ضرورت توجه به مدیریت جهادی و مدیریت اجتهادی برای تصدی منصب های اقتصادی

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از سه شنبه, 19 خرداد 1394 نوشته شده توسط هنگامه طلائی
خروجی PDFخروجی HTML

اقتصاد ستون ايستادگي ملّت و يکي از مهمترين ارکان جامعه اسلامي است؛ به‏ همين جهت مي ‏بايست براي مناصب اقتصادي ملاک‏ و معيارهاي روشني قرار داد و توجه به اين ملاک‏ها را براي تصدي منصب‏ هاي اقتصادي يک ضرورت دانست. چه بسا افرادي از نظر مديريت اجتهادي که به معناي تخصص و درک هست‏ها و نيست‏ها است در عرصه اقتصاد توانمند باشند ولي از نظر مديريت جهادي يعني عقل عملي و بايدها و نبايدها دچار نقص و ضعف در تصميمگيري باشند.

از نظر قرآن کريم اگر کسي هوش اقتصادي دارد وليکن طهارت قدسي و قداست عقلي در او يافت نمي‏ شود، سفيه است. علاّمه طباطبايي درباره معناي سفيه مي‏ گويد کسي که در امور دنيائيش کمال هوشياري را دارد ولي درباره امر آخرتيش کوتاهي نموده است (ترجمه الميزان، ج4، ص270) و در اين نگرش آن کسي که سفاهت اقتصادي دارد، درايت اقتصادي ندارد. همچنين قرآن کريم کساني را که پيرو راه ابراهيم عليه السّلام نيستند، سفيه مي‏ داند (بقره،130) و در حديث معروف داريم "العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان" (کافي، ج1، ص11) يعني عقل آن چيزي است که به ‏وسيله آن خداوند عبادت مي‏ شود و بهشت کسب مي ‏گردد که منظور عقل عملي و يا همان بايدها و نبايدهاست.

جهادي مديريت کردن داراي الزاماتي است که مهمترين آن‏ها تقوا، تعهّد و اخلاق اسلامي است. توجّه به سرمايه ‏هاي مذهبي مانع از بروز مشکلاتي همچون كژگزيني، كژمنشي و به دنبال نفع گروه خود به هر قيمتي رفتن مي ‏شود و همين امر اقتصاد را از ناکارايي دور مي ‏کند و موجب مي‏شود سرمايه‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي به درستي مورد استفاده قرار ‏گيرند. فردي كه بر پايه سرمايه مذهبي رفتار مي‌كند، رفتارش از اوامر باري تعالي نشأت مي ‏گيرد و به دنبال مشورت و همكاري خواهد بود؛ زيرا خداوند در قرآن کريم مي‌فرمايند: «و کساني که امر پرودگارشان را اجابت کردند و نماز برپا داشتند و کارشان در ميانشان [بر پايه‏ يمشورت است و از آنچه روزيشان کرده‏ ايم انفاق مي‏ کنند.» (شورى، 38)؛ فرد حتّي زماني كه هيچ نظارت بيروني بر نحوه رفتارش نباشد، سرمايه انساني نهفته در خود را در مسير ضرر زدن به ديگران استفاده نمي‌كند. با پيروي از دستورات الهي، اعتماد در جامعه فرا‌گير خواهد شد و برپايي قسط و دادگري را موجب مي‏ شود و جامعه‌اي با ‌اين خصوصيّات از لحاظ اقتصادي به شكوفايي خواهد رسيد زيرا يک اقتصاد عدالت آميز نشانه‏ اي از وجود جامعه درستکار، سالم و داراي اخلاق است.

هدف جوامع در فرايند توسعه، برخورداري از يک زندگي با کيفيت خوب است. از نظر قرآن کريم، کيفيت خوب يعني تأمين گزينه‌هايي که جامعه را به «حيات طيّبه» برساند: «هرکس از مرد يا زن کار شايسته کند – در حالي‏که مؤمن باشد -  قطعاً او را با زندگي پاکيزه‏اي حيات حقيقي مي‏ بخشيم و مسلّماً اجرشان را بر پايه‏ ي بهترين کاري که مي‏ کردند مي‏ دهيم.» (نحل،97) همچنين در سوره قصص آيه 77 آمده است: «و در آنچه خدا به تو داده سراي آخرت را بطلب و سهم خود را [نيزاز دنيا فراموش نکن و همان‏ طور که خدا به تو احسان کرده احسان کن و در زمين فساد مجوي، که خدا فسادگران را دوست نمي ‏دارد». بنابراين سهم هر فرد به آن مقدار است که به آن نياز دارد و حداکثر‌سازي آن و تأمين نياز‌هاي کاذب و غيرواقعي انسان موجب فساد زمين مي‌شوددر برخي از آيات قرآن، واژة بلدة طيّبه (سرزمين پاك) به عنوان سرزميني پيشرفته مطرح شده است. آيات 58 اعراف و 15 سباء را مي‌توان از اين موارد قلمداد كرد«و سرزمين پاک، گياه آن به اذن پروردگارش [پرباربرآيد؛ و آن [زميني] که ناپاک است جز حاصلي ناچيز و بي ‏فايده برنياورد. بدين‏ سان آيات خود را براي مردمي که شاکرند گوناگون بيان مي‏ کنيم» (اعراف،58). اين سرزمين، از لحاظ اقتصادي، با ويژگي «وفور نعمت» معرفي شده است و اين تعبير كه روزي از هر مكاني بر آنها نازل مي‌شود، تداعي‌كنندة آية 96 سورة اعراف است كه ميان ايمان، تقوا و وفور نعمت ارتباط برقرار مي‌كند. هنگامي كه خداوند متعال سخن از سرزمين‌هاي پيشرفته به ميان مي‌آورد، از واژة «بلدة طيّبه» (سرزمين پاك) استفاده مي‌كند و هنگاميكه سخن از مردمان اين سرزمين است، از اصطلاح «حيات طيّبه» استفاده مي‌شود. يكي از ويژگي‌هاي اين «بلدة طيّبه» آن است كه عمران و آباداني به صورتي خارق‌العاده در آن تجلّي پيدا مي‌كند و واژة «تعالي» به بعد انساني در بلدة طيّبه‌اي اشاره دارد كه مردمان آن، پس از عمران و آباداني سرزمين‏شان، به حيات طيبه دست يافته‌اند. بر اساس گفتمان قرآني، مؤلّفه‌هاي اساسي در تعالي، توحيد، ايمان به خدا، پرهيزگاري، و عمل صالح است. بر اين اساس، مردمان يك جامعه هنگامي به مرحله تعالي و كمال نزديك مي‌شوند كه روحيه خداباوري، خداترسي و اطاعت از فرمان‌هاي الهي در آن جامعه نهادينه شود. افراد باتقوا خداوند را در همه‌جا ناظر بر رفتار خود مي‌بينند و نه تنها به حقوق ديگران احترام مي‌گذارند، بلكه تمايل بيشتري به فداكاري براي تحقّق اهداف عمومي دارند. بنابراين سرمايه مذهبي در اثرگذاري ساير سرمايه‌ها به صورت عرضي و طولي نقش دارد، و تمركز ساير سرمايه‌ها بايستي زيرمجموعه‌اي از سرمايه مذهبي باشند از اين‏رو در جامعه‏اي که دغدغه دين و دنياي مردم وجود نداشته باشد افراد آن جامعه به کمال مطلوب خويش دست نمي‏يابند.

 بنابراين مديريت جهادي و يا همان عقل عملي در اداره امور اقتصادي بسيار اثرگذار است و بدون آن جامعه راهي به سوي کمال و رشد نخواهد داشت وبا توجه به آن‏که اقتصاد يکي از مهمترين ارکان جامعه اسلامي است، مي‏بايست براي مناصب اقتصادي ملاک‏ و معيارهاي روشني قرار داد و توجّه به اين ملاک‏ها را براي تصدي منصب‏هاي اقتصادي يک ضرورت دانست.

هنگامه طلايی ،

با همکاری و راهنمايی فرزانه وفادار

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
1 ضرورت توجه به مديريت جهادي و مديريت اجتهادي براي تصدي منصب‏هاي اقتصادي
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز