درس ششم: ترکيب « اِسم اللّهِ» و شناخت مضاف و مضافٌ اِلَيْه

پرينت
دسته: آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
نمایش از پنج شنبه, 17 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

يکی از دلايل مجرور بودن هر اسمی قرار گرفتن آن بعد از يکی از حروف جرّ است. مانند کلمه «اِسْمِ» در جمله « بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » که بعد از حرف جرّ « بِ » آمده است. علامت مجرور شدن « اِسْمِ » کسره است که در حرف آخر آن يعنی ميم ظاهر شده است.

يکی ديگر از دلايل مجرور بودن هر اسمی مضافٌ اِلَيْه شدن آن اسم است. يک اسم زمانی مضافٌ اِلَيْه می شود که يک اسم ديگر به آن اضافه شده باشد. اسمی که به مضافٌ اِلَيْه اضافه می شود مضاف نام دارد. مضاف موجب يا اصطلاحاً « عامل » مجرور شدن مضافٌ اِلَيْه است. نشانه مجرور بودن مضافٌ اِلَيْه نيز «کسره –ِ » يا « تنوين جرّ -ٍ » است که در حرف آخر آن ظاهر می شود. برخی از اسمهايی که مضافٌ اِلَيْه هستند با « ياء » مجرور می شوند.

در ترکيب « اِسْمِ اللهِ» کلمه « اِسْم» به کلمه « اَلله» اضافه شده است. به اين ترکيب مضاف و مضافٌ اِلَيْه گفته می شود. هر دو کلمه اسم هستند. « اِسْم» مضاف است و « اَلله» مضافٌ اِلَيْه است. اسم « اَلله» در اين ترکيب مجرور است. نشانه جرّ آن کسره است که در حرف آخر آن ظاهر شده است.

پس در« بِسْمِ اللهِ » سه کلمه داريم که حرف آخر آن کسره است.

دليل کسره داشتن کلمه « بِ » مبنی بودن آن به کسره است. اصطلاحاً می گوييم « بِ - حرف جرّ مبنی بر کسر».

دليل کسره داشتن « اِسْمِ » مجرور بودن آن به حرف جرّ « بِ » است. اصطلاحاً می گوييم « اِسْمِ - مجرور به حرف جرّ بِ نشانه جرّ آن کسره ظاهر در حرف آخر کلمه ».

دليل کسره داشتن « اَللهِ » مجرور بودن آن به دليل مضافٌ اِلَيْه بودن است. اصطلاحاً می گوييم « اَللهِ - مضافٌ اِلَيْه ، مجرور ، نشانه جرّ آن کسره ظاهر در حرف آخر کلمه » .

يک اسم وقتی مضاف واقع می شود که بخواهد خود را از « ناشناس بودن = نکره بودن » خارج کند. برای اين کار بايد به يک اسم « شناخته شده = معرفه » اضافه شود. در مثال بالا کلمه « اِسْم = نام » نکره بوده است که با اضافه شدن به اسم «اَلله = خداوند» معرفه شده است.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
متن درس 6
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز