اهداف مؤسّسه عبارتند از:

1- جذب خواهران دانش آموخته رشته هاي علوم اسلامي و فعّال كردن ايشان در امر پژوهش

2- انجام پژوهشهاي علمي پيرامون موضوعات قرآني، نهج البلاغه و فرهنگ اسلامي

3- فراگير و آسان كردن فهم قرآن كريم و نهج البلاغه براي سطوح مختلف علمي