واحد پژوهش سايت مکتب الزّهرا(سلام ­اللّه­ عليها) برای هدايت طلّاب و اعضاء سايت به سوی فعّال شدن در امر پژوهش طرّاحی شده است. علاوه بر آن موارد ذيل را برای بينندگان ارائه مي­دهد:

1- فهرست موضوعات طرحهای پژوهشی انجام شده و در حال اجرای مؤسّسه

2- فهرست موضوعات پژوهشی حوزه دين که به نظر دارای اولويّت هستند. مخصوصاً پژوهشهای قرآنی

3- فهرست موضوعات پژوهشی پيشنهادی اعضاء که به تأييد مدير سايت رسيده باشد.

4- نتيجه نهايی پژوهشهای انجام شده به صورت کتاب يا مقاله چاپ شده يا چاپ نشده.

5- اسامی و مشخصات همکاران طرحهای پژوهشی

6- نتيجه نهايی پژوهشهای مردمی در قالب مقاله يا کتاب که از طريق اعضاء به سايت مي­ رسد و مورد تأييد مدير سايت قرار مي­ گيرد.