مثنوی قرآنی، برداشتی از آيات 1- 20 سوره بقره 1

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 04 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

نعمت هدايت به قرآن كريم

آنكه هستي دارد از خود اين تويي           اين تويي در جامِ عالم وين تويي

هر كه را اسمي نهادي اسم توست             هر كه را دادي نمادي رسم توست

   چون زِ قرآن نام بُردي در كتاب    30     جُمله آدم­ها بياوردي زِ تاب

مالك روزي كه قرآن آوري            چون تويي تا بينهايت مي­ بري

هر كه نامش را بدين گردونه بُرد            پُر نصيب از مهر تو شد توشه بُرد

هم مسير بودن خلقت موجودات با پديداري كتاب هدايت

آنكه هستي دارد از خود اين تويي               اين تويي در جام عالم وين تويي

هر كه را اسمي نهادي اسم توست             هر كه را دادي نمادي رسم توست

چون زِ قرآن نام بُردي در كتاب           جمله آدمها بياوردي زِ تاب

همچنين از لفظِ اوّل تا به ياء             خود نمود از حمدِ تو، تا شد به باء

باز هم آن چه نشان دادي همان           مي­ رود، خود، تا نماييَش به جان

هر يك از الفاظ را، معني دهي               تا كتابِ كوچكي شد، مي­ نَهي

در درونِ آن يكي معنيِ مِهر               كو بُرُون آيد به روزت از سِپِهر

اين يكي در مُلك اين جان مي­ رَوَد   40    وان كه مَعنيست تا به جانان مي­ رَوَد

خوبْ صورت با همان معني يكيست           وآنكه پُر تابَست از معني تُهيست

خوبِ تو چون بَر كتابت مي­ رسد               گيرد و جانش به جانت مي­ رسد

هر يكي حرفي كه آوردي نشان           مي­ رساند تا به منزل شد عيان

عينِ معناي همه خوش سيرتان            صورتي گردد در اين جامِ نهان

همزمان بودن خلقت رسول اكرم صَلَّي­ اللَّهُ­ عَلَيْهِ­ وَآلِهِ با پيدايش قرآن كريم

 تا يكي سيرتْ تمامِ خوش نما              آيد و گيرَد تمامِ عينِ ما

    روزيَش برتر زِ رزقِ ما همه          داديَش از مُلْكِ جانها فاطمه(س)

    تا قياس جان چنين اندازه شد         مرحَبا گويان سُخن هنگامه شد

  در درون آنچه آوردي تمام           سيرِ رفتن را نمودي بر هُمام

هدايت ديگر انسانهاي خلق شده در امتداد مسير خلقت آنان است

اين تويي باز اِي خدايِ مهربان         كه نمايي آن هُمام اندر جهان

چون زِ شكّ رَه كتابت شد تُهي  50   خود بيايد سوي جانت متَّقي

در چنين راهي كه آوردي نشان        كَس نَبيند انحرافي جُز زِ جان

 پس تو خود، آور نِدايي بر همه         تا بگيرند توشه­ ات، مي­ بَر همه

بي نمازي از سكونِ جانِ ماست         تا بِبيند دل، نمازِ او بپاست

   با نمازَت توشه­ ات گيرد تمام          تا سكون آرَد بميرد آن هُمام

   اصلِ اوّل در حضور جان ماست       غيبت از ما و قصورِ جان ماست

   چون حضورت را ببيند، غيبتش        در حضورت باور آرَد قسمتش

باوَر جان، دل به معراجت بَرَد           وَز نمازِ ديگرش، جانَت بَرَد

     جانِ توپيكر به پيكر مي­ نَهد          توشه­ يِ مهرِ تو را بَرّ مي­ دهد

   تا كه او روزي بگيرد از سپهر      حاضرش آري اگر بارَد زِ مِهر

   مهرِ او چون مِهرِ تو افزون كُند   60    توشه­ اش از مهرِ نو افزون كُند

     دلْسِتانَت باز مي­آرَد نَماز            تا حُضورِ ديگري گردد نياز

       گر نيازِ دل حضورش رو كُنَد       زان همه غيبت به حضرت خو كُنَد

   ديگر اين جاني كه مي­ گيرد تمام         توشه­ اش را از تو اِي بامِ هُمام

   كِي دريغ جانِ خود را مي­ بَرَد          در نمازش(ع) آنچه دادي مي­ دَهد

معصومين عَلَيْهِ­السَّلام انسانها را به صراط مستقيم هدايت مي­ كنند

     جان چو اينجا مي­ رسد ديگر تمام     گردشِ ديگر نيابي بر هُمام

در صِراطَت بُرده­ اي او مستقيم       تا به ادراكش رساني بُشر و بيم

   گر بگيرد آنچه مي­بيند زِ تو        خود، يقينش ، مي­ رساند ملكِ نو

       اين نوِ تو با يقينش آورد          جان تو جانها به منزل مي­ بَرَد

آنكه را آورده او بر گِردِ مِهر       مي­ بَري تا می رِساني بر سپهر

تا به انفاقش رساني زانچه بود  70   رنج جانهايت(ع) چنان بيني كه بود

از يكي ايمن زِ چشمِ خود(ص) كه ديد      تا هزاران ديده كو ديد آنچه ديد

     بُرده­ اي بر گِردِ يك محور كه­ اي     تا رساني تا چناني كه تويي

   هر يك از جانها كه بيند مي­ رسد         جُز تو را هرگز نبيند مي­ رسد

   تا قيامت ديده­ اش را مي­ بَرَد          از تو رَه را با شهادت مي­ خَرَد

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
مثنوی قرآنی، آيات 1-20 سوره بقره 1
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز