بدون گروه بندی

فروشگاه کتاب

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 31 خرداد 1399 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی

 

فروشگاه کتاب انتشارات نامه مکتب الزّهراء (س)

کتاب راه روشن، انسان شناسی و خودسازی

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 31 خرداد 1399 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی

کتاب راه روشن، انسان شناسی و خودسازی جلد اوّل

 

شابک: 5-4-98394-600-978

نويسنده: فرشته (زهرا) بصراوی

تاريخ نشر جلد اوّل: 1398 ، قيمت جلد اوّل: 70000 تومان

طراح جلد: کوثرالسّادات آقاپور

 

توضيح: کتاب « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی » جلد اوّل تفسير قرآن کريم است که به روش تدبّر سوره حمد و چهل آيه اوّل بقره را بررسی و تبيين می نمايد. در اين کتاب پيوستگی آيات سوره بقره برای نشان دادن راه مستقيم هدايت که، در سوره حمد از قول بنده از خداوند درخواست می شود، تبيين شده است. همچنين انسان شناسی قرآن کريم که به صورت مبسوط در آغاز سوره بقره آمده است تبيين شده است. در فصول پنج ، شش و هفت کتاب بسياری از مطالب با استناد به نظرات امام خمينی (ره)، علامه طباطبايی (ره) و به ويژه صدرالمتألّهين شيرازی (ره) ارائه شده است.

 

انتخاب کتاب برای خريد را به شماره همراه : 09126650828 پيامک کنيد.

کتاب نقد شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 31 خرداد 1399 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی

کتاب: نقد شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

 

شابک: 1-2-98394-600-978

نويسنده: نرجس خاتون انصاری

تاريخ نشر: 1397 ، قيمت: 20000 تومان

طراح جلد: کوثرالسّادات آقاپور

 

توضيح: نويسنده در اين کتاب با اتّکاء بر پژوهشی در شأن نزول آيات قرآن کريم مردود بودن شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ عصر نزول قرآن کريم را اثبات کرده است.

 

انتخاب کتاب برای خريد را به شماره همراه : 09126650828 پيامک کنيد.

کتاب اخلاق پزشکی

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 31 خرداد 1399 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی

کتاب: اخلاق پزشکی

 

شابک: 8-3-98394-600-978

نويسنده: دکتر هاشم کازرانی و سوسن کازرانی

تاريخ نشر: 1398 ، قيمت: 35000 تومان

طراح جلد: کوثرالسّادات آقاپور

 

توضيح: نويسندگان در اين کتاب با توجّه به تاريخ طبابت و کاربرد اخلاق در حرفه پزشکی، دستورالعملهای اسلامی و قوانين استخراج شده برای حرفه پزشکی در جمهوری اسلامی را تبيين نموده اند. در اين کتاب نتايج بسياری از پژوهشها و آثار موجود پيرامون اخلاق پزشکی فراهم آمده است تا با مطالعه آن شيوه های رفتاری اسلامی پزشکان با همکاران و بيماران در جامعه ترويج يابد.

 

انتخاب کتاب برای خريد را به شماره همراه : 09126650828 پيامک کنيد.

کتاب بيان و شرح نهج البلاغه

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از شنبه, 31 خرداد 1399 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی

کتاب بيان و شرح نهج البلاغه جلد اوّل

 

شابک: 4-1-98394-600-978

نويسنده: فرشته (زهرا) بصراوی

تاريخ نشر جلد اوّل: 1397 ، قيمت جلد اوّل: 35000 تومان

طراح جلد: کوثرالسّادات آقاپور

 

توضيح: کتاب بيان و شرح نهج البلاغه در سه بخش تهيّه شده است. بخش اوّل به شرح پانزده خطبه اوّل نهج البلاغه اختصاص دارد که به روش تدبّر در متن خطبه ها و استخراج معارف آن نگارش يافته است. سعی شده است معارف استخراج شده با عناوينی ارائه شود که در مسائل فرهنگی، اجتماعی و سياسی مورد گفتگو و نياز است. بخش دوّم جدول اعراب همان پانزده خطبه است و بخش سوّم معنی فارسی لغات به همراه نکات صرفی همان خطبه هاست که به صورت الفبايی ارائه شده است.

 

انتخاب کتاب برای خريد را به شماره همراه : 09126650828 پيامک کنيد.

زير مجموعه ها

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن، انسان شناسی و خودسازی

  کتاب « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

    

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
خطبه 6 جدول اعراب الفاظ
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز