جدول اعراب الفاظ خطبه 7

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از جمعه, 22 آذر 1392
خروجی PDFخروجی HTML

   اتَّخَذُوا   الشَّيْطَانَ       لِـــاَمْـــــرِهِمْ           مِلَاكاً ،   وَ     ٱتَّخَذَهُمْ

ماضی، افتعال

مفعول به 1

لام،حرف جرّ

مجرور،مضاف

هُمْ،مضافٌ اليه

مفعول به 2

حرف عطف

فعل، فاعل[هو]

واو فاعل

منصوب -َ

جار و مجرور متعلّق به اِتّخَذُوا

محلاً مجرور

منصوب _َ

هم مفعول به ، محلاًمنصوب

 

              لَـــهُ         اَشْرَاكاً ،      فَـــبَاضَ         وَ        فَرَّخَ      فِي

لام حرف جرّ

هاءمحلاً مجرور

مفعول به

حرف عطف

ماضي،ثلامجرد

حرف عطف

ماضی، تفعيل

حرف جرّ

جار و مجرور متعلّق به اِتَّخَذَ

منصوب _َ

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

متعلّق به فَرَّخَ

 

         صُدُورِهِمْ ،        وَ      دَبَّ         وَ         دَرَجَ    فِي حُجُورِهِمْ ،

مجرور به فِی

مضافٌ اليه

حرف عطف

ماضی،ثلامجرّد

حرف عطف

ماضي، مجرد

جار و مجرور متعلّق به دَرَجَ

مضاف

محلاً مجرور

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

مبني بر فتح

فاعل [هو]

هُمْ محلّاً مجرور مضافٌ اِلَيْه

 

          فَـــنَظَرَ             بِـــاَعْيُنِـــهِمْ             وَ      نَطَقَ

فاء عطف

ماضي،ثلامجرد

باء حرف جرّ

مجرور -ِ

هُمْ مضافٌ اِلَيْه

حرف عطف

ماضي،ثلامجرد

///////

تفريع

فاعل [هو]

جار و مجرور متعلّق به نَظَرَ

محلّاً مجرور

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

///////

 

             بِـــاَلْسِنَتِـــهِمْ ،          فَـــرَكِبَ                    بِـــهِمُ        الزَّلَلَ ،

باءحرف جرّ

اَلْسِنَة مجرور

هُمْ مضافٌ اليه

حرف عطف

ماضي،ثلامجرد

باءحرف جرّ

هِمْ محلاً مجرور

مفعول به

جار و مجرور متعلّق به نَطَقَ

محلاً مجرور

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

جار و مجرور متعلّق به رَکِبَ

منصوب _َ

 

       وَ       زَيَّنَ           لَـــهُمُ      الْخَطَلَ ،    فِعْلَ       مَنْ        قَدْ

حرف عطف

ماضی، تفعيل

لام حرف جرّ

هُمْ محلاًمجرور

مفعولٌ به

مفعول مطلق

مضافٌ اِلَيْه

حرف تحقيق

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

جار و مجرور متعلّق به زَيَّنَ

منصوب-َ

منصوب -َ

محلّاً مجرور

مبنی بر سكون

فِعْلَ : مفعول مطلق نوعی ، عامل آن محذوف، به دليل وجود قرينه، تقديرش «فعلوا فِعْلَ ...» است. مَنْ موصول اسمی مشترک

 

         شَرِكَـــهُ       الشَّيْطَانُ     فِي      سُلْطَانِـــهِ ،        وَ      نَطَقَ

ماضي،ثلامجرد

هاء مفعولٌ به

فاعل

حرف جرّ

مجرور -ِ

هاءمضافٌ اليه

حرف عطف

ماضي،ثلامجرد

فاعل [هو]

محلاً منصوب

مرفوع ـُـ

جار و مجرور متعلّق به شَرِکَ

محلاً مجرور

مبنی بر فتح

فاعل [هو]

 

      بِـــالْبَاطِلِ     عَلَی      لِسَانِـــهِ .

باء حرف جرّ

مجرور -ِ

حرف جرّ

مجرور -ِ

هاءمضافٌ اليه

///////

///////

///////

جار و مجرور متعلّق به نَطَقَ

جار و مجرور متعلّق به باطِلِ

محلاً مجرور

///////

///////

///////

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
جدول اعراب الفاظ خطبه 7
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز