در حال نمایش 9 نتیجه

تجلّی قرآن در ادبیات فارسی

80.000 تومان
کتاب تجلّی قرآن در ادبیات فارسی نوشته خانم زینت بصراوی است. در این کتاب ابیات پنج شاعر بزرگ: سنایی غزنوی، عطار نیشابوری، مولوی، سعدی، حافظ که يا واژه ای از قرآن کريم يا مفهومی از قرآن کريم را به طور واضح در خود دارند، برگزيده شده و بنا بر سی جزء قرآن کريم به طور مرتّب در کتاب آورده شده است. تمام صفحات اين کتاب مزيّن به تذهیب است که خواهر نویسنده خانم نجمه بصراوی آن را طراحی کرده و کشیده است.

جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ایثارگری

120.000 تومان
کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ایثارگری نوشته آقای دکتر سیّد مهدی آقاپور است. در این کتاب ایمان و مقاومت رزمندگان در دفاع مقدّس که نمایشی از آثار اعمال صالح انسان مسلمان است به نمایش گذاشته شده است. این کتاب مدّتها متن آموزشی درسی با همین نام در دانشگاه بوده است.

جلد اوّل کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

160.000 تومان
کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی نتيجه یک کار پژوهشی است و در دو جلد به چاپ رسیده است. جلد اوّل کتاب شامل کلّیّات فرهنگ، تعریف و ویژگیهای فرهنگ اسلامی، عقاید و باورها در فرهنگ اسلامی و شاخصهای وجود یا توسعه فرهنگ اسلامی در جامعه است.

جهل مقدّس

160.000 تومان
جهل مقدّس نوشته آقای دکتر سیّد مهدی رحمتی است که در سال 1402 به چاپ رسیده است. اين کتاب برای

دروغهای وهابیت (ترجمه اکاذیب الوهابیّة)

140.000 تومان
کتاب دروغهای وهابیت ترجمه کتاب «اکاذيب الوهابية» استاد محقّق صالح الورداني است که آقای دکتر سیّد مهدی رحمتی و خانم

شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی

100.000 تومان
کتاب شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی نوشته خانم فرشته (زهرا) بصراوی است که در سال 1402 به چاپ رسیده است. این

کتاب عضین، نقد اندیشه جریانهای تکفیری خشونت گرا در فهم قرآن ، جلد اوّل

160.000 تومان
کتاب عضین یک دوره دو جلدی نوشته آقای دکتر سید مهدی رحمتی است. این کتاب اندیشه جریانهای تکفیری خشونت گرا درباره قرآن را تحلیل و نقد نموده است. جلد اوّل عضین درباره تاریخ پیدایش  اندیشه های تکفیری است. نام عضین از آیه شریفه «اَلَّذِینَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضين آنان که قرآن را بخش بخش کردند، بخشی را پذیرفتند و از بخشی روی گردان شدند (حجر/15)» گرفته شده است.

کتاب عضین، نقد اندیشه جریانهای تکفیری خشونت گرا در فهم قرآن ، جلد دوّم

160.000 تومان
کتاب عضین یک دوره دو جلدی نوشته آقای دکتر سید مهدی رحمتی است. این کتاب اندیشه جریانهای تکفیری خشونت گرا درباره قرآن را تحلیل و نقد نموده است. جلد دوّم عضین آیات مورد استفاده گروههای تکفیری را بررسی نموده چگونگی سوء استفاده  ایشان از این آیات را توضیح می دهد. نام عضین از آیه شریفه «اَلَّذِین جَعَلُوا القُرآنَ عِضين آنان که قرآن را بخش بخش کردند، بخشی را پذیرفتند و از بخشی روی گردان شدند (حجر/15)» گرفته شده است.