سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس سوّم، تمرين مفاهيم قرآن کريم

درس سوّم

انواع کلمه

کلمات جدول پيشين را بر حسب حرف، اسم و فعل بودن مرتّب کنيد. خانه های خالی را با ديگر کلمات قرآن کريم پُر کنيد. ستون نوع حرف، نوع اسم، نوع فعل با کمک مربّی پُر شود.

انواع حرف

انواع اسم

انواع فعل

کلمه

نوع حرف

معنی

کلمه

نوع اسم

معنی

کلمه

نوع فعل

معنی

بـِ

حرف جرّ

به، با

اِسْم

اسم معرفه

نام

نَعْبُدُ

فعل مضارع

می پرستيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من