سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

تجلّی آيات قرآن (جزء پنجم و ششم) در ادبيات فارسی

جزء پنجم

سوره ي نساء ، آيه ي 77

” متاع الدنيا قليل و الاخره خير لمن اتقي “

” کالاي دنيا اندک است و آخرت بهتر است براي پارسايان و تقوي پيشگان “

ملک  دنيا مجوي و حکمت  جوي       زانکه آن اندک است و اين  بسيار

سنايي   غزنوي

**************************************************

سوره ي نساء ، آيه ي 78

” اينما تکونوا يدرککم الموت ولو کنتم في بروج مشيده”

“هر کجا باشيد مرگ شما را مي ربايد ، اگر چه در دژهاي استواري باشيد .”

اگر  سد  سکندر  پيش   گيري        ز وقت  خود  نه  پس  نه پيش  ميري

عطار  نيشابوري

*************************************************

سوره ي نساء ، آيه ي 145

” ان المنافقين في الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا”

”  هر آينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند و هرگز برايشان ياوري نمييابي.”

هر  يکي  سوي  مقام  خود   رود              هر يکي  بر  وفق  نام خود  رود

مؤمنش خوانند جانش خوش شود              ور منافق  تيز  و پر  آتش  شود

مثنوي معنوي ، بيت   289-290

*************************************************

سوره ي نسا ء ، آيه ي 125

”  و  اتخذَ اللهُ ابراهيمَ  خليلا  ”   و  خدا  ابراهيم را  به  دوستي خود  برگزيد.

آن  دمي  کز آدمش کردم  نهان             با  تو گويم  اي  تو  اسرار   جهان

آن دمي را که  نگفتم  با   خليل              و آن غمي  را   که  نداند   جبرئيل

آن  دمي  کز وي مسيحا دم نزد             حق  زغيرت  نيز  بي ما  هم    نزد

مثنوي معنوي  ، بيت  1731-1733

*************************************************

سوره ي نسا ، آيه ي  116

” ان الله لا يغفر ان يشرک به و يغفر ما دون ذلک لمن يشا ء و من يشرک بالله فقد ضل ضلالا بعيدا”

” خدا کسي را که براي او شريکي قرار دهد نمي آمرزد و جز آن هرگناهي را براي هر که خواهد ، مي آمرزد . و هر کس که براي خدا شريکي قرار دهد سخت به گمراهي افتاده است.”

غيرت حق بود و با حق چاره نيست     کو دلي کز عشق حق صد پاره نيست

غيرت آن باشد که او غيرهمه است       آنک  افزون  از  بيان  و دمدمه است

مثنوي معنوي بيت 1712-1713

*********************************************

سوره ي نساء ، آيه ي 126

” و کان الله  بکل شي ء محيطا ”   خدا  به همه چيز محيط است .

چون  محيط  حرف  و معني نيست جان     چون  بود  جان  خالق  اين هر  دوان

حق   محيط   جمله  آمد  اي   پسر         وا    ندارد     کارش  از  کار    دگر

مثنوي معنوي ،  بيت  1480-1487

*********************************************

سوره ي نسا ء ، آيه ي  128

”  و  الصلح خير”   صلح  بهتر است

بسا کس به روز ” آيت  صلح”  خواند     چو شب شد سپه بر سر خفته راند

بوستان سعدي ، بيت  1076

*********************************************

سوره ي نسا ء، آيه ي 77

” متاع  الدنيا  قليل ”   کالاي  دنيا  اندک است .

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است

ز اهل  معرفت  اين  مختصر  دريغ  مدار

حافظ

***********************************************

جزء ششم

سوره ي مائده ، آيه ي 64

” بل  يداه مبسوطتان ”  دست خدا باز و گشاده است و بسته نيست .

کاملي  گر  خاک گيرد  زر  شود        ناقص  ار  زر  برد  خاکستر شود

چون قبول حق بود آن مرد راست     دست او در کارها  دست   خداست

دست ناقص دست شيطان است و ديو   زانکه  اندر دام  تکليف است و  ريو

مثنوي معنوي ،بيت 1609- 1611

********************************************

سوره ي نساء، آيه ي 163

” انا  اوحينا اليک کما اوحينا الي نوح و النبين من بعده و اوحينا الي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط و عيسي و ايوب و يونس …”

مرغ آبي غرق درياي عسل        عين  ايوبي  شراب و مغتسل

که بدو ايوب از پا تا به فرق        پاک شد از رنجها چون نور شرق

مثنوي معنوي ، بيت 2096-2097

********************************************

سوره ي مائده ،آيه ي  54

“يحبهم و يحبونه ”  (خداوند آنان را دوست می دارد و آنان خدای را )

غيرت حق بود و با حق چاره نيست     کو دلي کز عشق حق صد پاره نيست

غيرت آن باشد که او غير همه است     آنکه  افزون  از بيان و  دمدمه  ست

مثنوي معنوي ،بيت 1712-1713

سوره ي نساء ، آيه  ي 164

” کلم الله موسي تکليما”  خدا  سخن گفت با موسي سخن گفتني

کليمي  که  چرخ فلک طور اوست      همه  نورها  پرتو  نور  اوست

بوستان سعدي ، بيت  71

*********************************************

دیدگاهتان را بنویسید

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من