درس شانزدهم: جدول صرف، معنی فارسی و نحو الفاظ آيه 5 سوره بقره

پرينت
دسته: بدون گروه بندی
نمایش از پنج شنبه, 26 بهمن 1391 نوشته شده توسط فرشته (زهرا) بصراوی
خروجی PDFخروجی HTML

أُولئِكَ عَلى‏ هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿5﴾

کلمه

صرف

معنی

نحو

اُولئِكَ

اسم اشاره برای متوسّط، مبنی بر فتح، جمع مذکّر و مؤنّث، معرفه

آنان، آنها

مبتدا، محلّاً مرفوع

 

جمله ابتدائی محلّی از اِعراب ندارد.

عَلی

حرف جرّ، مبنی بر سکون

بر

جارّ

جار و مجرور متعلّق به خبر محذوف

هُدیً

اسم، مصدر، ثلاثی مجرّد از ريشه هدی، مفرد، معرب

هدايت

مجرور به حرف جرّ عَلی، نشانه جرّ کسره مقدّر

مِنْ

حرف جرّ، مبنی بر سکون

از

جارّ

جار و مجرور متعلّق به محذوف صفت هُدَیً

رَبِّ

اسم، مصدر، ثلاثی مجرّد، از ريشه مضاعف رب ب، مُعرَب، معرفه به اضافه

پروردگار

مجرور به حرف جرّ مِنْ نشانه جرّ کسره ظاهر، مضاف

هِمْ

ضمير متّصل جمع مذکّر غائب، معرفه، مبنی بر سکون

آنان

مضافٌ اِلَيْه، محلّاً مجرور

وَ

حرف عطف، مبنی بر فتح

و

-

اُولئِكَ

اسم اشاره برای متوسّط، مبنی بر فتح، جمع مذکّر و مؤنّث، معرفه

آنان

مبتدا، محلّاً مرفوع

جمله معطوف به جمله ابتدائی محلّی از اِعراب ندارد.

هُمْ

ضمير منفصل جمع مذکّر غائب، معرفه، مبنی بر سکون

آنان

ضمير فصل محلّی از اِعراب ندارد.

الْمُفْلِحُونَ

اسم فاعل از باب اِفعال، ريشه فلح ، جمع مذکّر سالم، معرفه، معرب

رستگاران

خبر، مرفوع، نشانه رفع واو

نکته مهم و جديد نحو در اين جدول ضمير فصل يا عِماد است:

« هُمْ » ضمير فصل يا عِماد

«هُمْ» در جمله «اُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» ضمير فصل يا عِماد است. توضيح آن که مبتدا بايد معرفه باشد و خبر غالباً نکره است. هرگاه خبر معرفه باشد برای رفع اشتباه ميان مبتدا و خبر يک ضمير منفصل می آيد. به اين ضمير «ضمير فصل يا عماد» می گويند. «ضمير فصل يا عماد» از نظر «مفرد و مثنّی و جمع بودن» و از نظر «مذکّر و مؤنّث بودن» از مبتدا و خبر تبعيّت مي­کند. مانند «هُمْ» در جمله «اُولئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» اُولْئِکَ مبتدا، اَلْمُفْلِحُونَ خبر است. اَلْمُفْلِحُونَ معرفه است. ضمير فصل هُمْ ميان مبتدا و خبر آمده است. هُمْ مانند مبتدا و خبر در اين جمله جمع مذکّر است.

جدیدترین اخبار

 • چاپ کتاب راه روشن

  کتاب « راه روشن، جلد دوّم، انسان شناسی و جامعه سازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب تفسيری از آيات چهل تا نود و يک سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب علاوه بر نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره از نظرات  شيخ طوسی ره نيز استفاده شده است. 

   

  جلد اوّل اين کتاب با عنوان « راه روشن، انسان شناسی و خودسازی »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی پيش از اين توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيده بود. اين کتاب تفسيری از سوره حمد و چهل آيه اوّل سوره بقره است که به شيوه تدبّر در قرآن کريم تهيّه شده است. در اين کتاب به ويژه در دو فصل ششم و هفتم بسيار از نظرات ملاصدرای شيرازی ره ، امام خمينی ره و علامه طباطبايی ره استفاده شده است. 

   

  چاپ کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی

  کتاب مقدّمه ای بر فرهنگ اسلامی در دو جلد توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ  رسيد. مدير سايت محقّق و مؤلّف اين کتاب است. جلد اوّل اين کتاب مشتمل بر کلّيّات فرهنگ شناسی، مبانی فرهنگ اسلامی، عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از دانشها و عقايد و باورهای اسلامی است. عناصر و مؤلّفه های فرهنگ اسلامی ناشی از قوانين حقوقی و اخلاقی اسلام در جلد دوّم اين کتاب ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی يکبار در ذيل هر يک از مؤلّفه های مربوطه آمده است و يکبار به طور کامل در انتهای جلد دوّم ارائه شده است. شاخصهای توسعه فرهنگ اسلامی ارائه شده در اين کتاب با بهره گيری از منابع اسلامی تهيّه و پيشنهاد شده است. مهمترين نکته قابل توجّه در اين کتاب تبيين رابطه دين و فرهنگ است. از آنجا که فرهنگ شناسان دين را يکی از عناصر فرهنگ به شمار می آورند. جايگاه دين الهی و رابطه آن با فرهنگ همواره ناشناخته مانده هرگز توضيح داده نشده بود. در اين کتاب با استناد به آيات قرآن کريم دين به دو معنا تعريف می شود. يکی دين الهی که مجموعه ای از معارف و دستورالعمهای نازل شده از جانب خداوند است و ديگری دين بشری که مجموعه عقايد و باورها و الگوها و روشها و آيين و رسوم مذهبی است که از طرف پيراوان هر يک از اديان الهی يا اديان بشری ارائه می شود. دين با معنای اوّل يعنی دين الهی ريشه فرهنگ است که از طرف فرهنگ شناسان مغفول واقع شده است و دين بشری با توجّه به تعاريف فرهنگ شناسان از فرهنگ عين يا بخشی از فرهنگ هر يک از جوامع بشری است.

   

  چاپ کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری

   

  کتاب جامعه شناسی دفاع مقدّس و فرهنگ ايثارگری نوشته دکتر سيّد مهدی آقاپور توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد.

   

    

   

   تلفن ثابت مؤسّسه : 02633412673 - دورنگار 02633412673 تلفن همراه: 09126650828 آدرس: بلوار امام خمينی (ره) (بلوار ارم) خيابان 309، پلاک 92، واحد 9

   

   
 • «چاپ کتاب نقد و بررسی « شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه

  کتاب « نقد و بررسی شبهه تأثيرپذيری قرآن کريم از فرهنگ زمانه »  نوشته نرجس خاتون انصاری توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. در اين کتاب با ادله کافی عدم تأثيرپذيری قرآن کريم اثبات می گردد. همچنين شبهه های پيرامون اين موضوع مطرح و پاسخگويی می شود.

   

   

   
 • چاپ کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه » 1

  کتاب « بيان و شرح نهج البلاغه »  نوشته فرشته (زهرا) بصراوی توسّط انتشارات نامه مکتب الزّهراء سلام الله عليها به چاپ رسيد. اين کتاب در سه بخش «بيان و شرح» ، «جدول اعراب الفاظ» و «معنی فارسی الفاظ» ارائه می شود. جلد اوّل به پانزده خطبه اوّل  اختصاص دارد.

   
درس شانزدهم: جدول صرف، معنی فارسی و نحو الفاظ آيه 5 سوره بقره
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free

طراحی سایت: شرکت شبدیز