تجلّی آيات قرآن کريم (جزء دوّم) در ادبيات فارسی

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از دوشنبه, 11 فروردين 1393 نوشته شده توسط زينت بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

جزء دوم

سوره ي بقره  آيه ي 156

" انا لله و انا لله راجعون "   ما از آن خدا هستيم و به سوي او باز مي گرديم .

همه از صنع اوست کون و فساد      خلق را جمله مبدا است و معاد

سنايي  غزنوي

********************************************

سوره ي بقره آيه ي  200- 2002

" فمن الناس من يقول ربنا آتنا و ماله في الاخره من خلاق "

" ومنهم من  يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه و قنا عذاب النار"

" اولئک لهم نصيب مما کسبوا والله سريع الحساب"

برخي از مردم مي گويند : اي پروردگار ما ، ما را در دنيا چيزي بخش، اينان را در آخرت نصيبي نيست.

و برخي از مردم مي گويند : اي پروردگار ما ،ما را ، هم دردنيا خيري بخش و هم در آخرت ، وما را از عذاب آتش نگه دار.

اينان از آنچه خواسته اند ، بهره مند مي شوند و خدا به سرعت به حساب هر کس مي رسد.

هر که جست از خداي خود دنيي          مرحبا   ليک   نبودش    عقبي

هر  دو  نبود به هم يکي  بگذار           زان   سراي  نفيس   دست بدار

هست   بي  قدر  دنيي     غدار            مر سگان راست اين چنين مردار

وانکه  از کردگار عقبي خواست          گر  مر او را  دهيم جمله  رواست

سنايي  غزنوي

سوره ي بقره آيه ي 144

" قد نري تقلب وجهک في السماء  ...  و حيث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره "

نگريستنت را به اطراف آسمان مي بينم ... و هر جا که باشيد روي بدان جانب کنيد"

گر چه دوري ، دور مي جنبان تو دم   " حيث  ما  کنتم  فولوا   وجوهکم "

مثنوي معنوي

************************************************

سوره بقره آيه ي  179

" و لکم  في القصاص  حياه يا اولي الباب "

" اي خردمندان ! براي شما در قصاص ، زندگي است"

گر نفرمودي قصاص برخيا          يا نگفتي  " في القصاص" آمد  " حياه "

مثنوي معنوي

*************************************************

سوره بقره آيه ي  186

" و اذا سالک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليومنوا بي لعلهم يرشدون"

" و هر گاه بندگانم در باره ي من از تو بپرسند ، بگو که من نزديکم و چون مرا بخواند ، اجابتش مي کنم"

آن  غريب از ذوق آواز  غريب        از زبان حق  شنود " اني  قريب "

مثنوي معنوي

سوره ي بقره  آيه ي 195

" و لا تلقوا بايديکم الي التهلکه "

" و خود را به دست خويش به هلاکت ميندازيد"

چون  مرا سوي اجل عشق و هواست      نهي "لا تلقوا  بايديکم "   مراست

مثنوي معنوي

 

**********************************************

سوره ي بقره آيه ي 201

"  ربنا  آتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه"

" اتنا  في دار  دنيا نا  حسن           اتنا  في  دار عقبانا  حسن "

مثنوي  معنوي

************************************************

سوره ي بقره  آيه ي 156

"  قالوا انا لله و انا اليه راجعون "  ما از آن خدا هستيم و به او باز مي گرديم.

از سخن صورت بزاد و باز مرد         موج خود را باز اندر بحر برد

صورت از بي صورتي آمد برون         باز شد  که انا  اليه   راجعون

مثنوي معنوي

************************************************

سوره ي بقره آيه ي  174

" ان الذين يکتمون ما انزل الله من الکتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئک ما ياکلون في بطونهم الا النار "

" کساني که کتاب الهي را پنهان مي دارند و به بهاي اندک مي دهند آنان شکم خويش را جز به آتش پر نمي کنند"

لطف و سالوس جهان خوش لقمه ايست

کمترش خور کان پر آتش  لقمه ايست

آتشش   پنهان  و  ذوقش     آشکار

دود     او   ظاهر  شود    پايان    کار

 

مثنوي معنوي بيت   1861- 1857

***********************************************

 

" و اتوا  البيوت  من ابوابها "   به  خانه ها  از درهاي آنها در آييد

ادخلوا  الابيات من  ابوابها        واطلبوا الا غراض  في  اسبابها

مثنوي معنوي مصراع اول از بيت   1628

*************************************************

سوره ي بقره  آيه ي 156

" انا لله و انا اليه راجعون "  ما از آن خدا و در تصرف اوييم و بازگشت ما بدوست.

حق آن کف حق آن درياي صاف         کامتحاني  نيست اين گفت و نه لاف

ازسر مهر وصفا است و خضوع      "حق آن کس  که   بدو  دارم  رجوع"

مثنوي معنوي  مصراع دوم از بيت  2679

************************************************

 

سوره ي بقره  آيه ي 142

" قل الله المشرق و االمغرب يهدي من يشا ، الي صراط مستقيم "

" بگو خدا راست مشرق و مغرب ، راه مي نمايد آن را که خواهد "

در طريقت هر چه پيش سالک آيد خير اوست

در صراط مستقيم اي دل کسي گمراه نيست

حافظ

**************************************************

سوره ي بقره آيه ي 186

"و اذا سالک عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي و ليومنوا بي "

" و چون بندگان من در باره ي من ازتو بپرسند بگو همانا من به آنان نزديک هستم ، هر گاه کسي مرا بخواند دعاي او را اجابت مي کنم "

فرو ماندگان را به رحمت  قريب             تضرع کنان را  به  دعوت مجيب

بوستان سعدي

*************************************************

سوره ي بقره آيه ي  195

" و احسنوا ان الله يحب المحسنين "  نيکويي کنيد که خدا نيکوکاران را دوست دارد "

"  قديمي  نکو کار  نيکي  پسند "           به  کلک قضا  در  رحم  نقش بند

بوستان  سعدي

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
تجلّی آيات قرآن کريم (جزء دوّم) در ادبيات فارسی
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز