ترجمه و معني انگليسي الفاظ سوره نصر

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از شنبه, 18 آذر 1391
خروجی PDFخروجی HTML

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُاللَّهِ وَالْفَتْحُ(1)

وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فىِ دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا(2)

فَسَبِّحْ بحَِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا(3)

 

 به نام خداوند بخشنده مهربان

چون ياری خدا و پيروزی فراز آيد (1)

و مردم را بينی كه فوج فوج به دين خدا در مي آيند (2)

پس به ستايش پروردگارت تسبيح گوی و از او آمرزش بخواه، كه او توبه پذير است.(3)

(ترجمه : آيتي)

 

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful

When there comes the Help of Allah and the Victory)1(

And you see men entering the Religion of Allah in companies) 2(

Then celebrate the Praise of you Lord, and ask His forgiveness, surely He is oft returning to mercy (3)

 

(ترجمه: شاكر)

لغات و معانی : Words & meanings

When

(وِن)     اِذ       هنگاميكه

اين كلمه مي تواند حرف ربط و قيد باشد که در اينجا قيد است. قيد كلمه اي است كه درباره زمان ، مكان و حالت يك امر ، اطلاعات بيشتري در اختيار ما قرار مي دهد.

There

(ذِر)        -     آنجا

اين كلمه مي تواند قيد ، حرف ندا و ضمير باشد. در اينجا اين كلمه ضمير است. اگر there به عنوان فاعل فعل to be مورد استفاده قرار گيرد ، ضمير است. اگر there قبل از فعل به كار رود ، براي تأكيد فعل و تأكيد معني مورد استفاده قرار مي گيرد و ضمير است. در اينجا هم اين ضمير براي تاكيد مورد استفاده قرار گرفته است.

Comes

(كامز)           جَاءَ      آمد/رسيد 

ريشه اين كلمه come است. در زبان انگليسي زمانيكه از سوم شخص مفرد فعل استفاده مي شود به آن فعل s يا es اضافه مي شود. در اينجا هم s اضافه شده به فعل نشان دهنده سوم شخص بودن آن است.

 The

(ذِ)     -           -

اين كلمه حرف تعريف معيّن است.

Help

(هِلپ)            نَصر         كمك/ياري

اين كلمه مي تواند اسم و فعل باشد که در اينجا اسم است.

Of

(آو)        -           -

اين كلمه حرف اضافه است.

Allah        

(اَلله)        الله          خداوند

اين كلمه همان لفظ جلاله در زبان عربي است

And

(اَند)            وَ           و

اين كلمه حرف ربط است و معادل حرف عطف در زبان عربي است.

 Victory

(ويكتوري)    الفَتح    پيروزي /فتح

اين كلمه اسم است.

You

(يو)         تَ           تو/شما

اين كلمه ضمير فاعلي است.

See

(سي)     رَأي      ديدن/مشاهده كردن

اين كلمه فعل است.

Entering

(اينتِرينگ)    يَدخُلونَ   وارد شدن /داخل شدن

ريشه اين كلمه enter به معناي وارد شدن است. شكل ing فعل ، زمان حال استمراری را نشان مي دهد.

Religion

(رِليجِن)          دين         دين/ مذهب

اين كلمه اسم است.

 Of

(آو)         -           - 

اين كلمه حرف اضافه است.

Allah

(الله)        الله          خدا

اين كلمه همان لفظ جلاله در زبان عربي است

In

(اين)         -              در

اين كلمه حرف اضافه است.

Companies

(كامپَنيز)     افواجاََ         گروه/دسته

اين كلمه اسم جمع است. مفرد آن company است. در زبان انگليسي براي جمع بستن s يا es را به آخر كلمه اضافه مي كنيم.  هر گاه كلمه به y ختم شود و قبل از آن حروف بي صدا باشد اوّل y تبديل به I می شود سپس s يا es به آن اضافه مي شود. مانند كلمه companies 

Then

(دِن)        فَ        سپس  

اين كلمه مي تواند صفت و قيد باشد. در اينجا قيد است.

Celebrate

(سِلِبرِيت)       سَبِّح         تقديس كردن

اين كلمه فعل است.

Praise

(پِرِيز)        حَمد         ستايش/سپاس

اين كلمه مي تواند فعل و اسم باشد. در اينجا  اسم است.

You

(يو)        كَ           تو/شما

اين كلمه ضمير فاعلي است.

Lord

(لُرد)         رَبّ             خدا

اين كلمه اسم  است.

Ask

(اَسك)       -    سؤال كردن، درخواست کردن

اين كلمه فعل است.

His

(هيز)            هُ        او، ش

اين كلمه ضمير يا صفت اشاره است.

Forgiveness

(فُرگيونِس)     -     بخشش / عفو

اين كلمه اسم است. ريشه آن forgive به معني بخشيدن است. پسوند ness در زبان انگليسي يك پسوند اسم ساز است. هرگاه اين پسوند به آخر فعلي اضافه شود آن فعل را تبديل به اسم مي كند.

Ask forgiveness

(اَسك فُرگيونِس) اِستَغفِر  طلب بخشش کن

اين يك جمله امری است، بخشش بخواه، طلب بخشش کن

Surely

(شُرلي)        اِنَّ       مسلّماً/قطعاً

اين كلمه قيد است. پسوند ly در زبان انگليسي يك پسوند قيد ساز است. هر گاه اين پسوند به صفت اضافه شود قيد مي سازد. مانند كلمه sure كه صفت است و با اضافه شدن پسوند ly به آن، تبديل به قيد شده است.

He

(هي)    هُ        او

اين كلمه ضمير فاعلي است.

Is

(ايز)            كانَ      هست

اين كلمه سوم شخص مفرد فعل tobe است. زمان حال فعل to be شامل am,is ,are است. كه am براي اول شخص مفرد is براي سوم شخص مفرد و are براي دوّم شخص مفرد و جمع استفاده مي شود.

Often

(آفِن)            -     بارها

اين كلمه قيد است.

Returning

(ريتِرنينگ)        -        رجعت

اين كلمه زمان حال استمراری  فعل return است.

 To

(تو)        -        -

اين كلمه حرف اضافه است.

Mercy

(مِرسي)           -  رحمت/بخشش/شفقت

اين كلمه اسم است.

Returning to mercy

(ريتِرنينگ تو مِرسي)     تَوّابا    توبه پذير

اين يک عبارت اسمي است که در زبان فارسي به معناي اسم فاعل به کار مي رود.

 نکات گرامري :

جملات شرطي

 1. vبطور کلي هر گاه انجام امري به تحقّق يافتن امر ديگري موکول شود ، امري که مانع انجام امر ديگري باشد و يا امر ديگري را ميسّر سازد شرط ناميده مي شود. اينگونه جملات را چملات شرطي مي گويند. در زبان انگليسي جملات شرطي بر پنج نوع است.
 2. vچنانچه جمله شرط از يک حقيقت کلّي و يا فيزيکي يا علمي غير قابل تغيير صحبت کند و نتيجه عملي را در اثر انجام امر ديگري نشان دهد.
 3. vجمله زير که در سوره نصر آمده نشان دهنده جمله شرطي است که در بالا درباره آن توضيح داده شده است:

When there comes the Help of Allah and the Victory, and you see men entering the Religion of Allah in companies, then celebrate the Praise of you Lord.

 جملات شرطي معمولا با if شروع مي شوند ، اما در جمله بالا به جاي if از when استفاده شده است و then جواب يا نتيجه شرط است.

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
ترجمه و معنی انگليسی الفاظ سوره نصر
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز