معنی فارسی الفاظ خطبه 7

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 22 آذر 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

«يَذُمُّ» = فعل مضارع، ثلاثی مجرّد، از ريشه ذمم (مضاعف)، «ذَمَّ -ُ ذَمّاً و مَذَمَّةً هـ : او را نکوهش کرد، ضدّ مَدَحَهُ : او را ستود، است.» ، نکوهش می کند.

«اِتِّبَاع» = مصدر باب افتعال از ريشه تبع، «اِتَّبَعَ يَتَّبِعُ اِتِّبَاعاً هـ : در پی او افتاد و از او پيروی کرد، - فرمانبردار او شد.» ، پيروی، فرمانبرداری

«مِلَاك» = پايه و اساس کار، قوام کار

«اَشْرَاك» = جمع مکسّر «شَرَک : دام . تله» ، دامها

«بَاضَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، از ريشه بيض (اجوف يايی) ، «بَاضَ -ِ بَيْضاً الطَّائِرُ = آن پرنده تخم گذاشت.» و از ريشه بوض (اجوف واوی) ، «بَاضَ -ُ بَوْضاً فِی الْمَکَانِ : در آنجا ماند و از آنجا به جايی نرفت.» تخم گذاری کرد. - اقامت گزيد، ماند

«فَرَّخَ» = فعل ماضی باب تفعيل از ريشه فرخ، «فَرَّخَ تَفرِيخاً الدُّجَاجَةُ و غَيْرُهَا : مرغ و مانند آن جوجه دار شد._ الشَّجَرُ : جوانه های درخت روييد.» ، روييد.

«صُدُور» = جمع مکسّر «صَدْر : مصدر و – سينه» ، دلها

«دَبَّ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد از ريشه دبب (مضاعف) ، «دَبَّ -ُ دَبّاً و دَبَبَاباً الاِنسَانُ وَ الحَيوَانُ: موی يا پشم انسان و حيوان زياد و انبوه شد.» و «دَبَّ -ِ دَبّاً و دَبِيْباً : به نرمی راه رفت. - السَقَمُ فِی الْجِسْمِ : بيماری در تن او سرايت کرد.» ، ريشه دواند، - سرايت کرد.

«دَرَجَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، «دَرَجَ -ِ دُرُوجاً» ، ترقّي کرد . - رفت. - دَرَجاناً : راه رفت. - _ُ دَرْجاً هـ : آن را پيچيد. – هـ فِي الشَّيءِ : آن را در آن چيز داخل کرد.» ، پيش روی کرد.

«حُجُور» = جمع مکسّر «حِجْر و حُجْر و حَجْر: مصدر _ آغوش» ، آغوشها

«نَظَرَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، «نَظَرَ -ُ نَظَراً اِلَی الشَّیءِ: به آن چيز با دقّت نگاه کرد. – فيه: در آن انديشه کرد.» نگاه کرد، ديد.

«نَطَقَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، «نَطَقَ -ِ -ُ  نُطْقاً  و نُطُوقاً و مَنْطِقاً» ، سخن گفت.

«رَكِبَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، رَكِبَ -َ رُکُوباً و مَرکَباً الدّابّةَ و علی الدّابّةِ : بر ستور نشست. - الطّريقَ : بر روی جاده به راه افتاد. - الذَّنبَ : گناه ورزيد.- رَکِبَ بِهِ ... : ... بر او چيره گردانيد.

«زَلَل» = مصدر ثلاثی مجرّد، از ريشه زلل(مضاعف) «زَلَّ -ِ زَلَلاً : خطا کرد و از راه راست منحرف شد.» _ گناه کردن _ جای ليز و لغزنده. ج=اَزْلَال

«خَطَل» = مصدر ثلاثی مجرّد، «خَطِلَ -َ خَطَلاً : سخن تباه گفت، دشنام داد، - سست و پريشان شد.» _ سبکی و شتابندگی و آشفتگی _ خطا و سستی انديشه _ سخن فاسد و تباه.

«فِعْل» = کار . عمل. ج : فِعَال و اَفْعَال. جج : اَفَاعِيل.

«شَرِکَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، «شَرِکَ -َ شِرْکاً و شَرِکَةً و شِرْکَةً» ، شريک شد.

«سُلْطَان» = قدرت. توانايي. چيرگي. - حجّت. دليل. - پادشاه، مونث آن سُلْطانَة است. ج : سَلاطين.

«بَاطِل» = اسم فاعل ثلاثی مجرّد از ريشه بطل، «بَطَلَ -ُ بُطْلاً و بُطُولاً و بُطْلاناً : ناچيز و ضايع شد. تباه شد.» و - بيهوده و ناروا. هر آنچه به هنگام جستجو و تحقيق ثابت نشود. ج : اَباطيل و بُطُل و بَواطِل، ضدّ حق است. - گمان فريبنده و دروغ آراسته - : ستم و زور

«لِسَان» = زبان (عضو) [مذکّر و مؤنّث است و بيشتر به صورت مذکّر به کار می رود]. ج: لُسُن و اَلْسِنَة و لِسانات و اَلْسُن - لغت، زبان - رساله، پيام، نامه

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
معنی فارسی الفاظ خطبه 7
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز