درس چهارم: انواع کلمه و تعريف اسم

پرينت
دسته: آموزش قرآن پیش مقدماتی سطح 1
نمایش از پنج شنبه, 17 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

انواع كلمه

—            « کلمه » در عربی بر سه قسم است. « حرف » ، « اسم » و « فعل »

—      در درس گذشته تا حدودی با يکی از انواع کلمه يعنی « حرف » آشنا شديم. در اين درس با يکی ديگر از انواع کلمه يعنی « اسم » آشنا مي شويم.

—            « اسم » کلمه­ ای است که دلالت بر معنای مستقلّی دارد بدون آنکه به يکی از زمان­های گذشته، حال يا آينده دلالت داشته باشد. غير از « بِ » که حرف است، ديگر کلمات آيه شريفه « بِِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيمِ » «اسم» هستند.

کلمات « اِسْمِ = نام » و « اَللّهِ = خداوند » و « اَلرَّحْمَنِ = بخشنده» و «اَلرَّحيمِ = مهربان» اسم هستند. زيرا با شنيدن هر يک از اين کلمات يک معنی به ذهن انسان می آيد ولی در معنی اين کلمات زمان ديده نمی شود.

—            حرف آخر کلمات « اِسْمِ » و « اَللّهِ » و « اَلرَّحْمَنِ = » و « اَلرَّحيمِ » کسره است.

—            در درس پيش خوانديم که کسره علامت مجرور بودن کلمه است. تمام اين کلمات که اسم هستند مجرورند.

—      از بين انواع کلمه تنها اسمها مجرور می شوند. اسم مجرور اسمی است که حرف آخر آن دارای يکی از علامتهای « کسره –ِ » يا « تنوين جرّ -ٍ » باشد. برخی از اسمها با « ياء » مجرور می شوند. مانند « اَلْعالَمينَ »

—            پس يکی از نشانه های اسم بودن کلمه مجرور بودن آن است.

—      حرف آخر برخی از کلمه ها کسره است ولی آن کلمه ها مجرور نيستند. دليل کسره داشتن آن کلمه ها متفاوت است که در درسهای بعد يا سطحهای بعد با آن آشنا می شويم.

—      کلمه « بِ » نيز با کسره تمام می شود. ولی کسره آخر اين کلمه به دليل مجرور بودن آن نيست. زيرا اين کلمه حرف است و کسره آن جزء اصلی خود کلمه است. کسره حرف جرّ « بِ» هيچگاه تغيير نمی کند و در هر جای جمله بيايد ثابت باقی می ماند.

جدیدترین اخبار

 • چاپ جلد دوّم کتاب «بيان و شرح نهج البلاغه» 1401

  جلد دوّم کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد دوّم اين کتاب به خطبه های 16 تا 25 اختصاص دارد. پيش از اين پانزده خطبه اوّل در جلد اوّل اين کتاب به چاپ رسيده است.

   

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
متن درس 4
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز