معنی فارسی الفاظ فصل 6 خطبه1

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از سه شنبه, 08 فروردين 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

«آبَاء» = جمع مكسّر اَب، پدران

«آجَال» = جمع مكسّر اَجَل، پايان­ها، نهايت عمر    

«آيَات» = جمع آيَة، نشانه­ ها، علامتها

«اَبْنَاء» = جمع مكسّر اِبْن، پسران، فرزندان

«اِتَّخَذُوا» = ماضي، جمع.م.غ، افتعال،گرفتند.        

«اِجْتَالَتْ» = ماضي،افتعال از جول ،بازگردانيد.    

«اَحْدَاث» = جمع مكسّر حَدَث،امور نو و ناشناخته 

«اَخَذَ» = ماضي، مجرّد، گرفت.                        

«اِصْطَفَي» = ماضی، افتعال، برگزيد.             

«اِقْتَطَعَتْ» = ماضي،افتعال از قطع،بريد، بازداشت. 

«اَكْثَر» = افعل تفضيل، بيشتر                         

«اَمَانَة» = مصدر، مجرّد، امانت، وديعه                

«اَنْبِيَاء» = جمع مكسّر نَبِيّ، پيامبر                    

«اَنْدَاد» = جمع مكسّر نِدّ، همانندها، نظيرها           

«اَوْ» = حرف عطف، يا                                  

«اَوْصَاب» = جمع مكسّر وَصَب، بيماريها، رنجها    

«بَدَّلَ» = ماضي، تفعيل، جانشين يا بَدَل قرار داد.   

«بَعَثَ» = ماضي، مجرّد، برانگيخت، مبعوث كرد.    

«بَعْد» = ظرف مكان يا زمان، سپس، پس، در صورت مضاف بودن معرب است و در صورت مضاف نبودن مبني بر ضمّ است.

«تَبْلِيغ» = مصدر، تفعيل، رسانيدن                   

«تَتَابَعُ» = مضارع، تفاعل، از تَبَعَ، پياپي مي­ آيد.     

«تُحْيِي» = مضارع، اِفْعال، زنده مي­ گرداند.

«تُفْنِي» = مضارع،اِفعال، نابود مي­ كند.[ناقص يايي]

«تُهْرِمُ» = مضارع، اِفْعال، سست و ضعيف مي­ گرداند.

«جَهِلَ الحَقَّ» = حق را پايمال كرد.                    

«جَهِلُوا» = ماضي، جمع مذكّر غائب، نشناختند.    

«حُجَّة» = دليل، برهان                                 

«خَلَفَتْ» = ماضي، مجرّد، مؤنّث، جانشين شد.

«دَفَائِن» = جمع­ مكسّر دَفِينَة، چيزهاي دفن شده.

«دُهُور» = جمع مكسّر دَهْر، روزگار

«ذَلِكَ» = اسم اشاره مفرد مذكّر براي دور، آن

«رِسَالَة» = اسم از اَرْسَلَ، پيامبري                   

«رُسُل» = جمع مكسّر رَسُول، فرستاده­ ها، پيامبران   

«سَابِق» = اسم فاعل، مجرّد، پيشي­ گيرنده

«سَقْف» = مصدر، مجرّد، سقف، آسمان

«سَلَفَتْ» = ماضي، مجرّد، مؤنّث، گذشت.

«سُمِّيَ» = ماضي، مجهول، تفعيل، ناميده شد.

«شَيَاطِين» = جمع مكسّر شَيْطَان، ابليس              

«عِبَادَة» = مصدر، مجرّد، عبادت، بندگي              

«عَدَد» = تعداد، مقدار، اندازه                         

«عَرَّفَ» = ماضي، تفعيل، معرّفي كرد.

«غَابِر» = اسم فاعل، مجرّد، گذشته، باقي

«فِطْرَة» = آفرينش، سرشت، طبع

«قَائِمَة» = مؤنّث قَائِم اسم فاعل، استوار، برقرار   

«قَبْل» = ظرف زمان، پيش، در صورت مضاف بودن معرب است و در صورت مضاف نبودن مبني بر ضمّ است.

«قُرُون» = جمع مكسّر قَرْن، صد سال

«قِلَّة» = مصدر، كمي، ضدّ كَثْرَة                      

«كِتَاب» = مصدر، مجرّد، نوشته، نامه                 

«كَثْرَة» = مصدر، فراواني، بسياري، ضدّ قِلَّة

«لاتُقَصِّرُ» = فعل نفي، تفعيل، سست نمي­ كند.       

«لَازِمَة» = مؤنّث لَازِم اسم فاعل، پيوسته، واجب  

«لَمْ يُخْلِ» = مضارع مجزوم، خالي نكرد.            

«لَمْ» = حرف جزم. براي تبديل مضارع به جحد.    

«لَمَّا» = قبل از ماضي ظرف زمان، آنگاه كه       

«مَحَجَّة» = راه راست، مَحَجَّة الطَّريق= نشانه­ هاي راه.

«مُرْسَل» = اسم مفعول، اِفعال، فرستاده شده.          

«مَضَتْ» = ماضي، مجرّد، مؤنّث، گذشت.

«مَعَايِش» = جمع مكسّر مَعِيشَة، روزي

«مُقَدَّرَة» = اسم مفعول، تفعيل، اندازه شده.

«مُكَذِّبِينَ» = اسم­ فاعل، تفعيل، تكذيب­ كنندگان

«مَنْ» = اسم موصول، كسي كه

«مُنْزَل» = اسم مفعول، اِفعال، فروفرستاده شده.     

«مَنْسِيّ» = اسم مفعول، مجرّد، فراموش شده، منسوي بوده است، واو به ياء بدل شده و ياء در ياء ادغام شده است.

«مَوْضُوع» = اسم مفعول،مجرّد، قرارداده­ شده.

«مِهَاد» = بستر، فرش، زمين پست و هموار

«مِيثَاق» = عهد، پيمان          

«نَبِيّ» = پيامبر                                        

«نَسَلَتْ» = ماضي، مجرّد، شتابان رفت، گذشت

«نِعْمَة» = مصدر، روزي، نعمت، مال

«وَاتَرَ» = ماضي، مفاعله، پياپي فرستاد.

«وَلَد» = فرزند، بچّه                                               

«يُثِيرُونَ» = مضارع، افعال، برمي­ انگيزند.

«يَحْتَجُّونَ» = مضارع،افتعال، دليل مي­ آورند.

«يُخْلِي» = مضارع، اِفعال، خالي مي­ شود، خالي مي­ كند. 

«يُذَكِّرُون» = مضارع، تفعيل، يادآوري مي­ كنند.

«يُرُونَ» = مضارع، افعال، نشان مي­ دهند.

«يَسْتَأْدُونَ» = مضارع، استفعا، بازپس مي­ خواهند.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
معنی فارسی الفاظ فصل 6 خطبه1
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز