خطبه 8 متن و ترجمه و معنی فارسی الفاظ

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از چهارشنبه, 27 آذر 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

8

وَ مِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

يَعْنِي بِهِ ٱلزُّبَيْرَ فِي حَالٍ ٱقْتَضَتْ ذَلِكَ

يَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَايَعَ بِيَدِهِ ، وَ لَمْ يُبَايِعْ بِقَلْبِهِ ، فَقَدْ اَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ ، وَ ٱدَّعَی ٱلْوَلِيجَةَ. فَلْيَأتِ عَلَيْهَا بِاَمْرٍ يُعْرَفُ ، وَ إِلَّا فَلْيَدْخُلْ فِيمَا خَرَجَ مِنْهُ .

 

ترجمه فارسي خطبه 8

 

و از سخنان آن حضرت عَلَيْهِ السَّلامُ است

 

منظورش در اين سخنان زبير است در حالتي كه بيان آن را لازم كرده بود، فرمود:

 

مي پندارد كه با دستش بيعت كرده ، و با قلبش بيعت نكرده است ، پس به بيعت اعتراف نموده است، و مدّعي حالت دروني شده است. بايد بر آن ادّعا دليلي آورد تا روشن شود، و گرنه بايد به بيعتي وارد شود كه از آن خارج شده بود.

 

 

 

معنی فارسی الفاظ خطبه 8

 

«يَعْنِي» = فعل مضارع، ثلاثی مجرّد، از ريشه عنی (مثال يايی)، «عَنَی -ِ عَنْياً و عِنَايَةً بِمَا قَالَهُ : آنچه را که گفت اراده کرد و خواست.» ، اراده می کند، منظور می دارد.

 

«حَال» = صفت و هيئت و کيفيت چيزی [مذکّر و مؤنّث است] . – نيکی يا بدی که انسان بر آن است. ج: اَحْوال

 

«اِقْتَضَتْ» = فعل ماضی، مفرد مؤنّث غايب، باب افتعال از ريشه قضی (ناقص يايی) ، «اِقْتَضَی اِقْتِضَاءً ٱلْحَالُ کَذا : حال چنين اقتضا کرد.» ، اقتضاء کرد. واجب و لازم کرد.

 

«يَزْعُمُ» = فعل مضارع، ثلاثی مجرّد، «زَعَمَ -ُ -َ زَعْماً كذا : چنين گفت بي آنكه بداند حق است يا باطل.- فلاناً كذا : بر فلاني چنين گمان برد و او را به آن متهم كرد.» ، می پندارد. گمان می برد.

 

«بَايَعَ» = فعل ماضی، باب مفاعله از ريشه بيع (اجوف يايی) ، «بايَعَ مُبايَعَةً و بِياعاً هـ : با او وارد معامله شد.- الْقَوْمُ الْمَلِكَ اَوِ الْخَليفَةَ : آن قوم پادشاه يا خليفه را به سلطنت برگماشتند و با او بيعت كردند.» ، بيعت کرد.

 

«اَقَرَّ» = فعل ماضی، باب اِفْعال از ريشه قرر (مضاعف) ، «اَقَرَّ اِقْراراً بِالْحَقِّ : حق را اعتراف و تصديق كرد و پذيرفت.» ، اعتراف کرد.

 

«بَيْعَة» = بيعت، به رسميت شناختن امارت يا خلافت كسي و پيمان و عهد بستن بر آن.- دست در دست ديگري زدن در بيع.- معامله و خريد و فروش

 

«اِدَّعَی» = فعل ماضی، باب اِفْتِعال، از ريشه دعی (ناقص واوی)، تاء باب افتعال تبديل به دال و در دال ريشه ادغام شده است. «اِدَّعَي اِدِّعَاءً الشيءَ : آن چيز را برای خود طلب و ادّعا کرد - آن را حقّ خود پنداشت.» ، مدّعی شد. ادّعا کرد.

 

«وَلِيجَة» = درون، باطن، نهان- دوست همدم، همساز

 

«لْ» يا «لِ» = عامل جزم است كه در اين صورت براي طلب وضع شده و مكسور مي باشد و پس از فاء و واو غالباً ساكن آورده مي شود، گاهي پس از ثمّ نيز ساكن مي شود.

 

«يَأتِ» = فعل مضارع مجزوم، ثلاثی مجرّد از ريشه أتی (ناقص يايی) ، « اَتَيَ –ِ اَتْياً و اُتِيّاً و اِتْياناً و اِتْيانَةً و ماتاةً [لازم و متعدي] : آمد و حاضر شد.- عَلَيه: بر آن گذشت. – الشي ء :آن چيز را به پايان آورد و تمام كرد.- به: او را حاضر آورد، او را پيش آورد.» ، می آورد.

 

«يُعْرَف» = فعل مضارع مجهول، ثلاثی مجرّد، از ريشه عرف، «عَرَفَ –ِ عِرْفَةً و عِرْفاناً و مَعْرِفَةً الشيءَ: آن چيز را دانست، از آن آگاه شد.» ، دانسته می شود، روشن می شود.

 

«يَدْخُلْ» = فعل مضارع مجهول، ثلاثی مجرّد، از ريشه دخل، «دَخَلَ –ُ دُخُولاً الْمَكانَ وَ فِيهِ: در آنجا در آمد. ضدّ خَرَجَ مِنه: از آنجا بيرون آمد، است. – فِي الاَمْرِ: در آن كار در آمد و بدان شروع كرد.» ، داخل می شود. وارد می شود.

 

«خَرَجَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، «خَرَجَ –ُ خُروجاً : بيرون آمد، ضدّ دَخَلَ: در آمد، است.» ، خارج شد.

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
خطبه 8 متن، ترجمه و معنی فارسی الفاظ
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز