مفهوم جمله بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ

پرينت
دسته: آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 2
نمایش از چهارشنبه, 16 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 صرف الفاظ يا تجزيه « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ »

« اِسْم » اسمی است مفرد به معنی نام، اسم که در اصل سمو بوده است. واو آن حذف شده و همزه وصل در ابتداي آن آمده است. همزه وصل در وسط جمله خوانده نمي شود و در « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » به دليل تكرار زياد نوشته هم نمي شود.

«اِسْم» يك كلمه معرب است و علامت اِعراب در حرف آخر آن ظاهر مي شود. علّت تنوين نگرفتن آن مضاف بودن آن است. به عبارت ديگر « اِسْم » معرفه به اضافه است. زيرا به اسم « اَللّهِ » اضافه شده است.

« اَللّهِ » لفظ جلاله ، اسم، مفرد، مذكّر، معرب و معرفه است. نکات بيشتر درباره صرف لفظ جلاله در درس اوّل سطح 3 می آيد.

« الرَّحْمَنِ » اسم، مفرد، مذكّر، معرب ، معرفه به «ال» ، مشتق و صيغه مبالغه بر وزن فعلان ، از ريشه «رحم» و به معني بسيار بخشنده است.

« الرَّحيمِ » اسم، مفرد، مذكّر، معرب ، معرفه به «ال» ، مشتق و صيغه مبالغه بر وزن فعيل ، از ريشه «رحم» و به معني بسيار مهربان است.

اعراب الفاظ ، نحو يا ترکيب « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ »

« بِسْمِ » جار و مجرور متعلّق به فعل محذوف « اَبْدَءُ » است. باء حرف جرّ و اِسْمِ مجرور است. علامت جرّ كسره ظاهر است.

به جار و مجرور شبه جمله نيز گفته مي شود. شبه جمله جمله اي است كه متعلَّق آن حذف شده است.

جمله در زبان عربي يا با اسم شروع مي شود يا با فعل. اگر جمله با اسم شروع شود به آن جمله اسميّه مي گويند و اگر با فعل شروع شود به آن جمله فعليّه مي گويند.

« بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » نيز يك جمله است. امّا چون با حرف جرّ « باء » شروع شده است بايد يك فعل يا شبه فعل را در تقدير بگيريم كه اين حرف جرّ و مجرورش به آن تعلّق گرفته است. اگر فعل در تقدير گرفته شود « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » يك جمله فعليّه خواهد بود. مفسّرين غالباً فعل محذوف « اَبْدَءُ = شروع می کنم » را در تقدير گرفته اند.

« اَللّهِ » مضافٌ اِلَيْه و مجرور است. مضافٌ اِلَيْه هميشه مجرور است. علامت جرّ آن كسره ظاهر است.

« اَللّه » اسم جلاله خداوند موصوف واقع شده با دو اسم « الرَّحْمَنِ » و « الرَّحيمِ » توصيف شده است.

صفت در چهار مورد از موصوف تبعيّت مي كند: «مفرد و مثنّي و جمع بودن» ، «مذكّر و مؤنّث بودن» ، «معرفه و نكره بودن» و «اِعراب».

دو صفت « الرَّحْمَنِ » و « الرَّحيمِ » مانند « اَللّهِ » مفرد، مذكّر، معرفه و مجرور هستند. هر سه اين اسمها معرفه به ال هستند.

با توجّه به نکات صرف، نحو و معنی الفاظ جمله « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » معنی فارسی آن مي شود: «به نام خداوند بسيار بخشنده و بسيار مهربان (شروع مي كنم)».

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب مفاهيم قرآن کريم جلد دوّم

   

  کتاب مفاهيم قرآن کريم، آموزشی، جلد دوّم به چاپ رسيد. متن اين کتاب پيش از چاپ در سايت مکتب الزّهراء سلام الله عليها، واحد آموزش، قرآن کريم،مقدماتی،

  سطح 2 به نام طلّاب تهيّه کننده هر صفحه ارائه شده است. مطالب تهيّه شده و ارائه شده، توسّط مدير سايت تصحيح و تنظيم نهايی شده و به چاپ رسيده است.

   
 • چاپ کتاب مفاهيم قرآن کريم جلد اوّل

  کتاب مفاهيم قرآن کريم، آموزشی، جلد اوّل به چاپ رسيد. متن اين کتاب پيش از چاپ در سايت مکتب الزّهراء سلام الله عليها، واحد آموزش، قرآن کريم، پيش مقدّماتی سطح 1 و 2 ارائه شده است و قابل مشاهده می باشد. افراد ناآشنا با صرف و نحو عربی می توانند با آسانی از طريق مطالعه اين کتاب تا درک کامل کلمات و آيات قرآن کريم پيشرفت نمايند.

   
 • آغاز فعّاليّت مؤسّسه پژوهشی مکتب الزّهراء سلام الله عليها البرز و گروه پژوهشی الزّهراء سلام الله عليها

   

  مؤسّسه پژوهشی مکتب الزّهراء سلام الله عليها البرز در تاريخ 20/ 3/ 1391 تحت شماره 1808 و شناسه ملّی 10190043606 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسّسات غير تجاری، واحد ثبتی کرج به ثبت رسيد. خلاصه اهداف و شيوه اجرايی اين مؤسّسه در تاريخ 1/ 4/ 1391 در روزنامه رسمی کشور برای اطّلاع عموم آگهی شد. پروانه فعّاليّت اين مؤسّسه در تاريخ 12/ 4/ 1391 از سوی فرمانداری کرج صادر شد.

  موضوع مؤسّسه عبارت است از: جذب خواهران دانش آموخته رشته های علوم اسلامی و فعّال کردن ايشان در امر پژوهش، انجام پژوهشهای علمی پيرامون موضوعات مختلف با بهره گيری از متون دينی، فراگير و آسان کردن فهم متون دينی برای سطوح مختلف علمی. اين امر علاوه بر آنچه از طريق سايت به اعضاء ارائه می شود در مکان مؤسّسه به آدرس مهرشهر، بلوار شهرداری، خيابان 101 و دفتر مؤسّسه به آدرس مهرشهر، بلوار امام خمينی (ره) نرسيده به مصلّی نماز جمعه خيابان 309، پلاک 92 واحد 9 به صورت حضوری انجام می پذيرد. اعضای مؤسّسه از طريق آموزشهای ضمن خدمت آماده می شوند تا يکی از سمتهای: مربّی مفاهيم قرآن کريم، مربّی مفاهيم نهج البلاغه، مترجم قرآن کريم و نهج البلاغه، دستيار پژوهشهای قرآنی و پژوهشگر را بپذيرند. شماره تلفن دفتر مؤسّسه 33412673 - 026 است و همه روزه آماده پاسخگويی به علاقمندان می باشد.

  پژوهشگران پس از پايان آموزشها در واحدهای مختلف گروه پژوهشی قرآن و حديث به فعّاليّت خواهند پرداخت. گروه پژوهشی قرآن و حديث الزّهراء سلام الله عليها در تاريخ 1/3/1391 با شماره 46336/22/2 از وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری مجوّز اصولی دو ساله دريافت کرده است. اين گروه در حال تشکيل واحدهای پژوهشی قرآن و فقه، قرآن و ادبيات فارسی، قرآن و ادبيات عرب، قرآن و زبان انگليسی، قرآن و روانشناسی، تفسير و نهج البلاغه است.

   
درس دوّم مفهوم جمله بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

Designed By

Shabdizhost