ترجمه ومعنی انگليسی الفاظ سوره كافرون

پرينت
دسته: پژوهش
نمایش از شنبه, 02 دی 1391 نوشته شده توسط ريحانه توكلي
خروجی PDFخروجی HTML

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ يَأَ ايهَُّا الْكَافِرُونَ(1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ(2)

وَ لَا اَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَ لَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتمُ‏ْ(4)

وَلَاأَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ(5 لَكمُ‏ْ دِينُكُمْ وَلىِ دِينِ(6

 

 

به نام خداى بخشاينده مهربان

بگو: اى كافران، (1 من چيزى را كه شما مى ‏پرستيد نمى‏ پرستم. (2 و شما نيز چيزى را كه من مى‏ پرستم نمى‏ پرستيد. (3 ومن پرستنده چيزى كه شما مى‏ پرستيد نيستم. (4 وشما پرستنده چيزى كه من مى‏ پرستم نيستيد. (5 شما را دين خود، ومرا دين خود. (6

                            (ترجمه آیتی)

In the name of Allah, The Most Gracious, The Most Merciful

Say: O unbelievers! (1) I do not serve that which you serve (2) Nor do you serve Him Whom I serve (3) Nor am I going to serve that which you serve (4)Nor are you going to serve Him Whom I serve (5)You shall have your religion and I shall have my religion (6)

(ترجمه شاکر)

 

لغات و معنيWords & Meanings

 

Say

(سِي)            قُل                بگو

«to Say» يک مصدر است به معناي گفتن و حرف زدن.say در اينجا يک فعل امر است. هرگاه انجام کار يا عدم انجام کاری را از مخاطب بخواهيم از فعل امر استفاده می کنيم. در زبان انگليسی برای ساختن فعل امر از مصدر بدون to استفاده می شود. فعل امر در ابتدای جمله می آيد.

O

(اُ)        يَا اَيُهَا /يَا     اي  

اين کلمه حرف ندا است. حروف ندا حروفی هستند که برای صدا کردن افراد يا متوجه کردن منادی مورد استفاده قرار می گيرد. منادی اسمی است که بعد از حرف ندا می آيد و اسم مفعول است.

Unbelievers

(آن بي لي وِرز)       الکافرون          کافران

اين کلمه اسم فاعل ، جمع و منفی است. مفرد آن unbeliever است. در زبان انگليسی پيشوند un يک پيشوند منفی ساز و پسوند er هم يک پسوند اسم فاعل ساز  است.

I

(آي)                        اََ        من   

اين کلمه ضمير فاعلی است. .ضمير فاعلی ، ضميری است كه در ابتدای جمله آورده می شود . با مرجع خود مطابق است و در جمله نقش فاعل را  ايفا می كند.

Do

(دو)             -            انجام دادن

اين کلمه می تواند فعل کمکی و فعل اصلی باشد که در اينجا فعل کمکی است.

Not

(نات)                  لا            نه/نيست

اين كلمه ، قيد است و برای منفی كردن جمله مورد استفاده قرار می گيرد. برای منفی کردن با not ، اين کلمه را بعد از فعل  می آوريم.

Serve

(سِرو)    عَبَد     عبادت کردن/رفتار کردن

اين کلمه فعل است.

That

(ذَت)     -            که

اين کلمه حرف ربط است. حرف ربط کلمه ای است که دو جمله را به يکديگر وصل می کند به همين دليل به آن ضمير موصولی نيزمی گويند

Which

(ويچ)      -             که

اين کلمه حرف ربط است.

You

(يو)        کُم           شما

اين کلمه ضمير فاعلی است.

Serve

(سِرو)      عَبَد     رفتارکردن/عبادت کردن

اين کلمه فعل است.

Nor

(نُر)        لا        و نه

اين كلمه ، هم می تواند قيد باشد و هم حرف ربط كه در اينجا ، حرف ربط است.

Him

(هيم)                -          او

اين کلمه ضمير مفعولی است. چون اين ضمائر در حالت مفعولی به کار می روند يعني عمل فاعل روی آنها انجام می گيرد، به آنها ضمائر مفعولی گفته می شود.

Whom

(هوم)         -           که او را

اين کلمه ضمير موصولی  يا ربط است. اين کلمه در وسط جمله به عنوان ضمير ربط به کار می رود و دارای خصوصيات زير است :1) معادل " که اورا-که به آنها" است. 2) اشاره به انسان مي کند يعني مرجع آن انسان است. 3) بعد از آن از فاعل استفاده می شود.( زيرا خودش حالت مفعولی دارد.)

Am

(اَم)                    -            هست

اين کلمه فعل to be است وبرای اوّل شخص يعنی I استفاده می شود.

Going to

(گُواينگ تو)        -                   -

اين کلمه فعل است و برای زمان آينده مورد استفاده قرار می گيرد .

Are

(آر)              -         هستند

اين کلمه فعل to be است.

Shall

(شَل)                -         بايد

اين کلمه فعل کمکی است و برای زمان آينده مورد استفاده قرار می گيرد.

Religion

(ري لي جِن)        دين      دين/مذهب

اين کلمه اسم است.

And

(اَند)            وَ            و

اين کلمه حرف ربط است.

Have

(هَو)                  -              داشتن

اين کلمه می تواند فعل اصلی يا فعل کمکی باشد. در اينجا فعل اصلی است.

My

(ماي          ي          مال من    

اين کلمه صفت ملکی است.

 

 

نکات گرامري:

 1. 1)کلمه Nor

اين کلمه در زبان انگليسی به معنی not و not….either  است. اين کلمه معمولاً همراه با neither مورد استفاده قرار می گيرد. در حالتهای نوشتاری خاص و در برخی موارد از کلمه nor ، در ابتدای جمله، برای تأکيد استفاده می شود. در اين حالت فرم عادی جمله کمی تغيير می کند به اين صورت که بعد از nor به جای فاعل از "فعل " استفاده می شود. اگر درجمله از افعال to be استفاده شده باشد همان فعل to be بعد از nor قرار می گيرد. اگر فعل استفاده شده در جمله ، فعل اصلی باشد با توجّه به فاعل جمله ، از افعال کمکی do و doesبعد از nor استفاده می شود. جمله آمده در سوره کافرون نشان دهنده اين حالت است.

Nor am I going to serve that which you serve .

 1. 2)توضيح ساختار جمله :

I am going to serve that which you serve

در جمله بالا I ضمير فاعلی و فاعل است. Serve فعل است. عبارت be going to عبارت فعلی است که نشان دهنده زمان آينده است.That در اينجا ضمير اشاره است به معنی "آنچه" يا چيزي که" . which ضمير ربط است به معني "که". اين کلمه که در وسط جمله به عنوان ضمير ربط به کار می رود دارای خصوصيات زير است : 1) معادل "که" در زبان فارسي است. 2) اشاره به اشياء می کند يعنی مرجع آن اشياء است. 3) دارای حالت فاعلی و مفعولی است يعنی بعد از آن فعل و يا فاعل به کار می رود. اگر جمله ای که which در آن به کار می رود دارای حرف اضافه باشد می توان حرف اضافه را هم قبل از which و هم بعد از آن به کار برد .

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
ترجمه و معنی انگليسی الفاظ سوره کافرون
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز