جدول اعراب الفاظ خطبه 8

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از چهارشنبه, 27 آذر 1392 نوشته شده توسط سميه ياری
خروجی PDFخروجی HTML

وَ مِنْ كَلامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ

يَعْنِي بِهِ ٱلزُّبَيْرَ فِي حَالٍ ٱقْتَضَتْ ذَلِكَ

     يَزْعُمُ             اَنَّـــهُ          قَدْ        بَايَعَ              بِيَــــــدِهِ

مضارع،مرفوع

مشبّهةٌ بالفعل

هاء اسم اَنَّ

حرف تحقيق

ماضي، مُفاعَلَة

باء حرف جر

مجرور، مضاف

هاءمضاف اليه

] هو[ فاعل

مبني بر فتح

محلّا" منصوب

مبني بر سكون

] هو[ فاعل

جار و مجرور متعلق به بَايَعَ

محلا" مجرور

جمله «أنَّهُ قَد بايعَ ...» مصدر مؤوّل ، محلاً منصوب مفعول به يزعُمُ ،  جمله «قَد بايَعَ ...» محلاً مرفوع خبر إنَّ

 

     وَ        لَمْ      يُبَايِعْ              بِِقَلْبِــــــــهِ،               فَقَـــدْ

حرف عطف

حرف جازم

مضارع،مفاعَلَة

باءحرف جر

مجرور،مضاف

هاءمضاف اليه

فاء عطف

قَدْحرف تحقيق

مبني بر فتح

جمله «لَمْ يُبَايِعْ ...» معطوف به خبرمحلّاً مرفوع، جار و مجرور متعلق به لم يبابع،هاء محلّا"مجرور

مبني بر فتح

مبني بر سكون

 

     أَقَرَّ           بِـــالْبَيْعَةِ         وَ       ادَّعَی   الْوَلِيجَةَ ،     فَـــلْيَأتِ      

ماضي، اِفعال

باء حرف جر

مجرور

حرف عطف

ماضي، افتعال

مفعول به

فاءحرف عطف

فعل امر غايب

] هو[ فاعل

جار و مجرور متعلق به اَقرَّ

مبني بر فتح

] هو[ فاعل

منصوب _َ

مبني بر فتح

] هو[ فاعل

 

     عَلَيْهَا          بِأمْــرٍ         يُعْرَفُ        وَ     إِلَّا           فَلْـــيَدْخُلْ 

جار و مجرور

باء حرف جرّ

مجرور -ٍ

مضارع مجهول

واو عطف

اِنْ اداة شرط

فاء رابط شرط

فعل امر غايب

هر دو جار و مجرورمتعلّق به لِيَأتِ، جمله«يُعْرَفُ» محلّاً مجرور صفت اَمْرٍ، [هو] نايب فاعل

لا نفی فعل شرط محذوف لِيَدْخُلْ محلّاً مجزوم جواب شرط

        فِيـــمَا      خَرَجَ         مِنْـــهُ .

حرف جر

مَا محلا"مجرور

ماضي،ثلامجرد

حرف جر

هاءمحلّا مجرور

//////

///////

///////

جار و مجرور متعلق به فَلْيَدْخُلْ

] هو[ فاعل

جار و مجرورمتعلق به خَرَج

///////

///////

///////

جمله «خَرَجَ مِنْهُ» صله «ما»، محلّي از اعراب ندارد..

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
جدول اعراب الفاظ خطبه 8
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز