نکات مهم صرف و نحو خطبه های 10 و 12

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 25 بهمن 1392 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

نون تأکيد

نون تأکيد نونی است که به آخر افعال مضارع، امر، نفی، نهی، جحد و استفهام ملحق می شود و دلالت بر تأکيد و تشديد معنی دارد.

نون تأکيد بر دو قسم است: نون تأکيد ثقيله و نون تأکيد خفيفه. هرگاه قبل از نون تأکيد ثقيله (الف) نباشد، نون تأکيد ثقيله مفتوح است. مانند اُفْرِطَنَّ. و اگر قبل از آن الف باشد نون تأکيد ثقيله مکسور می شود. گاهی نون تأکيد ثقيله وجوباً به آخر فعل قسم ملحق می شود تا دلالت بر تأکيد نمايد. مانند: « وَ ٱيْمُ اللَّهِ لَاُفْرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضاً = سوگند به خدا هر آينه البتّه حوضی را برايشان پرِ لبريز می کنم.»

هرگاه نون تأکيد ثقيله به صيغه جمع مذکّر فعل ملحق شود لازم است ماقبل نون مضموم باشد تا بر حذف واو دلالت کند. همچنين هرگاه نون تأکيد ثقيله به صيغه مؤنّث مخاطب ملحق شود لازم است ماقبل نون، مکسور باشد تا بر حذف ياء دلالت نمايد. در صيغه های ديگر قبل از نون مفتوح است. نون تأکيد خفيفه بر تثنيه و جمع مؤنّث ملحق نمی شود تا التقاء ساکنين پديد نيايد.

 

اَدات استفهام (أ)

 

اَدات استفهام دو دسته اند: حروف استفهام ، اسمهای استفهام

 

حروفی که برای استفهام به کار می روند عبارتند از:

 

دو حرف همزه «أ = آيا» و «هَلْ = آيا»

 

همزه استفهام «أ» بر سر جمله های اسميّه و فعليّه می آيد. صدارت طلب است و بر حروف عطف نيز مقدّم می شود. گاهی با «اَمْ» همراه است و در اين صورت حذف همزه جايز است. گاهی بر سر جمله مثبت و گاهی بر سر جمله منفی می آيد. گاهی همزه استفهام از حقيقت استفهام خارج می شود و در يکی از هشت معنی مجازی زير استعمال می شود: همزه تسويه ، انکار ابطالی ، انکار توبيخی ، استهزاء و تمسخر، تعجّب، استبطاء (سستی)، تقرير (به اقرار آوردن مخاطب)، امر.

 

«هَلْ» حرف استفهام است که برای طلب تصديق ايجابی به کار می رود نه تصوّر و تصديق سلبی. در موارد زير با همزه اختلاف دارد:

 

به تصديق اختصاص دارد، به ايجاب اختصاص دارد، فعل مضارع را به استقبال و آينده اختصاص می دهد، بر سر شرط نمی آيد، بر سر انَّ نمی آيد، بر سر اسمی که فعلی پس از آن باشد نمی آيد، پس از حرف عطف می آيد نه قبل از آن، گاهی از استفهام اراده نفی می شود.

 

اسمهايی که برای استفهام به کار می روند عبارتند از: «مَنْ = چه كسي؟» ، «ما = چه چيزي؟» «مَاذا = چه چيزی» ، «اَيْنَ = كجا ؟» ، «اَيّانَ = چه هنگام ؟» ، «مَتَي = چه هنگام ؟» ، «كَيْفَ = چگونه ؟» ، «كَمْ = چقدر؟» ، «اَيّ = كدام ؟» ، «اَنَّی = از کجا، چگونه» . تمام اسمهای استفهام مبنی هستند به جز «اَیّ» و همه صدارت طلبند و تنها مضاف و حرف جرّ بر آنها مقدّم می شود.

 

حروف استقبال (سين و سَوْفَ)

 

حروف استقبال عبارتند از : «سين» و «سَوْفَ» اين حروف بر سر فعل مضارع می آيند و آن را به «زمان آينده» اختصاص می دهند. زمان سَوْفَ طولانی تر است و بيشتر برای وعده و گاهی نيز برای وعيد به کار می رود. و به آن حرف تسويف گفته می شود. به سين نيز حرف تنفيس گفته می شود.

 

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
نکات مهم صرف و نحو خطبه های 10 و 12
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز