سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

سايت مکتب الزّهرا(سلام اللّه عليها)

دسته بندی محتوا

درس پنجم: حرکت حرف آخر کلمات ، کلمه (بِ) « مبنی » است و کلمات ( اِسْمِ ) و ( اَللّهِ ) و ( اَلرَّحْمَنِ ) و ( اَلرَّحيمِ ) « معرب» هستند.

—            به کلماتی که مانند « بِ » حرکت حرف آخر آنها ثابت است « مبنی » گفته می شود.

—            تمام انواع حرفها مانند حرف جرّ « بِ » مبنی هستند.

حرکت حرف آخر برخی از کلمات تغيير می کند. به اين کلمات « معرب » گفته می شود. کلمه معرب کلمه ای است که نشانه نقش و جايگاهش در حرف آخر آن آشکار می شود.

کلمات « اِسْمِ » و « اَللّهِ » و « اَلرَّحْمَنِ = » و « اَلرَّحيمِ » معرب هستند يعنی چنين نيست که حرف آخر اين کلمات هميشه و در هر جمله ای کسره باشد.

اين کلمات در جمله « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » در نقش و جايگاهی قرار گرفته اند که اعراب آن نقشها مجرور بودن است و نشانه مجرور بودن اين کلمات ، يعنی کسره –ِ ، در حرف آخر آنها آشکار شده است.

در کتابهای لغت تمام کلماتی که حرف آخر آنها بدون حرکت آمده است «معرب » هستند. حرکت حرف آخر کلمات « معرب » پس از اينکه در جمله به کار برده شوند و نقش آنها معلوم شود آشکار می شود.

—            کلمات « اِسْمِ » و « اَللّهِ » و « اَلرَّحْمَنِ = » و « اَلرَّحيمِ » معرب هستند. اگر برای پيدا کردن معنی اين کلمه ها به کتاب لغت مراجعه کنيد حرف آخر آنها را بدون حرکت می بينيد.

—            حرکت حرف آخر تمام کلمات « اِسْمِ » و « اَللّهِ » و « اَلرَّحْمَنِ » و « اَلرَّحيمِ » در جمله « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » کسره است. کسره نشانه مجرور بودن است پس اين کلمات مجرور هستند.

—            علّت مجرور بودن اين چهار کلمه در جمله « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » يکسان نيست.

—            آموختيم که دليل مجرور بودن « اِسْم » در ترکيب « بِسْمِ » وجود حرف جرّ «بِ» است که پيش از آن آمده است.

در درسهای آينده به سؤالات زير پاسخ می گوييم

1-   دليل مجرور بودن کلمات « اَللّهِ » و « اَلرَّحْمَنِ » و « اَلرَّحيمِ » چيست؟

2-   آيا دليل مجرور شدن اين کلمات يکسان است؟

سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.
فروشگاه
علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
حساب کاربری من