خطبه 10 نهج البلاغه متن ، ترجمه و معنی فارسی الفاظ

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از چهارشنبه, 09 بهمن 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

10

وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

اَلَا وَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ ، وَ ٱسْتَجْلَبَ خَيْلَهُ وَ رَجِلَهُ ، وَ إِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي ، مَا لَبَّسْتُ عَلَی نَفْسِي ، وَ لَا لُبِّسَ عَلَيَّ . وَ ٱيْمُ اللَّهِ لَاُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً اَنَا مَاتِحُهُ ! لَا يَصْدُرُونَ عَنْهُ ، وَ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ.

ترجمه ي فارسي خطبه 10

و از خطبه هاي آن حضرت عليه السّلام است

آگاه باشيد که شيطان حزبش را گِرد آورده است، و سواران وپيادگانش را فرا خوانده است. و آگاهِيَم  همراه ِ من است، حقيقت را بر خود نپوشانده ام، و بر من پوشانده هم نشده است. سوگند به خدا حوضي را برايشان پُر مي کنم که خود کِشنده ي آب آن از چاهم، از آن باز نمی گردند، وبدان باز نخواهند گشت.

معنی فارسي الفاظ خطبه 10

«اَلَا» = حرف استفتاحيّه است که سخن با آن آغاز مي شود و براي بيان تنبيه است و گاهی دلالت برتحقّق ما بعد خود دارد و بر جمله ي اسميّه و فعليّه داخل مي شود و بيشتر پس از آن إنَّ و ندا مي آيد. مانند: « اَلَا وَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ جَمَعَ حِزْبَهُ : آگاه باشيد که شيطان حزبش را گرد آورده است.»

«الشَّيْطَانَ» = ابليس، روحي پليد و خطرناک. - انسان يا جن يا ستور سرکش و نافرمان. ج : شَياطِين.

«جَمَعَ» = فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، «جَمَعَ -َ جَمْعاً» ، جمع کرد.- فراهم آورد. - به هم پيوند داد.

«حِزْب» = گروهي از مردم که بر يک انديشه باشند – ياران، مددكاران. ج : اَحْزاب

«اِسْتَجْلَبَ» = فعل ماضی، باب استفعال از ريشه جلب، «إستَجْلَبَ  إسْتِجْلاباً ﻫ = خواستار جلب کردن آن به طرف خود و دست يافتن به آن شد.» ، فراخوانده است.

«خَيْل» = گروه اسبان [مفرد از لفظ خود ندارد] ،  مجازاً به معني سواران

«رَجِل» = جمع مکسّر «راجِل: پياده» ، پيادگان

«لَ» = گاهی غير عامل است، و در اين صورت همواره مفتوح است. لام مفتوح غير عامل گاهی بر سر خبر اِنَّ می آيد. در اين صورت ممکن است خبر اِنَّ يکی از موارد اسم مرفوع، يا يک فعل مضارع و يا يک ظرف باشد. به اين لام لام ابتداء نيز گفته می شود و دو فايده از آن حاصل می شود يکی تأکيد مضمون جمله و ديگری اختصاص دادن مضارع به زمان حال. گاهی لام ابتدا بر سر مبتدا می آيد.

«بَصِيرَة» = قوّه ي مدرکه. - زيرکي. - دليل، حجّت - عبرت. پند. - گواه ج : بَصائِر

«مَا» = مَا گاهی حرف است. مَا حرفی گاهی نافيه است و بر سر جمله فعليّه و اسميّه می آيد. مَا نافيه گاهی شبيه به لَيْسَ عمل می کند.

«لَبَّسْتُ» = فعل ماضی، متکلّم وحده، باب تفعيل از ريشه لبس، «لَبَّسَ تَلْبيساً  الشَّيءَ : عيب آن چيز را فرو پوشانيد. - عَلَيهِ الاَمرَ= کار را بر او دَرهم و بَرهم ومشتبه کرد.» ، پوشانيدم.

«نَفْس» = مصدر، و - روح. - «نَفْس الامر»: حقيقت و وجود و ذات امر. ج : نُفُوس.

«لُبِّسَ» = فعل ماضی مجهول از ريشه لبس، باب تفعيل، پوشانيده شد.

«اَيْمُ» = اَيْمُنُ و أيْمَنُ و أيْمِنُ : اسمي است که براي قسم  به کار مي رود و مبني بر رفع است. گاهي برخي از حروف آن حذف و گفته مي شود : أيْمُ اللهِ، إيْمُ اللهِ، ومُ اللهِ، ومِ اللهِ : سوگند به خدا.

«اُفْرِطَنَّ» = فعل مضارع، متکلّم وحده، باب اِفعال، از ريشه فرط + نون تأکيد ثقيله، «اَفْرَطَ  اِفْراطاً = از حدّ کمال در گذشت. - الْاِناءَ اَوِ الْحَوْضَ = ظرف يا حوض را چندان پر کرد که لبريز شد.» ، حتماً پُر می کنم.

«حَوْض» = مصدر، ثلاثی مجرّد از ريشه حوض (اجوف واوی) - جای گرد آمدن آب، حوض، ج: حِياض و اَحْواض و حِيْضان

«مَاتِح» = اسم فاعل، ثلاثی مجرّد از ريشه متح، «مَتَحَ -َ مُتُوحاً = با دلو از چاه آب کشيد.» ، کسی که آب می کشد. آب کِشَنده

«يَصْدُرُونَ» = فعل مضارع، ثلاثی مجرّد از ريشه صدر، «صَدَرَ -ُ-ِ صَدْراً ومَصْدَراً ﻫ عَنِ الْمَکانِ = او را از آن جا بازگردانيد.» ، باز می گردانند.

«يَعُودُونَ» = فعل مضارع، ثلاثی مجرّد از ريشه عود (اجوف واوی) ، «عادَ ـُ عَوداً و عَودَةً ومَعاداً للشَّيْءِ وَ اِلَيْهِ : به سوي آن چيز بازگرديد.» ، بازگرديدند.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
متن، ترجمه و معنی فارسی الفاظ خطبه 10
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز