سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس 2 – مقدّمه ای بر نکات مهمّ صرف و نحو2

چگونگی ساختن کلمه از حروف الفبا

از ميان 29 حرف الفبا سه حرف «الف، واو، ياء» گاهی حرکت دارند و در اين صورت «مصوّت» ناميده می­ شوند. بقيّه حروف بی حرکت هستند و به آنها «صامت» می­ گويند. حروف صامت با در کنار هم قرار گرفتن دارای حرکت نمی­ شوند و تلفّظ حروف ساکن يا بی­ حرکت غير ممکن است. از اينرو هميشه حروف صامت با کمک مصوّت­ها خوانده می­ شوند.

مصوّت «الف» هرگاه بعد از حرفی قرار گيرد به آن حرکت «آ» می­ دهد مانند: لا، عا، نا.

مصوّت «واو» هرگاه بعد از حرفی قرار گيرد به آن حرکت «او» می­ دهد مانند: دو، جو.

مصوّت «ياء» هرگاه بعد از حرفی قرار گيرد به آن حرکت «ای» می­ دهد مانند: فی، ذی.

مصوّت­هاي كشيده و كوتاه

سه مصوّت «الف، واو، ياء» را صدا، حرکت يا مصوّت­های کشيده می­ گويند. سه مصوّت ديگر نيز وجود دارند که هم حرکت با يکی از مصوّت­های کشيده است ولی از آن کوتاه­تر است و نصف حرکت مصوّت کشيده هم حرکت خود را به حرف قبل از خود می­ دهد. مصوّت­های کوتاه عبارتند از:

«فتحه –َ = نصف حرکت آ» را به حرف قبل از خود می­ دهد. مانند: لَ ، حَ ، نَ .

«ضمّه –ُ = نصف حرکت او» را به حرف قبل از خود می­ دهد. مانند: خُ ، کُ ، رُ .

«کسره –ِ = نصف حرکت ای» را به حرف قبل از خود می ­دهد. مانند قِ ، ضِ ، لِ .

دو مصوّت کشيده « واو، ياء» گاهی صامت هستند و برای خوانده شدن در کنار حروف ديگر به مصوّت­ها نيازمند می­ شوند، مانند: «وَ ، یَ ، يُ». مصوّت کشيده «الف» هيچگاه صامت نمی­ شود و صامت آن همان همزه است که گاهی به شکل « أ » نوشته می­ شود. گاهی در کلمه يک يا چند حرف ساکن = بی­ حرکت وجود دارد. بالای حرف­های ساکن علامت سکون « –ْ » قرار داده می­ شود تا خواننده آن را ساکن تلفّظ کند. هر حرف با حرکت يا مصوّت بعد از خود يک بخش از کلمه را تشکيل می­ دهد. حرفهای ساکن برای خوانده شدن به حرکت حرف قبل از خود می­ چسبد و يک بخش کشيده­ تر را تشکيل می­ دهند. مانند کلمه «خَلْقِ» که از سه حرف «خَ» ، «لْ» ، «قِ» تشکيل می­ شود ولی تنها دو بخش «خَلْ» و«قِ» را تشکيل می­ دهد. زيرا حرف ساکن «لْ» به تنهايی خوانده نمي­ شود و به حرکت حرف قبل از خود «–َ » می­ چسبد. علامت تشديد(-ّ) نشانه آن است كه حرف دو بار تكرار شده است. يكبار ساكن و يكبار متحرّك. مانند: «اَلَّذي= اَلْ لَ ذِي».

انواع كلمه

«کلمه» در عربی بر سه قسم است. اسم، فعل و حرف. «اسم» کلمه­ ای است که دلالت بر معنای مستقلّی دارد بدون آنکه به يکی از زمان­های گذشته، حال يا آينده دلالت داشته باشد. مانند: اِبْتِداء = آغاز، خََلْق = آفرينش، السَّماء = آسمان، الاَرْض = زمين.

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من