سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

ترجمه ومعنی انگليسی الفاظ سوره كافرون

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَأَ ايهَُّا الْكَافِرُونَ(1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ(2)

وَ لَا اَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتمُ‏ْ(4)

وَلَاأَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ(5 لَكمُ‏ْ دِينُكُمْ وَلىِ دِينِ(6

 

 

به نام خداى بخشاينده مهربان

بگو: اى كافران، (1 من چيزى را كه شما مى ‏پرستيد نمى‏ پرستم. (2 و شما نيز چيزى را كه من مى‏ پرستم نمى‏ پرستيد. (3 ومن پرستنده چيزى كه شما مى‏ پرستيد نيستم. (4 وشما پرستنده چيزى كه من مى‏ پرستم نيستيد. (5 شما را دين خود، ومرا دين خود. (6

                            (ترجمه آیتی)

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful

Say: O unbelievers! (1) I do not serve that which you serve (2) Nor do you serve Him Whom I serve (3) Nor am I going to serve that which you serve (4)Nor are you going to serve Him Whom I serve (5)You shall have your religion and I shall have my religion (6)

(ترجمه شاکر)

 

لغات و معنيWords & Meanings

 

Say

(سِي)            قُل                بگو

«to Say» يک مصدر است به معناي گفتن و حرف زدن.say در اينجا يک فعل امر است. هرگاه انجام کار يا عدم انجام کاری را از مخاطب بخواهيم از فعل امر استفاده می کنيم. در زبان انگليسی برای ساختن فعل امر از مصدر بدون to استفاده می شود. فعل امر در ابتدای جمله می آيد.

O

(اُ)        يَا اَيُهَا /يَا     اي  

اين کلمه حرف ندا است. حروف ندا حروفی هستند که برای صدا کردن افراد يا متوجه کردن منادی مورد استفاده قرار می گيرد. منادی اسمی است که بعد از حرف ندا می آيد و اسم مفعول است.

Unbelievers

(آن بي لي وِرز)       الکافرون          کافران

اين کلمه اسم فاعل ، جمع و منفی است. مفرد آن unbeliever است. در زبان انگليسی پيشوند un يک پيشوند منفی ساز و پسوند er هم يک پسوند اسم فاعل ساز  است.

I

(آي)                        اََ        من   

اين کلمه ضمير فاعلی است. .ضمير فاعلی ، ضميری است كه در ابتدای جمله آورده می شود . با مرجع خود مطابق است و در جمله نقش فاعل را  ايفا می كند.

Do

(دو)             –            انجام دادن

اين کلمه می تواند فعل کمکی و فعل اصلی باشد که در اينجا فعل کمکی است.

Not

(نات)                  لا            نه/نيست

اين كلمه ، قيد است و برای منفی كردن جمله مورد استفاده قرار می گيرد. برای منفی کردن با not ، اين کلمه را بعد از فعل  می آوريم.

Serve

(سِرو)    عَبَد     عبادت کردن/رفتار کردن

اين کلمه فعل است.

That

(ذَت)     –            که

اين کلمه حرف ربط است. حرف ربط کلمه ای است که دو جمله را به يکديگر وصل می کند به همين دليل به آن ضمير موصولی نيزمی گويند

Which

(ويچ)      –             که

اين کلمه حرف ربط است.

You

(يو)        کُم           شما

اين کلمه ضمير فاعلی است.

Serve

(سِرو)      عَبَد     رفتارکردن/عبادت کردن

اين کلمه فعل است.

Nor

(نُر)        لا        و نه

اين كلمه ، هم می تواند قيد باشد و هم حرف ربط كه در اينجا ، حرف ربط است.

Him

(هيم)                –          او

اين کلمه ضمير مفعولی است. چون اين ضمائر در حالت مفعولی به کار می روند يعني عمل فاعل روی آنها انجام می گيرد، به آنها ضمائر مفعولی گفته می شود.

Whom

(هوم)         –           که او را

اين کلمه ضمير موصولی  يا ربط است. اين کلمه در وسط جمله به عنوان ضمير ربط به کار می رود و دارای خصوصيات زير است :1) معادل که اوراکه به آنهااست. 2) اشاره به انسان مي کند يعني مرجع آن انسان است. 3) بعد از آن از فاعل استفاده می شود.( زيرا خودش حالت مفعولی دارد.)

Am

(اَم)                    –            هست

اين کلمه فعل to be است وبرای اوّل شخص يعنی I استفاده می شود.

Going to

(گُواينگ تو)        –                   –

اين کلمه فعل است و برای زمان آينده مورد استفاده قرار می گيرد .

Are

(آر)              –         هستند

اين کلمه فعل to be است.

Shall

(شَل)                –         بايد

اين کلمه فعل کمکی است و برای زمان آينده مورد استفاده قرار می گيرد.

Religion

(ري لي جِن)        دين      دين/مذهب

اين کلمه اسم است.

And

(اَند)            وَ            و

اين کلمه حرف ربط است.

Have

(هَو)                  –              داشتن

اين کلمه می تواند فعل اصلی يا فعل کمکی باشد. در اينجا فعل اصلی است.

My

(ماي          ي          مال من    

اين کلمه صفت ملکی است.

 

 

نکات گرامري:

  1. 1)کلمه Nor

اين کلمه در زبان انگليسی به معنی not و not….either  است. اين کلمه معمولاً همراه با neither مورد استفاده قرار می گيرد. در حالتهای نوشتاری خاص و در برخی موارد از کلمه nor ، در ابتدای جمله، برای تأکيد استفاده می شود. در اين حالت فرم عادی جمله کمی تغيير می کند به اين صورت که بعد از nor به جای فاعل از فعل استفاده می شود. اگر درجمله از افعال to be استفاده شده باشد همان فعل to be بعد از nor قرار می گيرد. اگر فعل استفاده شده در جمله ، فعل اصلی باشد با توجّه به فاعل جمله ، از افعال کمکی do و doesبعد از nor استفاده می شود. جمله آمده در سوره کافرون نشان دهنده اين حالت است.

Nor am I going to serve that which you serve .

  1. 2)توضيح ساختار جمله :

I am going to serve that which you serve

در جمله بالا I ضمير فاعلی و فاعل است. Serve فعل است. عبارت be going to عبارت فعلی است که نشان دهنده زمان آينده است.That در اينجا ضمير اشاره است به معنی آنچهيا چيزي که” . which ضمير ربط است به معني که“. اين کلمه که در وسط جمله به عنوان ضمير ربط به کار می رود دارای خصوصيات زير است : 1) معادل کهدر زبان فارسي است. 2) اشاره به اشياء می کند يعنی مرجع آن اشياء است. 3) دارای حالت فاعلی و مفعولی است يعنی بعد از آن فعل و يا فاعل به کار می رود. اگر جمله ای که which در آن به کار می رود دارای حرف اضافه باشد می توان حرف اضافه را هم قبل از which و هم بعد از آن به کار برد .

 

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من