درس ا

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از جمعه, 04 آذر 1390 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

 

مقدّمه­ اي بر صرف و نحو

برای فراگيری نهج­ البلاغه، که به زبان عربی است، بايد دستور زبان عربی يا «صرف و نحو» و لغت عربي را بياموزيم. زبان عربی مانند زبان­های ديگر از چند جمله و عبارت تشکيل شده­ است. هر جمله يا عبارت از چند کلمه تشکيل می­ شود. «کلمه» در زبان عربی مانند زبان فارسی از حروف الفبا تشکيل می­ شود. هرگاه چند حرف در کنار يکديگر به گونه­ ای قرار بگيرند که دارای يک معنی معيّنی باشند، کلمه به وجود می­ آيد. مانند: «مِن= از» ، «خُطْبَةٍ= سخنرانی»، «يَذْکُرُ= بيان می­ کند»، «خَلْقِ= آفرينش»، «آدَمَ= آدم». حروف هجا يا الفبای عربی همان الفبای فارسی است. تنها چهار حرف از حروف الفبای فارسی در عربی نيست. اين حروف عبارتند از: «پ، چ، ژ، گ».

اسم و شکل حروف يا الفبای عربی

الف، همزه، باء ، تاء ، ثاء ، جيم ، حاء ، خاء ، دال ، ذال ، راء ، زاء ، سين ، شين ، صاد ،

ا   ،  ء ،  ب ،    ت ،  ث ،    ج ،   ح ،    خ   ،  د ،   ذ ،   ر ،   ز ،   س ،   ش ، ص ،

ضاد ، طاء ، ظاء ، عين ، غين ، فاء ، قاف ، کاف ، لام ، ميم ، نون ، هاء ، واو ، ياء .

ض ،  ط ،   ظ ،   ع ،    غ ،   ف ،    ق ،     ک ،   ل ،   م ،   ن ،   ﻫ ،    و ،  ی .

از بين 29 حرف الفبای عربی، تلفّظ 10 حرف با تلفّظ آنها در زبان فارسی متفاوت است. اين حروف عبارتند از: «ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، و» تلفّظ 18 حرف باقی در فارسی و عربی يکسان است. درباره تلفّظ هر يک از اين حروف مختصراً توضيح کوتاهی می­ آيد:

حرف (ث) اين حرف را بايد به صورت نوک زبانی ادا کرد. يعنی در حاليکه نوک زبان با دندانهای جلو در آرواره بالا تماس دارد، هوا را به بيرون می­ دميم.

حرف (ح) اين حرف با گرفتگی خاصّی در حلق، ايجاد می­ شود. در هنگام تلفّظ اين حرف هوا با فشار از وسط حلق به طرف بيرون دميده می­ شود.

حرف (ذ) اين حرف نيز از نوک زبان و با صدای نازک ادا می­ شود.

حرف (ص) اين حرف مانند سين تلفّظ می­ شود ولی همراه آن صدا پر حجم و درشت می­ گردد.

حرف (ض) اين حرف از تماس کناره زبان با دندان­های آسيای بالا و با صدای پر حجم و درشت تلفّظ می­ شود.

حرف (ط) اين حرف مانند حرف تاء تلفّظ می­ شود با اين تفاوت که صدای آن درشت و پر حجم می­ باشد.

حرف (ظ) اين حرف مانند حرف ذال از تماس نوک زبان با سر دندان­های آرواره بالا ايجاد می­ شود، با اين تفاوت که صدا در حرف ظاء درشت و پر حجم می­ گردد.

حرف (ع) اين حرف از ميان حلق و به صورت نرم ادا می ­شود و گوئی صدا کِش می­ آيد.

حرف (غ) اين حرف از همان محلّ تلفّظ حرف خاء يعنی از ابتدای حلق تلفّظ می­ شود ولی صدای آن نرم و کشيده و دنباله­ دار است و حالت خراش و خشونت صدای خاء را ندارد.

حرف (و) اين حرف از ميان دو لب ادا می­ شود، بدون آنکه دندان­های بالا با لب پايين مماس گردد.

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
مقدّمه ای بر نکات مهمّ صرف و نحو1
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز