سايت مكتب الزّهرا(سلام­ اللّه­ عليها) ؛ طيّ سه مقطع مقدّماتي، متوسّط و عالي ؛ فارغ­ التّحصيلان سطح 2 و 3 حوزه­ هاي علمي خواهران و دانش­ آموختگان زن مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتراي رشته­ هاي علوم اسلامي دانشگاهها را براي انجام فعّاليّتهاي پژوهشي در دست اجراي خود آماده و سازماندهي مي­ نمايد.

فارغ­ التّحصيلان مقاطع متوسّط و عالي سايت مكتب الزّهرا(سلام­ اللّه­ عليها) مي­ توانند به دو صورت فعاليّتهاي پژوهشي خود را در واحد پژوهشي الزّهرا(سلام­ اللّه­ عليها) ادامه دهند يكي اينكه با طرحهاي پژوهشي در دست اجرا همكاري كنند، ديگر آنكه موضوعات جديد پژوهشي متناسب با يكي از سه گروه پژوهشي قرآن كريم، نهج­ البلاغه و فرهنگ اسلامي را تعريف و اجرا نمايند.

در شيوه غير حضوری انجام آموزشها در دوره تربيت محقّق و انتخاب يا پيشنهاد موضوع پژوهشی و دريافت مقالات و نتايج نهايي پژوهشها به طور غير حضوری و از طريق سايت انجام می پذيرد.