سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

تجلّی آيات قرآن کريم (جزء دوّم) در ادبيات فارسی

جزء دوم

سوره ي بقره  آيه ي 156

” انا لله و انا لله راجعون ”   ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي گرديم .

همه از صنع اوست کون و فساد      خلق را جمله مبدا است و معاد

سنايي  غزنوي

********************************************

سوره ي بقره آيه ي  200- 2002

” فمن الناس من يقول ربنا آتنا و ماله في الاخره من خلاق “

” ومنهم من  يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار”

” اولئک لهم نصيب مما کسبوا والله سريع الحساب”

برخي از مردم مي گويند : اي پروردگار ما ، ما را در دنيا چيزي بخش، اينان را در آخرت نصيبي نيست.

و برخي از مردم مي گويند : اي پروردگار ما ،ما را ، هم دردنيا خيري بخش و هم در آخرت ، وما را از عذاب آتش نگه دار.

اينان از آنچه خواسته اند ، بهره مند مي شوند و خدا به سرعت به حساب هر کس مي رسد.

هر که جست از خداي خود دنيي          مرحبا   ليک   نبودش    عقبي

هر  دو  نبود به هم يکي  بگذار           زان   سراي  نفيس   دست بدار

هست   بي  قدر  دنيي     غدار            مر سگان راست اين چنين مردار

وانکه  از کردگار عقبي خواست          گر  مر او را  دهيم جمله  رواست

سنايي  غزنوي

سوره ي بقره آيه ي 144

” قد نري تقلب وجهک في السماء  …  و حيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره “

نگريستنت را به اطراف آسمان مي بينم … و هر جا که باشيد روي بدان جانب کنيد”

گر چه دوري ، دور مي جنبان تو دم   ” حيث  ما  کنتم  فولوا   وجوهکم “

مثنوي معنوي

************************************************

سوره بقره آيه ي  179

” و لکم  في القصاص  حياه يا اولي الباب “

” اي خردمندان ! براي شما در قصاص ، زندگي است”

گر نفرمودي قصاص برخيا          يا نگفتي  ” في القصاص” آمد  ” حياه “

مثنوي معنوي

*************************************************

سوره بقره آيه ي  186

” و اذا سالک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليومنوا بي لعلهم يرشدون”

” و هر گاه بندگانم در باره ي من از تو بپرسند ، بگو که من نزديکم و چون مرا بخواند ، اجابتش مي کنم”

آن  غريب از ذوق آواز  غريب        از زبان حق  شنود ” اني  قريب “

مثنوي معنوي

سوره ي بقره  آيه ي 195

” و لا تلقوا بايديکم الي التهلکه “

” و خود را به دست خويش به هلاکت ميندازيد”

چون  مرا سوي اجل عشق و هواست      نهي “لا تلقوا  بايديکم ”   مراست

مثنوي معنوي

 

**********************************************

سوره ي بقره آيه ي 201

”  ربنا  آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه”

” اتنا  في دار  دنيا نا  حسن           اتنا  في  دار عقبانا  حسن “

مثنوي  معنوي

************************************************

سوره ي بقره  آيه ي 156

”  قالوا انا لله و انا اليه راجعون ”  ما از آن خدا هستيم و به او باز مي گرديم.

از سخن صورت بزاد و باز مرد         موج خود را باز اندر بحر برد

صورت از بي صورتي آمد برون         باز شد  که انا  اليه   راجعون

مثنوي معنوي

************************************************

سوره ي بقره آيه ي  174

” ان الذين يکتمون ما انزل الله من الکتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئک ما ياکلون في بطونهم الا النار “

” کساني که کتاب الهي را پنهان مي دارند و به بهاي اندک مي دهند آنان شکم خويش را جز به آتش پر نمي کنند”

لطف و سالوس جهان خوش لقمه ايست

کمترش خور کان پر آتش  لقمه ايست

آتشش   پنهان  و  ذوقش     آشکار

دود     او   ظاهر  شود    پايان    کار

 

مثنوي معنوي بيت   1861- 1857

***********************************************

 

” و اتوا  البيوت  من ابوابها ”   به  خانه ها  از درهاي آنها در آييد

ادخلوا  الابيات من  ابوابها        واطلبوا الا غراض  في  اسبابها

مثنوي معنوي مصراع اول از بيت   1628

*************************************************

سوره ي بقره  آيه ي 156

” انا لله و انا اليه راجعون ”  ما از آن خدا و در تصرف اوييم و بازگشت ما بدوست.

حق آن کف حق آن درياي صاف         کامتحاني  نيست اين گفت و نه لاف

ازسر مهر وصفا است و خضوع      “حق آن کس  که   بدو  دارم  رجوع”

مثنوي معنوي  مصراع دوم از بيت  2679

************************************************

 

سوره ي بقره  آيه ي 142

” قل الله المشرق و االمغرب يهدي من يشا ، الي صراط مستقيم “

” بگو خدا راست مشرق و مغرب ، راه مي نمايد آن را که خواهد “

در طريقت هر چه پيش سالک آيد خير اوست

در صراط مستقيم اي دل کسي گمراه نيست

حافظ

**************************************************

سوره ي بقره آيه ي 186

“و اذا سالک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليومنوا بي “

” و چون بندگان من در باره ي من ازتو بپرسند بگو همانا من به آنان نزديک هستم ، هر گاه کسي مرا بخواند دعاي او را اجابت مي کنم “

فرو ماندگان را به رحمت  قريب             تضرع کنان را  به  دعوت مجيب

بوستان سعدي

*************************************************

سوره ي بقره آيه ي  195

” و احسنوا ان الله يحب المحسنين ”  نيکويي کنيد که خدا نيکوکاران را دوست دارد “

”  قديمي  نکو کار  نيکي  پسند ”           به  کلک قضا  در  رحم  نقش بند

بوستان  سعدي

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من