معنی فارسی الفاظ سوره حمد

پرينت
دسته: آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 2
نمایش از چهارشنبه, 16 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

«بِ‍ » = حرف جَرّ 

«اِسْم» = مشتقّ از سُمُوّ، نام، اسم

«اَللَّه» = لفظ جلاله، خداوند.

«رَحْمَن» = صيغه مبالغه، مجرّد، بخشاينده

«رَحِيم» = صفت مشبّهه، مجرّد، مهربان

«حَمْد» = مصدر، ستايش، سپاسگزاري

«لِ» = حرف جرّ 

«رَبّ» = مصدر، مجرّد، مالك ، از نامهاي خداوند

«اَلْعَالَمِين» = جمع اَلْعَالَم، جهانيان

«مَالِك» = اسم فاعل از مَلَكَ، صاحب ملك

«مَلِك» = صفت مشبّهه از مُلك، خدا، پادشاه

«يَوْم» = اسم، روز، در اينجا روز قيامت

«دِين» = مصدر، مجرّد از دَانَ، جزا، طاعت،

«اِيَّا» = ضمير منفصل نصبي، مبني بر سكون، محلّاً منصوب است. «كَ»= حرف خطاب و مبني بر فتح است.

«اِيَّاكَ» = ضمير بارز منفصل، مبني بر فتح، محلّاً منصوب، مفعولٌ به مقدّم است.

«نَعْبُدُ» = مضارع، مجرّد، پرستش مي­ كنيم.