سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس چهارم، تمرين ترکيب جار و مجرور، مفاهيم قرآن کريم

درس چهارم

ترکيب شناسی

1- ترکيب جار و مجرور : ( حرف جرّ + اسم ) تمرين اوّل

ترکيب

معنی

حرف جرّ

مجرور

بِسْمِ

به نامِ

بـِ

اِسْمِ

لِلَّهِ

برای خداوند

لـِ

اَللهِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ترکيب جار و مجرور : ( حرف جرّ + اسم ) تمرين دوّم

ترکيب

کلمات

مُعْرَب

يا مبنی

عامل

نقش

اِعراب

ظاهری

يا محلّی

نشانه

اعراب

بِسْمِ

حرف جرّ =    بِـ

مبنی بر کسر

جارّ

اسم =    اِسْمِ

مُعْرَب

مجرور به حرف جرّ

مجرور

ظاهری

کسره

لِلَّهِ

حرف جرّ =    لـِ

مبنی بر کسر

جارّ

اسم =     اَللَّهِ

مُعْرَب

مجرور به حرف جرّ

مجرور

ظاهری

کسره

عَلَيْهِمْ

حرف جرّ =  عَلی

مبنی بر سکون

جارّ

اسم =       هُمْ

مبنی بر سکون

مجرور به حرف جرّ

مجرور

محلّی

محلّاً مجرور

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

حرف جرّ =

 

 

 

 

 

 

اسم =

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ترکيب جار و مجرور : ( حرف جرّ + اسم ) تمرين سوّم

ترکيب

حرف جرّ = جارّ

مجرور

کلمه ای که جار و مجرور به آن تعلّق دارد.

معنی

بِسْمِ

بـِ

اِسْمِ

جار و مجرور متعلّق به محذوف

شروع می کنم به نام

لِلَّهِ

لـِ

اللهِ

جار و مجرور متعلّق به محذوف

ثبت است برای خداوند

عَلَيْهِمْ

عَلَی

هُمْ

جار و مجرور متعلّق به فعل اَنْعَمْتَ

نعمت دادی به آنان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من