در حال نمایش 6 نتیجه

جدول اعراب الفاظ خطبه 19

35.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 19 پیش از این در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. حضرت علی علیه السلام در خطبه 19 اشعث بن قیس را نکوهش نموده و دو اصل مهم اجتماعی را بیان فرموده است. 1- خويشاوندان فرد خائن و بی وفا، با او دشمن و خواهان مرگ او هستند.  2- ببگانگان، به فردِ خائن و بی وفا به خویشانِ خود، اعتماد نخواهند کرد.

جدول اعراب الفاظ خطبه 20

15.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 20 پیش از این در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. حضرت علی علیه السلام در خطبه 20 مردم را از غفلت درباره مرگ و روز جزا و حسابرسی اعمال می ترساند و به همگان سفارش می کند تا به هدایتهای قرآن کریم و معصومین علیهم السلام توجّه نموده، پیش از فرارسیدن اجل به ایمان و اعمال صالح روی آورند.

جدول اعراب الفاظ خطبه 22

35.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 22 پيش از اين در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. حضرت علی علیه السّلام در خطبه 22 جنگ طلبی اصحاب جمل را نکوهش کرده، دلایل آنان را برای بیعت شکنی مردود دانسته و آمادگی خود را برای رويارويی با جنگ طلبان اعلام فرموده است.

جدول اعراب الفاظ خطبه 23

70.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 23 پیش از این در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است. در این خطبه حضرت علی علیه السلام ثروتمندان را تشویق به یاری خویشاوندان فقیر می کند تا در زمان گرفتاری از یاری آنان برخوردار شوند.

جدول اعراب الفاظ خطبه 24

10.000 تومان
جدول اعراب الفاظ خطبه 24 پیش از این در جلد دوم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» تحقیق و تألیف فرشته (زهرا) بصراوی ارائه شده است.

جدول اعراب الفاظ خطبه 25

60.000 تومان
معجم اعراب الفاظ نهج البلاغه يکی از پروژه های پژوهشی مؤسّسه مکتب الزّهراء س است. به دلیل علاقه و نیاز کاربران محترم، جدول اعراب الفاظ هر خطبه، پس از نهایی شدن در سايت فروشگاه ارائه می شود.جدول اعراب الفاظ خطبه 25 پیش از اين در جلد دوّم کتاب «بیان و شرح نهج البلاغه» ارائه شده است.