درس چهاردهم: جدول صرف، معنی فارسی و نحو الفاظ آيه 3 سوره بقره

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از یکشنبه, 22 بهمن 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿3﴾

کلمه

صرف

معنی

نحو

اَلَّذِينَ

اسم، موصول خاص، جمع مذکّر، معرفه، مبنی بر فتح،

کسانی که

صفت المتَّقينَ، تابع، محلّاً مجرور

يُؤْمِنُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه امن، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

ايمان

می آورند.

فعل، ضمير متّصل رفعی واو محلّاً مرفوع فاعل

 

جمله صله محلّی از اِعراب ندارد

بِ

حرف جرّ، مبنی بر کسر

به ، با

جارّ

جار و مجرور متعلّق به يُؤمِنونَ

اَلْغَيْبِ

مصدر، ثلاثی مجرّد، از ريشه غيب،

پنهان، ناپديد

مجرور به حرف جرّ بِ

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

-

يُقِيمُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه قوم، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

به جای

می آورند

فعل، فاعل ضمير متّصل بارز واو محلّاً مرفوع

جمله معطوف به جمله صله محلّی از اِعراب ندارد

اَلصَّلاةَ

اسم، مصدر از ريشه صلو، ماضی آن صَلَّی، اصل آن صلوة است. مفرد، معرفه، معرب

نيايش، دعا - نماز

مفعولٌ به، منصوب نشانه نصب فتحه ظاهر در حرف آخر

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

-

مِنْ

حرف جرّ ، مبنی بر سکون

از

جارّ

جار و مجرور متعلّق به يُنْفِقُونَ

 

 

 

 

جمله معطوف به جمله صله محلّی از اِعراب ندارد

مَا

اسم موصول مشترک برای غير عاقل، مبنی بر سکون، معرفه

آنچه

محلّاً مجرور به حرف جرّ مِنْ

رَزَقْنا

فعل ماضی، ثلاثی مجرّد، متکلّم مع الغير، معلوم، متعدّی، مبنی برسکون

روزی داديم

فعل، فاعل ضمير بارز نَا محلّاً مرفوع

جمله صله ما ، محلّی از اعراب ندارد.

هُمْ

اسم، ضمير متّصل جمع مذکّر غائب، مبنی بر سکون، معرفه

به آنان،

آنان را

مفعولٌ به، محلّاً منصوب

يُنْفِقُونَ

فعل مضارع، ثلاثی مزيدٌ فيه، باب اِفعال، از ريشه نفق، جمع مذکّر غائب، معلوم، متعدّی، معرب، مرفوع، نشانه رفع نون

می بخشند

فعل، فاعل ضمير متّصل بارز واو، محلّاً مرفوع

در جدول بالا هيچ نکته صرفی يا نحوی جديد وجود ندارد. نکاتی درباره واژگان جديد قابل ملاحظه است که در ضمن جدول يا معنی فارسی الفاظ آمده است.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
درس چهاردهم: جدول صرف، معنی فارسی الفاظ و نحو آيه 3 سوره بقره
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز