رسد

تا قيامت ديده­ اش را مي­ بَرَد            از تو رَه را با شهادت مي­ خَرَد

يا كه عين ديده­ اش را مي­ خَري          حقّ خود را با شهادت مي­ بري

صف به صف افتاده از رنج سفر            تا يكي آيد چنانَت تا نظر

   تا نظر اُفتَد زِ تو بر او، رَوَد           نور چشمت رهنمايش مي­ شود

بر هدايت مي­ رود در ملكِ دين   80    تا ببيند جانِ جانها در يقين

تا يقينِ دل مسيري ديگرست         تا به دل بيند يقينت باورست

باوَرِ دل تا به باوَر مي­ رسد        همزبان بيند به ياوَر مي­ رسد

   ياوَرِ راهِ چنان پُر پيچ و تاب      تا رسد بر خيمه­ ات، گردد سراب

تا سرابِ جانِ خود از رَه بَرَد         هر يك از جانها به ديده بنگَرَد

يادش آيد خوب وبدهايِ زمان        آنچه گفتي از طريق ديگران

   در بِدَر دنبالِ يك جامِ نو است     آنكه بُردي تا به سَر رامِ تو است

هر چه گفتي ديده­ اش شد تا بَقاء      از ازَل هم ديده­ اش شد تا به باء

اينچنين هر چه تو گفتي بُرده است      جُز سَرِ كويَت دِگَر كِيْ بنده است؟

يكپارچگي مسير مستقيم توحيد

ديگري راهَش چنان گيرَد زِ دِل        كو نبيند جُز سَرِ كويَش سِجِلّ

هر يك از ما خاكيان در مُلكِ دين  90    مي­ رَوَد تا خود ببيند از يقين:

“راهِ تو با راهِ تو يك بسترست        جانِ تو در جامِ جانها پيكَرست”

قامتِ راهَت كه يكجا آمَدَست       ما و من­ها، از كجي، ما آمَدَست

هر يكي بر راهِ خود گيرد سپهر       تا تو بيند محورش گرديده مِهر

چون بيندازي تو آن پرده تمام       در يقين بيند همه راهَت به نام

   هم نزولِ اوّلِ دينَت زِ توست      هم به آخر دين و آيينَت زِ توست

چون به راهَت بنده­ اي آرَد يقين      هم هدايت مي­ بَرَد، هم مُلكِ دين

در بَقايَش بر هدايت، مُلكِ تو       روشني گيرد زِ تو، در مُلكِ نو

تا فلاحت جانِ تو، در روشنيست     بر هدايت مي­­ رود، خود گلشنيست

تا دروغِ جامِ ديگر در نَهان           مي­ بَري جانَت به منزلها عَيان

راهِ تو از تو، چنين، خود روشنست 100   تا بيابيمَش به منزل گلشنست

هر كه آيد در چنين مُلكي عَيان      مي­ بَري او را، به قرآن، تا به آن

   گيرَم از اوّل هدايت را زِ تو     تا كه آرَد جان زِ نعمَت رازِ تو

     از يَقينِ آخَرَت توشه تمام         گيرَد و يك يك بِبينيمَت به نام

مسيرِ هدايتِ انسان با توجّه به مسيرِ تجلّي اسماء الهي

نامِ اوّل را چو رحمان آوَري        نام آخـر را به رحمان مي­ بري

رَحمَتَت را هم چنين بُردي زِ بيم     تا كه بينَم نامَت از اوّل رَحيم

باز هم در آخَرِ نامَت رَحيم       چون بِبينم، تا رَها گردَم زِ بيم؟

اين هدايت را زِ تو خواهم بِبين      بي نَصيب از مِهر، چون آرَد يقين؟

هرگز از خشمَت در اين محور مَبار      تا تو را بيند، نه آن رنج ديار

تا كه آرَد چشمه­ اش جوشِش زِ مِهر      خود بيايد در نمازَت تا سِپِهر

دولتت را در چنين خواني سِپار 110   تا زِ مِحرابَش چنان آيد نِثار

دردِ ماتَمها كه شُستي از حبيب       خود بيايَد در گريبانش نَصيب

باوَرش بر غيب را چون مي­ خَري     در حضورت غيبِ او را مي­بَري

چونكه شُست از غيبتش او مُلكِ تو     حاضرت بيندچنين، در مُلكِ نو

تازه بيند زانِ توست آنچه رسيد      در حُضورَت مي­دَهد آن را كه ديد

تا بِبيند آنكه ديد از او نَصيـب       بَهره­ اش را مي­ بَـرَد سويَش، حَبيب

بَهـره­ هايَت از دو پيكر برهَمَند      تا رساني آخَرين نامَت تَنَند

نامِ آخر را زِ تـو در انتها          گيرد آن رويي كه آيد تا بَقا

در بَقايت هر يك از ما ذرّه شد        تا نهايت باقيَت پاينده شد

هر يك از ما را، به جُودَت رو كُني      تا به جُود آييم آن را خُو كُني

جُودَت آرَد جُودِ ما را بَرْكَتي 120   اين صفتها را زِ جُودَت مي­دَهي

هر صفت از بينهايتهاي تو        در تَنَم آيد زِ رحمتهاي تو

تا به تقديرت همي آن را بَري       آخَرين جُـودَت برايش مي­ خَري

جودَت آيَد سويِ ما چون از صَمَد      بي­ نيازي را به ما هم مي­دَمَد

تا نيازِ دل صدايت را شنيد         بي نيازي را زِ نامت او بِديد

از وِلادَت تا وَلَد راهِ تَن است       لَمْ يَلِدْ يُولَد همه جانِ مَن است

تا به تو آيَد زِ يُولَد بُگْذَري        بي­مِثاليَت به شوكَت مي­بَري

زين سَبَب ايمانِ من در مُلكِ توست      تا بيايم شكِّ من بَر مُلكِ توست

پس تو حاضر در مثالِ خود شَوي     زين مَثَلها در تن و جان مي­ روي

غيبِ تن فرزندِ همسويي زِ ماست     غيبِ جان نامِ تو در خويي زِ ماست

پس چو نامت را به جانم مي­خَرَم  130   تا يقين از آخـرَت، جان مي­بَرَم

تا هدايت مي­كُني نوشت هُمام        رستگار آوَر مَرا آن سويِ جام

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من