جدول اعراب الفاظ خطبه 10

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از پنج شنبه, 10 بهمن 1392
خروجی PDFخروجی HTML

وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

     اَلَا         وَ        إِنَّ     الشَّيْطَانَ       قَدْ     جَمَعَ         حِزْبَـــهُ ،

 

     وَ     اسْتَجْلَبَ       خَيْلَـــهُ             وَ          رَجِلَـــهُ ،           وَ

حرف عطف

ماضي،استفعال

مفعول به

هاءمضاف اليه

حرف عطف

معطوف، تابع

هاءمضاف اليه

حرف عطف

مبني برفتح

[هو] فاعل

منصوب ـَ

محلاً مجرور

مبني بر فتح

مفعول به

محلاً مجرور

مبني بر فتح

جمله و استَجلَبَ ... معطوف به  جمله قدجَمَعَ ... تابع و محلا مرفوع

 

     إِنَّ           مَعِـــي               لَـــبَصِيرَتِـــي           مَا     لَبَّسْتُ

مشبهة بالفعل

ظرف مکان

ياءمضاف اليه

لَ حرف تأکيد

اسم مؤخر إنَّ

ياءمضاف اليه

ما نافيه

ماضي، تفعيل

مَعَ متعلّق به خبرمقدّم محذوف اِنَّ

محلاً مجرور

مبني بر فتح

تقديراَمنصوب

محلاً مجرور

مبنی برسکون

تُ فاعل

 

    عَلَی       نَفْسِـــي ،           وَ         لَا        لُبِّسَ           عَلَـــيَّ .

حرف جر

تقديراً مجرور

مضاف اليه

حرف عطف

لا نفي

ماضي مجهول

حرف جر

  ياءمحلامجرور

جار ومجرور متعلّق به لَبّستُ

محلاً مجرور

مبني بر فتح

مبني برسکون

[هو] نائب فاعل

جار ومجرور متعلّق به لُبِّسَ

 

     وَ        ٱيْمُ       اللَّهِ           لَـــاُفْرِطَنَّ          لَـــهُمْ         حَوْضاً  

حرف استيناف

مبتدا، مرفوع

مضاف اليه

حرف تأكيد

مضارع، اِفعال

لام حرف جر

هُمْ محلا"مجرور

مفعول به

مبني بر فتح

خبر محذوف

مجرور

[أنا] فاعل .  (نَّ) نون تأکيد ثقيله

جارو مجرور متعلق به اُفرِطَ

منصوب ـً

 

    اَنَا        مَاتِحُـــهُ !     لَايَصْدُرُونَ      عَنْـــهُ ،         وَ   لَايَعُودُونَ   

مبتدا

خبر،اسم فاعل

هاءمضاف اليه

فعل نفي

عَنْ حرف جر

هاء محلا"مجرور

حرف عطف

فعل نفي

محلا" مرفوع

مرفوع -ُ

محلّا مجرور

واو فاعل

جار ومجرور متعلّق به لايَصدُرُونَ

مبني برفتح

واو فاعل

جمله« أنا ماتِحُهُ » صفت حوضاً ، محلّاً منصوب ،تابع. دو جمله «لايَصدُرُونَ ...» و «لا يَعودونَ ...» محلّاً منصوب يا جمله حاليه يا صفت حوضاً هستند.

 

   إِلَيْـــهِ.

اِلَی حرف جر

هاء محلا"مجرور

///////

///////

///////

///////

///////

///////

جار ومجرور متعلّق به لايَعودونَ

///////

///////

///////

///////

///////

///////

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
جدول اعراب الفاظ خطبه 10
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز