درس 2

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 04 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

چگونگی ساختن کلمه از حروف الفبا

از ميان 29 حرف الفبا سه حرف «الف، واو، ياء» گاهی حرکت دارند و در اين صورت «مصوّت» ناميده می­ شوند. بقيّه حروف بی حرکت هستند و به آنها «صامت» می­ گويند. حروف صامت با در کنار هم قرار گرفتن دارای حرکت نمی­ شوند و تلفّظ حروف ساکن يا بی­ حرکت غير ممکن است. از اينرو هميشه حروف صامت با کمک مصوّت­ها خوانده می­ شوند.

مصوّت «الف» هرگاه بعد از حرفی قرار گيرد به آن حرکت «آ» می­ دهد مانند: لا، عا، نا.

مصوّت «واو» هرگاه بعد از حرفی قرار گيرد به آن حرکت «او» می­ دهد مانند: دو، جو.

مصوّت «ياء» هرگاه بعد از حرفی قرار گيرد به آن حرکت «ای» می­ دهد مانند: فی، ذی.

مصوّت­هاي كشيده و كوتاه

سه مصوّت «الف، واو، ياء» را صدا، حرکت يا مصوّت­های کشيده می­ گويند. سه مصوّت ديگر نيز وجود دارند که هم حرکت با يکی از مصوّت­های کشيده است ولی از آن کوتاه­تر است و نصف حرکت مصوّت کشيده هم حرکت خود را به حرف قبل از خود می­ دهد. مصوّت­های کوتاه عبارتند از:

«فتحه –َ = نصف حرکت آ» را به حرف قبل از خود می­ دهد. مانند: لَ ، حَ ، نَ .

«ضمّه –ُ = نصف حرکت او» را به حرف قبل از خود می­ دهد. مانند: خُ ، کُ ، رُ .

«کسره –ِ = نصف حرکت ای» را به حرف قبل از خود می ­دهد. مانند قِ ، ضِ ، لِ .

دو مصوّت کشيده « واو، ياء» گاهی صامت هستند و برای خوانده شدن در کنار حروف ديگر به مصوّت­ها نيازمند می­ شوند، مانند: «وَ ، یَ ، يُ». مصوّت کشيده «الف» هيچگاه صامت نمی­ شود و صامت آن همان همزه است که گاهی به شکل « أ » نوشته می­ شود. گاهی در کلمه يک يا چند حرف ساکن = بی­ حرکت وجود دارد. بالای حرف­های ساکن علامت سکون « –ْ » قرار داده می­ شود تا خواننده آن را ساکن تلفّظ کند. هر حرف با حرکت يا مصوّت بعد از خود يک بخش از کلمه را تشکيل می­ دهد. حرفهای ساکن برای خوانده شدن به حرکت حرف قبل از خود می­ چسبد و يک بخش کشيده­ تر را تشکيل می­ دهند. مانند کلمه «خَلْقِ» که از سه حرف «خَ» ، «لْ» ، «قِ» تشکيل می­ شود ولی تنها دو بخش «خَلْ» و«قِ» را تشکيل می­ دهد. زيرا حرف ساکن «لْ» به تنهايی خوانده نمي­ شود و به حرکت حرف قبل از خود «–َ » می­ چسبد. علامت تشديد(-ّ) نشانه آن است كه حرف دو بار تكرار شده است. يكبار ساكن و يكبار متحرّك. مانند: «اَلَّذي= اَلْ لَ ذِي».

انواع كلمه

«کلمه» در عربی بر سه قسم است. اسم، فعل و حرف. «اسم» کلمه­ ای است که دلالت بر معنای مستقلّی دارد بدون آنکه به يکی از زمان­های گذشته، حال يا آينده دلالت داشته باشد. مانند: اِبْتِداء = آغاز، خََلْق = آفرينش، السَّماء = آسمان، الاَرْض = زمين.

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
مقدّمه ای بر نکات مهمّ صرف و نحو2
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز