سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس اوّل و دوّم، تمرين مفاهيم قرآن کريم

درس اوّل

جدول زير را کامل کنيد. خانه های خالی را با اسم يا شکل حروف الفبای عربی پر کنيد.

اسم حرف

الف

 

 

تاء

 

 

شکل حرف

ٰا

 

وٰ

 

 

ء

 

ئ

ب

 

ث

 

 

اسم حرف

حاء

 

 

 

 

 

 

شين

شکل حرف

 

خ

د

 

ر

ز

 

 

 

اسم حرف

 

 

 

ظاء

عين

 

فاء

 

شکل حرف

ص

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم حرف

 

 

 

 

 

 

 

شکل حرف

 

 

م

 

ه

و

 

 

جدول زير را پُر کنيد ، خانه های خالی را با يکی از مصوّتهای کشيده يا کوتاه پر کنيد.

مصوّتهای کشيده

مصوّتهای کوتاه

تنوين

نام چند علامت

شکل

صدا

شکل

صدا

شکل

صدا

شکل

نام

ٰا

آ

فتحه

 

اَنْ

تشديد

 

او

 

 

اُنْ

 

سکون

ِي

 

کسره

 

 

 

مد

 

به سؤالهای زير پاسخ دهيد.

1-   کلمه چيست و چگونه ساخته می شود؟

 

2-   کوچکترين کلمه عربی از چند صامت و چند مصوّت تشکيل می شود. يک مثال بزنيد.

 

3-   کلمه چند نوع است؟ نام ببريد.

درس دوّم:

کلمه شناسی

جدول زير را با کلمات يک حرفی، دو حرفی و سه حرفی قرآن کريم پُر کنيد. ستون نوع و معنی کلمه با کمک مربّی پُر شود.

کلمات يک حرفی

کلمات دو حرفی

کلمات سه حرفی

کلمه

نوع کلمه

معنی

کلمه

نوع کلمه

معنی

کلمه

نوع کلمه

معنی

بـِ

حرف

به، با

نَا

اسم

ما

اِسْم

اسم

نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من