واژگان مَا ، بَينَ ، ...و صافّونَ و

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از پنج شنبه, 25 اسفند 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

موصول مشترك (مَا)

موصول بر دو قسم است: «موصول خاص» و « موصول مشترك ». موصول مشترك همواره بر يك لفظ باقي مي­ ماند. يكي از اسمهاي موصول مشترك «مَا» است. اسم موصول «ما» غالباً براي غير انسان به كار مي­ رود. مانند: «ما» در جمله «ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا = سپس شكافت آنچه را ميان آسمانهاي بالايي بود»، «ما موصول اسمي مشترك، مفعولٌ به براي فَتَقَ»، «بَيْنَ ظرف متعلّق به فعل يا شبه فعل محذوف، صله، مضاف»، «السَّمَوَاتِ مضافٌ الَيْه»، «الْعُلا صفت السَّمَوَات». «ما» گاهي حرف و گاهي اسم است. «ما» در صورت حرف بودن يكي از موارد «نافيه»، «زائده»، «كافّه»، «مصدريّه» است. «ما» در صورت اسم بودن يكي از موارد «استفهاميّه»، «موصوله»، «شرطيّه»، «تعجبيّه»، «ابهاميّه» و «نكره ملازم با نعت» است.

شبه جمله (ظرف)

«شبه جمله» يكي از اقسام جمله است، لازم است براي هر شبه جمله (ظرف يا جار و مجرور) فعل يا شبه فعلي (اسم فاعل، اسم مفعول، مصدر) در تقدير گرفته شود. فعل يا شبه فعلي كه در تقدير گرفته مي­ شود متعلَّق شبه جمله است و ممكن است يكي از فعلهاي (كان= بود، ثَبَتَ= ثابت شد، ...) يا شبه فعل (كَائنٌ، ثابِتٌ، ...) باشد. اگر فعل در تقدير گرفته شود جمله فعليّه است و اگر شبه فعل كه يك اسم است در تقدير گرفته شود جمله اسميّه است. مانند: «بَيْنَ» در جمله «ثُمَّ فَتَقَ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ الْعُلَا» كه متعلِّق به فعل محذوف «كَان» است.

حرف جرّ مِن (براي بيان جنس)

گاهي حرف جرّ «مِنْ» براي بيان جنس يا توضيح مطلب به كار مي­ رود و «مِن بيانيّه» نام دارد. علامت حرف جرّ «مِنْ» كه براي بيان جنس مي­ آيد آن است كه بتوان به جاي آن موصول «اَلَّذِي» را قرار داد. مانند «مِنْ» در جمله «فَمَلَاَهُنَّ اَطْوَاراً مِنْ مَلَائِكَتِهِ= و آسمانها را با انواعي از فرشتگانش پُر كرد.»

حرف جرّ مِن (براي تبعيض)

گاهي حرف جرّ «مِنْ» براي تبعيض به كار مي­ رود و «مِن تبعيضيّه» نام دارد. علامت حرف جرّ «مِنْ» كه براي تبعيض مي­ آيد آن است كه بتوان به جاي آن كلمه «بَعْض» را قرار داد. مانند «مِنْ» در جمله «مِنْهُمْ سُجُودٌ لَا يَرْكَعُونَ، ... = يك نوع از آن ملائكه سجده كنندگاني هستند كه ركوع نمي­ كنند، ...»

جمع مذكّر سالم (كلمات بي قاعده)

«جمع مذكّر سالم» از افزوده شدن «-ُونَ» و «–ِينَ» به آخر اسم مفرد مذكّر ساخته مي­ شود. حروف و حركات اسم مفرد در اين نوع از جمع عيناً تكرار مي­ شود. مانند: «اَلصَّافُّونَ» كه جمع «الصَّافّ» است. برخي از كلمات مانند جمع مذكّر سالم با افزوده شدن «-ُونَ» و «–ِينَ» به آخر اسم مفردشان جمع بسته مي­ شوند ولي بر خلاف قاعده در مفرد آنها تغيير ايجاد مي­ شود. مانند: كلمه اَرْض كه جمع آن «اَرَضِينَ» و «اَرَضُونَ» است. چنان كه مشاهده مي­ شود حرف «راء» در مفرد اين كلمه ساكن و در جمع آن مفتوح است.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
واژگان مَا ، بَينَ ، ...و صافّونَ و
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز