درس 3

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 04 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

روش خواندن «ال» و اسم پس از آن

«ال» که در ابتدای بسياری از اسم­های عربی می ­آيد از همزه و لام تشکيل شده است ولی «الف و لام» خوانده می­ شود. الف و لام در اوّل اسمهای شناخته شده يا «معرفه» می­ آيد. مانند: اَلْحَمْدُ. همزه «ال» «همزه وصل» است. هرگاه اسمی که با «همزه وصل» شروع می­ شود در اوّل جمله قرار گيرد، آن همزه تلفّظ می­ شود. ولی اگر آن اسم در وسط جمله قرار گيرد «همزه وصل» تلفَظ نمی­ شود و حرف بعد از آن به حرکت حرف آخر کلمه قبل از همزه می­ چسبد. مانند: «بُعْدُ ٱلْهِمَمِ» که از دو کلمه «بُعْدُ» و «الْهِمَمِ» تشکيل شده است. همزه «ال» تلفّظ نمی­ شود و چون لام «ال» ساکن است برای خوانده شدن به حرکت «ضمّه –ُ » حرف آخر «بُعْدُ» می­ چسبد و «بُعْدُلْهِمَمِ » تلفّظ می­ شود. غالباً بر روی همزه وصل يک صاد کوچک قرار داده می­ شود: « ٱ ».

لام « ال » هرگاه قبل از برخی از حروف عربی قرار گيرد خوانده نمی­ شود، اين حروف، حروف شمسی ناميده می­ شوند. و عبارتند از:

« تاء ، ثاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سين ، شين ، صاد ، ضاد ، طاء ، ظاء ، لام ، نون .»

حروف شمسی هرگاه پس از «ال» بيايند مشدّد می­ گردند يعنی دو بار تلفّظ می­ شوند بار اوّل ساکن و بار ديگر با حرکت قبلی خود. مانند: السَّلام که «اَسْسَلام تلفّظ می­ شود» و «السَّماء که «اَسْسَماء تلفّظ می­ شود. هر يک از اين کلمات در وسط جمله قرار گيرند بدون «الف و لام» تلفّظ می­ شوند، در حاليکه «الف و لام» آنها نوشته می­ شود. مانند: «عَلَيْهِ‏ ٱلسَّلاٰمُ که عَلَيْهِ­ سْسَلامُ تلفّظ می­ شود.» و «خَلْقِ ٱلسَّماءِ که خَلْقِ­ سْسَماءِ تلفّظ می­ شود.»

ديگر حروف الفبا «حروف قمری» نام دارند و هرگاه اوّل اسمی قرار گيرند که بر سر آن «ال» است تغييری نمی­ کنند. حروف قمری عبارتند از:

« همزه ، باء ، جيم ، حاء ، خاء ، عين ، غين ، فاء ، قاف ، کاف ، ميم ، هاء ، واو ، ياء .»

لام «ال» قبل از حروف قمری تلفّظ می­ شود. مانند: الاَرْض، الْمُجْتَهِدون، الْفِطَن.

 تنوين

در آخر بسياری از اسمهای نامعيّن= نکره در عربی «تنوين» می­ آيد. «تنوين» و «ال» هرگز با هم در يک کلمه نمی­ آيند. به عبارت ديگر يک اسم در عربی يا «ال» مي­ گيرد يا تنوين.

« تنوين» نون ساکنی است که در آخر اسم می­ آيد، خوانده می­ شود، ولی نوشته نمی­ شود. تنوين سه نوع است: «تنوين نصب اً كه خوانده مي­ شود: اَنْ » ، «تنوين رفع -ٌ كه خوانده مي­ شود: اُنْ» و «تنوين جرّ -ٍ كه خوانده مي­ شود: اِنٍْ» . مانند: اِبْتِداءً ، حَدًّ ، صِفَةٍ ،

«حرف» کلمه­ ای است که بر معنای مستقلّی دلالت ندارد. مانند: فَ، مِنْ، عَلَي، فِي.

«فعل» کلمه­ ای است که بر معنای مستقلّی دلالت دارد و به يکی از زمان­های « گذشته= ماضی»، «حال و آينده = مضارع» و «امر» دلالت دارد. مانند: فَطَرَ = آفريد، نَشَرَ= پراكنده كرد، يَذْكُرُ= بيان مي­ كند ، لَا يَبْلُغُ = نمي­ رسد.

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
مقدّمه ای بر نکات مهمّ صرف و نحو3
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز