تجلّی آيات قرآن (جزء پنجم و ششم) در ادبيات فارسی

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 30 آبان 1393
خروجی PDFخروجی HTML

جزء پنجم

سوره ي نساء ، آيه ي 77

" متاع الدنيا قليل و الاخره خير لمن اتقي "

" کالاي دنيا اندک است و آخرت بهتر است براي پارسايان و تقوي پيشگان "

ملک  دنيا مجوي و حکمت  جوي       زانکه آن اندک است و اين  بسيار

سنايي   غزنوي

**************************************************

سوره ي نساء ، آيه ي 78

" اينما تکونوا يدرککم الموت ولو کنتم في بروج مشيده"

"هر کجا باشيد مرگ شما را مي ربايد ، اگر چه در دژهاي استواري باشيد ."

اگر  سد  سکندر  پيش   گيري        ز وقت  خود  نه  پس  نه پيش  ميري

عطار  نيشابوري

*************************************************

سوره ي نساء ، آيه ي 145

" ان المنافقين في الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا"

"  هر آينه منافقان در فروترين طبقات آتش هستند و هرگز برايشان ياوري نمييابي."

هر  يکي  سوي  مقام  خود   رود              هر يکي  بر  وفق  نام خود  رود

مؤمنش خوانند جانش خوش شود              ور منافق  تيز  و پر  آتش  شود

مثنوي معنوي ، بيت   289-290

*************************************************

سوره ي نسا ء ، آيه ي 125

"  و  اتخذَ اللهُ ابراهيمَ  خليلا  "   و  خدا  ابراهيم را  به  دوستي خود  برگزيد.

آن  دمي  کز آدمش کردم  نهان             با  تو گويم  اي  تو  اسرار   جهان

آن دمي را که  نگفتم  با   خليل              و آن غمي  را   که  نداند   جبرئيل

آن  دمي  کز وي مسيحا دم نزد             حق  زغيرت  نيز  بي ما  هم    نزد

مثنوي معنوي  ، بيت  1731-1733

*************************************************

سوره ي نسا ، آيه ي  116

" ان الله لا يغفر ان يشرک به و يغفر ما دون ذلک لمن يشا ء و من يشرک بالله فقد ضل ضلالا بعيدا"

" خدا کسي را که براي او شريکي قرار دهد نمي آمرزد و جز آن هرگناهي را براي هر که خواهد ، مي آمرزد . و هر کس که براي خدا شريکي قرار دهد سخت به گمراهي افتاده است."

غيرت حق بود و با حق چاره نيست     کو دلي کز عشق حق صد پاره نيست

غيرت آن باشد که او غيرهمه است       آنک  افزون  از  بيان  و دمدمه است

مثنوي معنوي بيت 1712-1713

*********************************************

سوره ي نساء ، آيه ي 126

" و کان الله  بکل شي ء محيطا "   خدا  به همه چيز محيط است .

چون  محيط  حرف  و معني نيست جان     چون  بود  جان  خالق  اين هر  دوان

حق   محيط   جمله  آمد  اي   پسر         وا    ندارد     کارش  از  کار    دگر

مثنوي معنوي ،  بيت  1480-1487

*********************************************

سوره ي نسا ء ، آيه ي  128

"  و  الصلح خير"   صلح  بهتر است

بسا کس به روز " آيت  صلح"  خواند     چو شب شد سپه بر سر خفته راند

بوستان سعدي ، بيت  1076

*********************************************

سوره ي نسا ء، آيه ي 77

" متاع  الدنيا  قليل "   کالاي  دنيا  اندک است .

جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است

ز اهل  معرفت  اين  مختصر  دريغ  مدار

حافظ

***********************************************

جزء ششم

سوره ي مائده ، آيه ي 64

" بل  يداه مبسوطتان "  دست خدا باز و گشاده است و بسته نيست .

کاملي  گر  خاک گيرد  زر  شود        ناقص  ار  زر  برد  خاکستر شود

چون قبول حق بود آن مرد راست     دست او در کارها  دست   خداست

دست ناقص دست شيطان است و ديو   زانکه  اندر دام  تکليف است و  ريو

مثنوي معنوي ،بيت 1609- 1611

********************************************

سوره ي نساء، آيه ي 163

" انا  اوحينا اليک کما اوحينا الي نوح و النبين من بعده و اوحينا الي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و الاسباط و عيسي و ايوب و يونس ..."

مرغ آبي غرق درياي عسل        عين  ايوبي  شراب و مغتسل

که بدو ايوب از پا تا به فرق        پاک شد از رنجها چون نور شرق

مثنوي معنوي ، بيت 2096-2097

********************************************

سوره ي مائده ،آيه ي  54

"يحبهم و يحبونه "  (خداوند آنان را دوست می دارد و آنان خدای را )

غيرت حق بود و با حق چاره نيست     کو دلي کز عشق حق صد پاره نيست

غيرت آن باشد که او غير همه است     آنکه  افزون  از بيان و  دمدمه  ست

مثنوي معنوي ،بيت 1712-1713

سوره ي نساء ، آيه  ي 164

" کلم الله موسي تکليما"  خدا  سخن گفت با موسي سخن گفتني

کليمي  که  چرخ فلک طور اوست      همه  نورها  پرتو  نور  اوست

بوستان سعدي ، بيت  71

*********************************************

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
تجلّی آيات قرآن (جزء پنجم و ششم) در ادبيات فارسی
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز