سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس پنجم، تمرين ترکيب مضاف و مضافٌ اِليه، مفاهيم قرآن کريم

درس پنجم

ترکيب شناسی

2- مضاف و مضافٌ اِلَيْه : ( اسم نکره + اسم معرفه )

ترکيب

معنی

اسم نکره

اسم معرفه

نوع معرفه

اِسْمِ اللهِ

نامِ خداوند

اِسْمِ

اللهِ

معرفه به ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- ترکيب مضاف و مضاف اِلَيْه : ( اسم نکره + اسم معرفه ) تمرين دوّم

ترکيب

کلمات

مُعْرَب

يا مبنی

عامل

نقش

اِعراب

ظاهری

يا محلّی

نشانه

اعراب

اِسْمِ اللّهِ

اسم نکره =   اِسْمِ

مُعْرَب

مضاف

اسم معرفه =     اَللَّهِ  

مُعْرَب

مضافٌ اِلَيْه

مجرور

ظاهری

کسره

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

اسم نکره =  

 

 

 

 

 

 

اسم معرفه =    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من