مثنوی قرآنی، برداشتی از آيات 1-20 سوره بقره 4

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از یکشنبه, 11 دی 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

آمادگي بنده براي برپايي نماز

و اثر نماز براي حركت سريعتر در مسيرِ هدايت

با خيانت كِــي توانَد شد فُسـون             آنكه محرابَش زِ مِهــرَت شد فزون

بارِ ديگــر او زِ روزي مي­ دَهــد             شامِ خود را هم به روزَت مي­ نَهـد

تا دِگر شامي نَمانـــد در نَهـــاد             هر چه مي­ گيرد، همه نامِ تـــو شاد

باز هــم تا آن فَــلاحِ مِهـــرِ تو             مي­ رَوَد تا تــو بگيري ذِكـــرِ نو

ذِكرِ تـــو تا انتهـــاي بـــودِ او             مي­ بَرَد جـــانَت كه گردد سودِ او

بهـــره­ يِ اين بودَنِ مهــرِ تو باز    190  مي­ بَرَد جانَش به محــرابِ نمـــاز

اينچنين بر گِـردِ دلدارَش چنيــن              خود بگردد تا بگيرد آن زميــن

هر چـه را بر مُلكِ افزونهــايِ او            مي­ نَهي، خود مي­ شود جويايِ او

تا دِگر مُلكـــي زِ مُلكِ ما بَقـــا             زو نمي­ مانَـد كه گيرَد تيــره­ ها

هر چه مي­ يابَد تماماً روشني است             تا قيامِ جانِ آخر گلشنــي است

بر سَرِ محرابِ مِهـرَت آن سَبوي             پُر زِ رِزْقَت مي­ شود تا روزِ گُوي

گويِشِ اوّل به نامِ تــو بخاست            هرچه بودَش شد،زِ نامِ تو بخواست

تا كتابت اينچنيــن آمد تمـام             بر همه آن خاكيـان تا روزِ كـام

گر بگيرندَش به قيمتهـا كه بود            پُر نصيب آرَد بـه قسمتها كه بود

ريا و نفاق بزرگترين مانع هدايت به صراط مستقيم است

بي­ نصيب است آنكه آمد با ريا             رونقي آورده، نِــي زان بايِ با

خنجرش را از درون ناورده خويش  200   مي­بَـرَد در راه تا آورده خويش

كِي تواند توبه جانش را خَـرَد             او زِ اوّل آن گُمـانش را بَـــرَد

هر چه مي­ گويد كه من هم با تواَم          تو به او روزَم نمـودي كه نـواَم

نويِ من اندوهِ جانش مي­شـود             از تو نه، زَ اندوه جانَش مي­رَوَد

خُدعه بَر تو كِي تواند زد نَفَس            كو زِ جايش آنچنان گرديده پَس

آنچِنان از خود به خودها در شده            كه نمـي­ يابد هُمامش كَــر شده

آنكه افزون كرد اَنـدوهش، تويي            اين تويي درمانِ محزونش، تويي

دوري از تو، دردِ بي­درمانِ اوست            چون بيايد، بودِ تو پيمانِ اوست

او نمي­داند دروغش در نَهاد             جانِ او بُـرده زِ رامشهايِ داد

درد را او مي­كشد، امّا به روي           آنچنانَش مي­نَمايي كه زِ خُوي

در درونَش جلوه­ يِ جان مي­بَرَد   210      او به ظلمت نامِ جان را مي­خَرَد

باز هم در انتِهايِ اين سخـن           غُصّه­ اش شد دردِ بي­درمانِ تَن

چون بگويندش: بيا درمان بگير            درد را افزون كُند، گويد: بِمير

مُردَنَش از جان، چنان آيد به سَر           كه بميرَد در خودَش، آن بي­ثَمَر

او نمي­دانـد كه مُردَنهاي او            آنچنان گيرد همه جانهــايِ او

زانچه از اوّل بدان رويش نمود           رويِ خود گردانده آن خويَش نمود

تا سِفاهت مي­بَرَد نامِ دَرون            او نمي­دانَد كه خود گرديده دُون

تا بيايد آن طبييبش، كه بَس است         خود به بيماري زَنَد، دل نارَس است

غيرِ تو، كه مي­ تواند جان دَهَد؟            آن شياطينِ درون خوان مي­دَهد

سُفره­ اش رنگين شُدَ از ذكرِ ركود           ديده­ اش در خوابْ اَز فكرِ سُجود

خَتمِ او جَهلَ استْ اَز انـدازه­ اش   220    در سفاهت مي­رَوَد تا ســايه­ اش

اين چه بي­ قِيدي اسْتَ از خودآوَري           تا به خود اندوه و دردَش شد نَبـي

او چو از خود سركشانه مي­ رود            بندِ خود از جان بگيرد مي­دود

بر شياطينش چنان روي آوَرد           كه نَمايِشْ اَز هَمان خوي آوَرد

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
مثنوی قرآنی، آيات 1-20 سوره بقره 4
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز