رابطه قرآن و روانشناسی

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 04 اسفند 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

قرآن کريم به استناد آيات متعدّدی که پيرامون خلقت انسان، معرفی چهره های مختلف از انسان، توصيف صفات انسانها در حالات مختلف روحی و روانی و همچنين به استناد آيه شريفه: "...وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری‏ لِلْمُسْلِمِينَ (نحل/ 89) مشترکاتی با علم روانشناسی دارد. واحد پژوهشی قرآن و روانشناسی مکتب الزّهراء سلام الله عليها مصمّم است اين مشترکات را يافته موضوعات پژوهشی مرتبط با آن را به ترتيب اولويّت تعريف کرده به اجرا درآورد.

رابطه قرآن و روانشناسی

دستيابی به بهداشت و سلامت روانی و فردی:

از جمله مشترکات قرآن و روانشناسی دستيابی به بهداشت و سلامت روانی و فردی است. قرآن کريم با برنامه ها و دستورالعملهای متعدّد خود موجب پيدايش سلامت روانی در مؤمنين می شود. علم روانشناسی نيز بيشترين اهتمامش برای ايجاد بهداشت روانی فردی و اجتماعی است.

اعتقاد به مبدأ آفرينش ، توکّل به او، سعی در کسب رضايت او و اميدواری نسبت به کرم و بخشش خداوند، اعتقاد به معاد و سعی در اصلاح فعّاليّتها برای برگرفتن توشه آخرت، اعتقاد به زندگی پس از مرگ که موجب از بين رفتن ترس از مرگ می شود، تشويق قرآن کريم به انفاق، نيکی به والدين، خوشرفتاری با همسر، خوشرفتاری با مردم، صله رحم، پرهيز از غيبت، تهمت، تجسّس و سوءظن، پرهيز از ستم، قتل، دزدی، دروغ، روابط نامشروع، تشويق به ازدواج، آشتی برقرار کردن ميان مسلمانان، کسب تقواو اطاعت از هدايتهای الهی و بسياری از دستورات عبادی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ديگر موجب بوجود آمدن روانی آرام و سالم برای فرد می شود. اين موارد موجب پيدايش يک جامعه سالم نيز هست.

بهره وری علم روانشناسی از جهانبينی و انسانشناسی دقيق و کامل قرآن کريم

رابطه ديگر قرآن کريم با روانشناسی مانند رابطه قرآن کريم با هر يک از ديگر علوم انسانی است و آن اينکه شناختی که قرآن کريم درباره انسان، جهان هستی، خداوند و معاد ارائه می دهد، موجب تصحيح نگرش دانشمندان هر يک از اين علوم نسبت به انسان می گردد. به عبارت ديگر تلاقی روانشناسی با انسانشناسی قرآن کريم موجب اجتناب دانشمندان اين علم در تک ساحتی دانستن انسان می شود. نتايج به دست آمده از اين تلاقی هم در چيستی توليدات علمی مؤثّر است و هم در چگونگی شناخت بيماريهای روانی و شيوه های درمان تغييراتی ايجاد می کند.

 قرآن کريم از جهت شناختِ بسياری از بيماريهای روانی، دليل پيدايش هر يک از بيماريها، پيشگيری از بيماريهای روانی و بالاخره درمان بيماريهای روانی می تواند مطالب زيادی را به روانشناسی اِعطاء کند. مسلّماً اين موارد با تلاش، جستجو و کشف به دست می آيد.

بهره وری علم روانشناسی از روشهای درمان قرآن کريم

همچنين قرآن کريم در برخورد با افرادی که مبتلا به بيماريهای روانی (مرضهای دل) هستند شيوه و روش ويژه خود را دارد. بخشی از تحقيقات می تواند مربوط به مطالعه اين روشها و مقابل کردن آن با روشها و ديدگاههای علم روانشناسی باشد. شناخت بيماريهای روانی از ديدگاه قرآن کريم و روشهای درمان آن نيز از جمله موضوعاتی است که واحد پژوهشی قرآن و روانشناسی مکتب الزّهراء سلام الله عليها به انجام آن اقدام می نمايد.

خلاصه آنکه علم روانشناسی در زمره علوم رايجی است که مشترکاتی با قرآن کريم دارد. برای دستيابی به روانشناسی اسلامی لازم است اين موضوعات مشترک شناسايی شده، ديدگاه هر يک از قرآن کريم و روانشناسی درباره آن تبيين گردد. در پايان می توان راهی را شناسايی کرد که بتوان از قرآن کريم به عنوان يک منبع حقيقت غير قابل خدشه در تکميل دانش روانشناسی پيرامون حدّاقل موضوعات مشترک بهره مند شد.

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
رابطه قرآن و روانشناسی
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز