مثنوی قرآنی، برداشتی از آيات 1-20 سوره بقره 3

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 10 دی 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

رابطه كُفر بنده با انكار اسماء تجلّي يافته خداوند

بي نصيب از مِهرِ تو انــدك به نام        تا بيايــــد از همه راهت به شام

تا تو قرآن مي ­بَري بر ذكر مِـــهر        هر زمان آورده­ اي راهِ سپـــــهر

خودرُويِ بي­ انتها بيــــن، متَّقيست       آنكه تَرسد از تو در دين متَّقيست

تا سعادت بِيْـنِ اين دو، راهِ توست        تا به محرابَت رَسَـد، گمراهِ توست

هر يكــي در جامه­ يِ خود باز ماند        كفـــر مي­ گيرد زِ نامي كه نخواند

چون زِ نامت او تُهي گرديده خويش       بي تو مي­ميـــرد درونِ جامِ ريش

از بُرون خَتمــي زَدي بر دل نديد        از درون ختــم است بر آنكه شنيد

هــم بُرونش هم درون از ذكر تو        چون تُهــي شد جانَش آرَد كُفرِ تو

تغيير مسير هدايت بنده از هنگام تبديل بشارت به انذار

كُفرِ او خود يك عذابِ ديگر است   140  تا رَسَد جانش بِدان يك پيكر است

بي نَصيب از مِهـــر مي­ گردد تمام       در خودش مي­ ميرد آن بيچاره رام

ديگر آن آغـــوشِ پُر مِهرِ حَبيب        كِي تَواند بهــره­ اش كرد از نَصيب

مي­ زَنَد فـــــرياد بر واپَس رُوان        ديگر آن مهرَش شود انـــذارِ جان

تا زِ قــدرَت دل به فريادش رَسَد      توشه­ يِ بيمـــي در آن جامَش نَهَد

باز هــــم از روزِگارِ واپَســــي        تا رَسَــد جاني به رَه گردد كَسـي

مِهــرِ تو در رَه به او هم مي­ رَسَد        هر كه باشد، گر بيايَـــد، مي­ رَسَد

بيرون رفتن كافر از مسير رحمت الهي با انكار تمام اسماء تجلّي­ يافته

رحمَتَت روزي زِ جانـــي مي­ بَري        كو چو سنگي از جهانـش مي­ خَري

بودِ او نابودِ مرگ است از سِتــم        تا بيايَد كوهِ سنگ است از سِتــم

نه از نيايش، نــه زِ رزقِ ديگَري        هرگزَش راهي بِدو نارَد نَبـــــي

سَر زِ سجدَت باز كرد او خود زِ تو150  مي­ رَود در خود به دور از مِهرِ نو

خود عذابَـــش مي­ دهد بي­ مِهريت        تا بيــــايد، مي­ رود بي­ مِهريَت

هنگام يقين آوردن كافر روز قيامت است

چون تو هم حاضـر به روزِ آخَري        بر چنان جاني كه گُــم شد از بَدي

ديده بُگشايد كه فرجامــــم نديد        اين دو چشمم نامِ جانانــــم نديد

پَرده از چشــمِ تَبهكـــارش بَري        دوريِ خــود از پديـــدارش بَري

تا بيايد ديـــده بُگشايد، شنيـــد        آن زَفيــــرِآتشِ نايَش كه ديــــد

دِل زِ بيــداريِ گوشش رنجـه شد        خنجــر از عُمقِ درونش پنجـه شد

سَر به صورت مي­ بَرَد ديــوِ درون        ديـده هم بي خواب گـــردد از بُرون

حســرتِ آرامِــشِ گـــرمايِ تن         از لَهيـــبِ آتَـــشِ رســـواي تن

خودخــوري تا روزِ ديگر در نَهاد        باقــيِ جانــش شـــود تا روزِ داد

باز هــم گر فرصتـــي دادي به او 160 مي­ بَرَد نـــوري كه بِنهــادي به او

از تبِ رســواييش گـــردد نهـان        پيكـــري مانَد از او، بي­ سـوزِ جان

نارِ او آتَـــش به پنـــدارش زَند        در لَهيبَش پيكـــرِ جانَـــش بَــرَد

ديگر آن روزي كـه آوردي نِشان        جِز به آتش هرگزش نايـــد زِ جان

خداوند با هر توبه شخص را به مسيرِ هدايت

و دريافت رحمت خود بازمي­ گرداند.

دستگيرِ آن كسي گـــردي كـه او        قبلِ آتش ديـــده­ اش شد تا بـه او

تا كه بينــد آتشِ دل، خـــود رَوَد        از چِنان كردار جاهل، خـــود رَود

دامِ دل را از درونِ خــود شنيـــد        ديده بگشود و حســـودِ خود بديد

دل زِ آن آتش به سويِ نــورِ جان        روزَني بگشود و مؤمن شـد به آن

آن تَبِ رســـــواييش از دل زدود        پاك مي­ گــرديد و در رَه مي­ غُنـود

تا بيايد روشنـــي گيــرد زِ جــان        قامَتِ دل هم بيامـد تا به خـــوان

آمادگي بنده براي دريافت هدايت تشريعي پس از پاك شدن از شرك

پــرده را افكنــد و ديدار نَبـــي 170    بُــرده جانــش تا به پندارِ نَبـــي

با پَيامت چون بيامـــد در نمـــاز        در رَه اُفتاد و خُــــداييَت نيـــاز

در نمــــازَش چون نياز خود بديد       خود بيــــامد تا ندايش شد پديد

مؤمنِ درگاه تــو كِـي پيكر است        در رَهَت تا به قيـامت سَروَر است

جامِ امروزِ جَهــان پُر جانِ توست        تشنه­ يِ درمـــانِ اين قرآنِ توست

مُهـرِ بي­ نامي زِ جــــانِ ما بِشوي        دِل بِبَر آوايِ جــــان آرَ از سَبوي

ديـــده بُگشا بر تمــــام راهِ خود       پيكرِ پُر جــان بشوي از جـاهِ خود

از هِدايت گوشِ جان را پُــر كُنيم        پُر نَصيب از مِهــر گشته دُرّ كُنيم،

آنچه را بر جـــانِ پيغمبر دَهـــي        وآنچه را بر آن هُداهـــايت نَهـي.

خنجَـــرِ اين سينـــه را تا انتِهــا        از زَرِ نــابِ هِــــدايت تا بَقــــا

مي­ بَري در عُمقِ بودنهـايِ بـود   180  تا دِگَر هرگز نَيـابي جُز سُجــود

باز هــم در انتِهـــايِ بــودِ مــا        خوشـه مي­ چينـي زِ بايِ جُـودِ مـا

تا قيـامت مي­ بــَري راهــم چِنان        كو نِمودي روزيَـم را تـو در آن

بَعدَ از اين ديگَـر زِ محـرابِ تو كِي        سَر بُرون آيد كه گيـرَد بي تو مِي

يكسَره بنـده­ يِ درمــانِ تـو است        تا قيامت جانِ او جـانِ تــو است

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
مثنوی قرآنی، آيات 1-20 سوره بقره 3
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز