مثنوی قرآنی، آيات 40-64 سوره بقره 2

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از سه شنبه, 31 ارديبهشت 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

رسيدن مؤمنين به مراتبِ کمالِ فردی و اجتماعی خود

با هدايت تشريعی

بعـدِ آن راهَت بـه سویِ جمعِ تـو    آشِکارا می بَــرَد تـا بـایِ نـــو

هـر يکَ از ما خاکيان در آن رَوَد      غافلَ از خود مردمی در آن نَهَد

نِـی زِ جانـی کَـز خِـرَد بهـره بَرد      بَل زِ نامــی کَز کِتابَت می خَرَد

وَرْ به صبرَ اندازه گردد تا درون      خود، نمازش می رساند تا به دون

چون خشوعش مـی بَرَد رنجِ نماز      تا تــو اِی والا، بَــرَد مُرغِ نيـاز

تا ببيند راهِ تـــو را زيـن گُمان    اين تويی او را بخوانی زين و آن

نعمَتِ تـــو بـرتـر آرَد جـانِ او      تا ببينـد، "نعمتت شـــد زانِ او"

وَرْنــه اِنْعامَت زِ او هم می رود      هــر نِشانِ بـرتــری هم زو رَود

تا به روزت کَز من و ما شد نهان      يکّــه و تنهـا بيايــد او عَيــان

گر بترسد از چنين روزی که ديد      می رسانی جمعِ يارانش بـه ديــد

از شفـاعت می بَــرَد توشه تمـام      تا شود شـافع بـرايش آن هُمــام

تنها ماندن کافر در دنيا و آخرت

وَر بپـــوشد حقّ تـو را باطلش     هرگـزش نايـد نظـر تا آجِلَش

زين سبب ميـرد زِ روزِ حَقِّ تـو      عاجلش گيـــرد زِ او آياتِ نو

چون نَگيــرد او زِ تـو آياتِ نو      خود بِسوزَد ديگـری نايد زِ تـو

پرده بـر رویِ خود از ديگر هُمام   می کِشد نايَد به روزِ تـو تمام،

تا بِگيـرد آن شفاعت نامـه اش     در حريمـی که بخواندی واژه اش

غافل از تــو سویِ محـرابِ دُعا      می رَوَد تا خــود رسانَد تا بَـلا

از بَـلا ايمن نيايــد آنکـه دل 540  از هدايَت می بَرَد رَه سویِ گِل

حقِّ تـو در باطِلَش پوشيده ماند    از کتابَت آيَتِ انــديشه خوانــد

از خِـرَد جان را تُهی کرد و نديد    قامتش تنهـا بــه محرابَت رسيـد

کِـی تـوانَـد جُز به صبر آرَد تمام    پيکَـــرَش را تا قيــامِ آن هُمـام

کــو بــه لـرزه پيکر و دل آوَرَد   در مُصَلّايــی که از تـو می خَرَد

بـا گُمــانِ ديـــدَنت در انتهــا      کـو صَبورش کرد و بُـردَش از بَلا

نامه ات انديشه سازِ جـانِ ماست      وَز درونَش ديـده ی جانها بپاست

پاک شدن مؤمن از گناهان و خطاهای پيشين

با استقامت در مسير هدايت تا رسيدن به علم

تا قيــامِ دل بـــه محرابَت رَسَــد      خنجــر از سينه بُرون آيـد، رَمَـد

دل زِ محرابَت بَــرَد تا گـورِ عشق      کـو پـديـد آورده گوساله زِ رِزْق

بی خود از خود تا به خود گيرَد دُعا      وَز درونش تا به تو گيرَد هُــدا

از هدايَت تـا بشويـی جامه اش   550  می رسانـی دل به قَدرِ نامه اش

گـر چنين نامـه که دادی آن بـه او      خارج آرَد دل زِ غفلَت تا بـه گُو،

می رسانی موسیِ جانش به عِلْم      می دَهيش آنجا هر آنچه شد به حِلْم

پيروی مؤمن از رهبر الهی زمانِ خود

تـا قيـاس دل چنيـن انـدازه شـد      رهبـرش آری، همــان پيمـانه شـد

گـر شناسـد رهبـر و گيـرد تـمام      آنکه آوردی، شود خود يک هُمام

فارغ از صبـرِ نـماز و ديـده بـاز      مـی رَوَد تـا روزِ آخـر پُـر نيـاز

چـون ببيند می دهی پاداش مهـر      خـود بگيـرَد اندرونَش تا سپهــر

از همان کوهـی که شد بالای سر      تـا هـزاران ديـده انـدر بُـرجِ فَـرّ

می رساند توشه اش را پُـر دَوام      تـا کشانـد ديـده اش را تا هُمـام

راهِ بی بيـم و غَـمِ اعمالِ خيـر 560   خـود پـديـد آيـد برای اهل ذِکر

گـر بـه يادِ هر يک از نعمت دَوَد      با وفـايش تـا بـه کـوهِ آن رَسَـد

ديگــر از تَرسَت نمی لَـرزَد دلـی      کـو بـه يادَت بسته ميثاقِ وَلـی

چون زِ ترسَت ايـمن آيـد مَهديَت      رنـجِ وامانـدن نيابَـــد هـاديَت

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
مثنوی قرآنی، آيات 40-64 سوره بقره 2
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز